مشارکت ,اشتراک,معاوضه

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

پیشگفتار

Netzwerkdiagramm. Foto: Michael Krupp © Goethe-Institutاز دهه شصت قرن گذشته با الهام گرفتن از جنش دانشجویی فکر بکری تحت عنوان مشارکت تکوین یافته است که هم هنر و هم سیاست را در برمی گیرد. به اجمال می توان گفت که منظور از آن حذف مرزهای بین هنرمندان و مردم و بین سیاستمداران و ملت است.

در سیاست به مفهوم آن است که مردم هم در مسئولیت و هم در تصمیم گیری سهیمند. یعنی اگر می خواهیم که دموکراسی کارآمد باشد و هدف سیاست آن است که در راه خواسته های مردم قدم بردارد باید مردم در آن مشارکت کنند. در حوزه هنر مشارکت به مفهوم آن است که هنرمند مردم را بخشی از خلاقیت خود تلقی کند. هنرمند بنفسه چیز فوق العاده ای نیست بلکه فقط یک انسان است و از طرف دیگر به قول معروف هنرمند آلمانی یوزف بویس «هر انسانی هنرمند است.»
فکر مشارکت غالباً فقط آرمان تحقق نیافته ای باقی مانده است. چه بسا از این فکر سوء استفاده شده تا در مردم این توهم ایجاد شود که گویا می توانند در سیاست مشارکت کنند در صورتی که در واقعیت امر اجازه هیچ مداخله ای در آن ندارند. ولی به طوری که زوزانه بوش در این شماره شرح می دهد تعداد زیادی از هنرمندان این فکر را جدی گرفته اند. همچنین فکر مشارکت سیاسی مثلاً به صورت همه پرسی همانطوری که گزارش راجع به اتوبوس برای دموکراسی مستقیم (ملهم از افکار بویس) نشان می دهد همچنان از موضوعات روز است. افکار و پیشنهادهای زیادی وجود دارد که چگونه می توان فکر مشارکت را در اوضاع امروزی دوباره احیا کرد که نمونه هایی از آنها را می توان در مقالات مارک ترکسیدیس درباره «همدستی» یا کلاوس لگوی درباره «همزیستی شراکتی» مطالعه کرد.
اگر توجه خود را به فکر مشارکت در حوزه اقتصاد معطوف کنیم فوراً به تعابیری مانند سهیم شدن و مبادله کردن برمی خوریم که بخش مهم دیگر این شماره به آنها مربوط می شود. به کمک اینترنت تعبیر اقتصاد مشارکتی زبانزد شده است. آیا اقتصاد مشارکتی واقعاً همان «سهیم کردن» به معنای اصلی آن است؟ یا بطوریکه از رپرتاژ کارولینه میشل درباره جهان این اقتصاد نو برمی آید، فقط انتقال سودجویی و ساخت و پاخت به افراد و تحمیل بار مسئولیت بر آنهاست؟
مسائل مربوط به عدالت اجتماعی نیز با توجه به پدیده های نو اقتصادی همچنان جزو موضوعات روز است. با توجه به این روند، موضوع عدالت اجتماعی فراسوی طرحهایی مانند سوسیالیسم و لیبرالیسم که در غرب تکوین یافته اند، هیجان انگیز است. سهیل ثابتی، عدنان عباس و علی صالح درباره رابطه اقتصاد و عدالت اجتماعی در اسلام گزارش می دهند. مونیارادزی فلیکس مورو راجع به اوبونتو در باره فلسفه سهیم شدن در آفریقا سخن گفته است.
ضمناً: این شماره را با سایر خوانندگان سهیم شوید یا مبادله کنید که از این حرکت شما خوشحال و ممنون خواهند شد.

سردبیر
اشتفان وایدنر
کلیه حقوق محفوظ برای انستیتو گوته – اندیشه و هنر
نوامبر 2015

  Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

  Andishe va Honar را بصورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید

  را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید  Andishe va Honar.
  برو به بارگیری...

  Bestellen

  فرم درخواست

  اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
  به فرم درخواست...