Różnojęzyczność a sztuka

Wprowadzenie w główne zagadnienie

„Wielojęzyczność i sztuka“


„Praca nad spektaklem Orghast w roku 1971 pozwoliła nam zrozumieć, że istnieją trzy aspekty języka. Po pierwsze: muzyczność. Po drugie: wymiana informacji. Po trzecie: magiczna energia, jak w mantrze. [...]“ (Yoshi Oida).
więcej ...
The competition “Languages through Lenses” at the Prix Europa Festival in Berlin and Potsdam Photo: Matjaz Boncina © iStockphoto

Seeing Language through the Lens: A Media Competition on Multilingualismen

In 2009, awards were given for the media competition “Languages through Lenses”. Accolades went to young filmmakers who created videos focused on the multilingual landscape of Europe.więcej ...
Logo „Sprachfluss“ © Goethe-Institut

„W nurcie języka“

Afrykańscy uczniowie uczą się języka niemieckiego grając: ćwiczenia teatralne były głównym elementem projektu „Sprachfluss“ realizowanego według koncepcji pedagoga teatralnego Eddy Holl. Rozmowa o owocach, dużych klasach i nauce języka niemieckiego w Namibii.więcej ...

Wielojęzyczność i transjęzyczność – kreatywny potencjał autorek i autorów, dla których język niemiecki nie jest językiem ojczystym

Literatura migrantów przyciąga w ostatnich latach coraz więcej uwagi i cieszy się uznaniem czytelników, krytyki i nauki.więcej ...
„If only“ autorstwa Natalie Czech. Copyright: Czech

Natalie Czech: „Obrazy stają się słowami a słowa obrazami“

Natalie Czech urodziła się w roku 1976 w Neuss i mieszka dziś w Berlinie. Po ukończeniu studiów wyższych na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorf artystka z powodzeniem wielokrotnie wystawiała w Niemczech i wielu innych krajach na całym świecie.więcej ...
Ja i kogut, praca zrealizowana w Deutsche Welle w Bonn, 2004. Foto/Copyright: Babak Saed / VG BildKunst, Bonn, 2008

POPROSTUPODEJDŹBLIŻEJ: Instalacje Babaka Saeda

Babak Saed najchętniej realizuje w miejscach publicznych. Jego prace są przy tym instalacjami czasowymi, lub – w rozumieniu sztuki w budowie – permanentnymi; sztuka w prawdziwym otoczeniu. Babak jest artystą koncepcyjnym, posługującym się swym podstawowym medium – językiem.więcej ...
Kebab Connection; Copyright: WÜSTE Film, Fotograf: Georges Pauly

Drive not Drabnessen

The second and third generation of immigrants behind the camera has given German cinema a new lease of life and goes way beyond depicting what it is like to be a foreigner in another society, as was the case in the 70s, 80s and 90s.więcej ...

Różnorodność interkulturowa nie do przeoczenia – literatura imigracyjna w Niemczech

Ilija Trojanow `Der Weltensammler´; Copyright: Hanser Verlag Od około dwóch dekad wyraźna różnorodność interkulturowa stała się ważnym znakiem również niemieckojęzycznej literatury współczesnej.więcej ...
Wieża Babel, 1563. Pieter Bruegel d. Ä., Kunsthistorisches Museum Wien

Chętnie byłbym European

Eh? Euroopa? Ewropa? Evrope? Żywa wielojęzyczność – autentyczne pismo europejskie – eksperyment Marca Pautassowięcej ...

Navid Kermani: "Wielojęzyczność odbieram jak wielkie bogactwo"

Pisarz i publicysta w rozmowie z Klausem Hübner na temat językowej ojczyzny, wielojęzyczności i „patchworkowej literackiej tożsamości“.
więcej ...

Dossier: Kulturen in Bewegung

Migracja trwale zmieniła krajobraz kulturowy Republiki Federalnej Niemiec.