Wielojęzyczność i gospodarka

Wprowadzenie do problematyki zagadnienia

„Wielojęzyczność i gospodarka“


Wszędzie tam, gdzie chodzi o ekonomiczne procesy internacjonalizacji, „gospodarka“ i „wielojęczność“ pokazują się jako dwie strony tej samej monety: bez międzynarodowego handlu spektrum kontaktów językowych byłoby dużo bardziej ograniczone, nie istniałyby rodziny językowe, jak na przykład języki indoeuropejskie, a przynajmniej nie w obecnej formie.
więcej ...
Companies profit from employees who possess foreign-language Photo: Diogo Basílio © iStockphoto

Language and cultural awareness as a vital factor in business successen

Companies are missing out on business opportunities by not investing in the foreign-language and intercultural capacities of their employees.więcej ...
W rozmowach z osobami, które uczyły się języka obcego, jest uprzejmiej, gdy otrzymają one okazję do praktycznego zastosowania znajomości. Copyright: Colourbox

Stosowny wybór języków w kontaktach międzynarodowych

Francuzi najczęściej, na całym świecie i w sposób zupełnie oczywisty mówią po prostu po francusku. I wcale nie jest wykluczone, że nie wszyscy ich partnerzy są tym zachwyceni. Niemcy z kolei w kontaktach międzyrodowych chętnie rezygnują z używania własnego języka ojczystego.więcej ...
W przedszkolach i świetlicach znajomość języka pochodzenia migrantów często jest bardzo ważna. Copyright: Colourbox

Języki pochodzenia: plus w ramach kwalifikacji zawodowych

Dr. Bernd Meyer, językoznawca z Uniwersytetu Hamburg, na zlecenie Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF) prowadził badania dotyczące przydatności języków pochodzenia migrantów w poszczególnych grupach zawodowych.więcej ...
Pracownicy SAP. Copyright: SAP AG

Język niemiecki w biznesie: Osoby uczące się niemieckiego są bardziej zadowolone i lepiej pracują

W kraju emigrantów, jakim są Niemcy, wiele dyskutuje się na temat postawy wobec różnorodności kulturowej i etnicznej oraz imigracji i integracji.więcej ...

Gospodarka Europy: bez wielojęzyczności bez szans w globalnej konkurencyjności

Unia Europejska to coś w rodzaju dużej Szwajcarii: wspólny obszar ekonomiczny pod znakiem wielojęzyczności.więcej ...

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności

Projektschreiber

With texts, sound reports and photos, reporters cover four selected projects within the “Multilingualism – Languages without Borders” initiative.