Projekty

Konferencja „Wczesna nauka języków – droga do wielojęzyczności “ (Slovenia)

Polityka edukacji i kształcenia prowadzona przez Unię Europejską stawia sobie za cel umożliwienie wszystkim obywatelom Europy, aby obok własnego języka ojczystego poznali dwa inne języki obce. Wiąże się to z nadzieją, że szczególnie wczesne nauczanie języków przyczyni się do poprawienia i rozwoju znajomości języków oraz wielojęzyczności.

W celu wsparcia tej inicjatywy oraz w ramach Europejskiego Roku Dialogu Interkulturalnego 2008 EUNIC Slovenia zdecydowała się na zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem Ljubljana, Wydziałem Pedagogicznym i Ministerstwem Edukacji i Sportu konferencji na ten temat.
Celem konferencji było wsparcie wielojęzyczności oraz wzmocnienie pozycji języków w ramach programów nauczania młodzieży szkolnej poprzez wykorzystanie wyników najnowszych badań oraz modeli wczesnego nauczania i uczenia się języków obcych. Konferencja pomyślana została jako forum dla ekspertów i polityków podejmujących decyzje w zakresie wczesnej edukacji językowej: dyrektorów szkół, kierowników przedszkoli, naukowców, przedstawicieli resortów i innych instytucji, członków fachowych gremiów oraz nauczycieli języków obcych. Konferencja odbyła się w formie posiedzeń plenarnych i dyskusji panelowych. Udział w konferencji był bezpłatny.
Linki

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności