بازنمایی دموکراسی

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

سرمقاله

دموکراسی اکنون بر اساس بافت های کاملاً متفاوتی مورد بحث است. مثلاً به عنوان نظام سیاسی آینده در کشورهای عربی شمال آفریقا که پس از براندازی مستبدان در پی یافتن نظم نوینی هستند. به نظر نخبگان جوان این کشورها، دموکراسی پیشرفت و امکانات آینده و مشارکت سیاسی را تضمین می کند. این سرگذشت مثبت دموکراسی در تضاد آشکاری است با امواج اعتراضی که تقریباً همزمان بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی را فراگرفته است. بحران مالی منجر به زوال اعتماد به رهبری فعالان سیاسی شده و در پی آن ظرفیت عظیمی برای بسیج جنبش های اجتماعی به وجود آمده است. شمارۀ اخیر ما دربارۀ «سنجش دموکراسی» بحث کنونی دموکراسی را با همۀ ابهامات آن بررسی می کند: دموکراسی به عنوان نظام سیاسی نویدبخش، بحران زده، فراگیر، محروم کننده یا به عنوان نظام سیاسی خودمختار و فاسد در اثر مصالح شخصی.

با آروزی ساعات خوش هنگام مطالعۀ مجله
سردبیر اندیشه و هنر/ فکر و فن
اشتفان وایدنر

  Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

  Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی

  نسخه 97 “بازنمایی دموکراسی“ Fikrun را در تلفن همراه، BlackBerry یا خواننده الکترونیکی خود بخوانید!
  برو به بارگیری...

  Bestellen

  فرم درخواست

  اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
  به فرم درخواست...

  قنطره: گفتگو با جهان اسلام

  سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

  زنيت آنلاين

  شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل