Projekty

Parlament Młodzieży: Ameryka Łacińska – Europa – Afryka: dialog, który łączy (Urugwaj)

Instytut im. Goethego w Urugwaju chciałby swym projektem podjąć motto europejsko-afrykańskiego szczytu młodzieży z roku 2007 „For a Better World“ i skonkretyzować go i rozwinąć wspólnie z uczniami z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Europy w ramach Parlamentu Młodzieży w Montevideo.więcej ...

Impreza finałowa „Języki bez granic“ (Niemcy)

W dniach od 17 do 19 września 2009 roku odbędzie się w berlińskiej Akademii Sztuk wielka impreza finałowa, zamykająca projekt „Języki bez granic”. Jejotwarcia dokona Leonard Orban, europejski Komisarz ds. Wielojęzyczności, który objął patronat nad projektem.więcej ...

  Język Bollywood – Wielojęzyczność w filmach hinduskich (Indie)

  Produkcje rodem z Bollywood to uznane dziś źródła i przedstawiciele współczesnej kultury ludowej w Indiach. Charakteryzuje je przy tym imponująca ponadregionalna i w znaczący sposób integrująca jakość używanego języka.więcej ...

  Europejski Rap – Europæisk rapmusik (Dania)

  Z okazji „Europejskiego Dnia Języków 2009“ Instytut im. Goethego, Institut Français, Istituto Italiano di Cultura, hiszpańska ambasada oraz Komisja Europejska w Kopenhadze zorganizują w dniu 25.09.09 r. wspólną imprezę.więcej ...

  Kalendarz niemiecko-francuski: Konkurs fotograficzne historyjki (Dania)

  Projekt realizowany w kooperacji Institut Français i Instytutu im. Goethego. Rozpoczyna się konkursem na fotograficzne historyjki, w którym mogą wziąść udział uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych.więcej ...

  Warsztaty teatralne: SprachFluss (Afryka Subsaharyjskiej)

  W celu sieciowego połącze nia szkół partnerskich (projekt „Szkoły: partnerzy przyszłości“) w regionie Afryki Subsaharyjskiej między sobą oraz z niemieckimi szkołami i uczniami przeprowadzone zostanie pięć warsztatów teatralnych dla uczniów i nauczycieli na temat afrykańskich i niemieckich motywów bajkowych i wielojęzyczności.więcej ...

  „Double Club“ – Języki również poza polem karnym (Wielka Brytania)

  Arsenal FC, Instytut Goethego i UK-German Connection powołały do życia Double Clubs motywujące uczniów do nauki języka niemieckiego: mogą oni grać w piłkę nożną i jednocześnie mówić po niemiecku.więcej ...

  Konferencja Wielojęzyczność i wczesne nauczanie języków obcych (Węgry)

  Na jakim etapie pod względem wielojęzyczności znajdują się kraje Europy środkowo-wschodniej 20 lat po upadku żelaznej kurtyny? W jaki sposób realizowane są cele Rady Europejskiej oraz jak wygląda praktyczne stosowanie wyników badań naukowych poświęconych nauczaniu języków obcych? Jaką rolę odgrywają języki dla osobistego i zawodowego rozwoju jednostki? 25 - 27 maja 2009więcej ...

  Warsztaty + konkurs poezji slamowej (Japonia)

  Europa „slamuje“ na cześć wielojęzyczności: Pięć europejskich instytutów kultury oraz International House zorganizują 16 maja 2009 roku w Osace pierwszy międzynarodowy konkurs poezji slamowej.więcej ...

  Europejski językowy festiwal teatrów młodzieżowych – języki na scenie! Lingue in scena! (Włochy)

  „Języki na scenie!” był projektem skierowanym do młodych ludzi z Turynu, Włoch i całej Europy. Celem festiwalu było zbliżenie uczestników do świata teatru poprzez artystyczną i praktyczną pracę aktorską, ale również jako widzów, jednoczesne promowanie poznawania innych kultur oraz wzbudzanie do nich szacunku.więcej ...

  Konferencja „Język niemiecki jako język obcy w kontekście europejskim“ (Białoruś)

  Od polityki językowej i kształcenia językowego w Europie poprzez dydaktykę wielojęzyczności i języka tercjalnego po zagadnienia konstrukcji podręczników i uczenia się języków obcych (26–28 lutego 2009 r.).więcej ...

  Wędrowny teatr przeobrażeń (Urugwaj)

  Wielojęzyczności (niemiecki-portugalski-hiszpański-guarani) i teatrze w ramach nauczania języków obcych. Aktorzy-amatorzy (uczestnicy kursów Instytutu Goethego) występują w 2 sztukach (poziom A2 i B2/C1) granych w różnych językach.więcej ...

  Konferencja „Wczesna nauka języków – droga do wielojęzyczności “ (Slovenia)

  Celem konferencji było wsparcie wielojęzyczności oraz wzmocnienie pozycji języków w ramach programów nauczania młodzieży szkolnej poprzez wykorzystanie wyników najnowszych badań oraz modeli wczesnego nauczania i uczenia się języków obcych.więcej ...

  Wielojęzyczna kawiarenka w Bratysławie (Słowacja)

  W pomieszczeniach jednej z tradycyjnych kawiarni w sercu Bratysławy ożywa w każdą pierwszą środę miesiąca wielojęzyczna kawiarenka: można tu przysiąść się do stolika niemieckiego, francuskiego, włoskiego, angielskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, węgierskiego – lub słowackiego i porozmawiać w swobodnej atmosferze w swym własnym lub ulubionym języku.więcej ...

  Radiowy: „Czy języki obce są faktycznie obce?“

  Europejski Dzień Języków w dniu 26.09.2008: W europejskim cyklu medialnym osobistości życia publicznego – pisarze, dziennikarze, prominenci ze świata businessu, mediów i polityki – zajęli się tematem obcości w innych językach.więcej ...

  Kolokwium „Wielojęzyczność i kultura – znaczenie nauczania języków obcych w nowoczesnym systemie edukacji“ (Urugwaj)

  W dniach 18 i 19 września 2008 roku Instytut Goethego Urugwaj oraz Alliance Francaise zorganizowały kolokwium na temat.więcej ...

  oferta kursów: ZWIEDZANIE MIASTA W JĘZYKU OBCYM (Francja)

  Pod kierownictwem Instytutu Goethego oraz we współpracy w władzami szkolnymi i miasta Strasburg przedstawiciele instytutów kultury i placówek dyplomatycznych w Strasburgu zwracają się do nauczycieli uczących poszczególnych języków w Collège z prośbą o opracowanie wraz z klasami szlaków obcojęzycznego zwiedzania miasta dla młodzieży.więcej ...

  Dzień nauczyciela języka niemiecko Barcelonie 2008 (Hiszpania)

  Wielojęzyczność oraz nabywanie znajomości języków to tematy szczególnie interesujące w kontekście hiszpańsko-katalońskim. I dlatego Instytut Goethego w Barcelonie wysunął je na pierwszy plan Zjazdu Nauczycieli Języka Niemieckiego 2008.więcej ...

  „Dzień Kultur“ Święto języków kursu letniego (Niemcy)

  Przyjechali tu, by wspólnie podołać nowemu wyzwaniu: podczas trzytygodniowego kursu językowego (w ramach inicjatywy „Szkoły partnerzy przyszłości“) uczyli się tu języka niemieckiego, otrzymali nowe informacje o Niemczech, ich historii i kulturze oraz o szczególnych cechach języka, którym się tu mówi. Świat odwiedza Niemcy – Niemcy odwiedzają Świat: pod tym hasłem odbył się w Oppurgu „Dzień Kultur“.więcej ...

  Akademia Letnia Wielojęzyczność (Egipt)

  Akademia Letnia 2008 Instytutu Goethego w Egipcie w pełni skoncentrowała się na temacie wielojęzycznośi. Jak można zorganizować nauczanie większej ilości języków? Jakie są doświadczenia w tym zakresie? I jaką pozycję w dyskusji o wielojęzyczności zajmuje język niemiecki?więcej ...

  New Worlds – New Spaces: Interkulturalny projekt w trzech językach (Australia)

  A ponieważ kultura i język wiążą się ze sobą nierozerwalnie, do różnorodności tej należy też bogactwo języków. Ważną rolę odegrali przy tym przede wszystkim przybysze z Europy, którzy przywieźli ze sobą swą kulturę i swe języki. Ale i te nie pozostały nienaruszone przez „nowy świat“. „New Worlds – New Spaces“, zainspirowane pracami australijskich i europejskich artystów XIX i XX wieku, zajęły się stosunkiem „starego“ i „nowego“ świata w ramach multiwymiarowego i wielojęzycznego projektu, łączącego malarstwo i fotografię z muzyką, poezją i recytacją tekstów w językach francuskim, niemieckim i hiszpańskim.więcej ...

  Konkurs: komórkowy film video: „czy jesteś cool w innych językach?“

  Międzynarodowy konkurs na komórkowy film video „Języki bez granic - czy jesteś cool w innych językach?“ dobiegł szczęśliwego końca. Napłynęło 120 prac z 59 krajów. 12 listopada 2008 odbyła się w Berlinie uroczystość w uroczystej wręczenia nagród laureatom.więcej ...

  Dyskusja panelowa "ĘZYK - JĘZYK NARODOWY - DIALEKT" (Serbia)

  Co odróżnia język od dialektu i w jaki sposób (a może pytanie powinno brzmieć: dlaczego) język staje się językiem narodowym? Rozważania na ten temat na tle języka(ów) niemieckiego(ich) rzuca interesujące światło na postrzeganie problematyki języka w regionie, którego język określano wcześniej serbo-chorwackim.więcej ...

  „How do you live“ – jest wspólnym projektem (Filipiny)

  W ramach projektu „Języki bez granic – sztuka i wielojęzyczność“ Instytut Goethego w Manili zorganizował konkurs, mający na celu połączenie dwóch mediów, które wydają się być niekompatybilne: architektury i języka.więcej ...

  ¡Felicidades! Aguri! Felicitations! Herzlichen Glückwunsch !– Z okazji 60 rocznicy powstania Państwa Izrael

  Cztery Instytuty Kultury w Tel Avivie życzą Izraelowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. W piątek, 9 maja, w godzinach od 10.00 do 18.00 w Tel Avivie jeździł autobus udekorowany urodzinowymi życzeniami i rozbrzmiewający współczesną muzyką w Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Francji.więcej ...

  Projekt “Lezen zonder grenzen/Czytanie bez granic” (Niderlandy)

  Wiele tematów współczesnej literatury młodzieżowej jest ciekawych dla wszystkich uczniów – niezależnie od tego, jakiej są oni narodowości i jakim mówią językiem.więcej ...

  „Języki bez granic“ na Targach Książki w Lipsku (Niemcy)

  Projekt „Języki bez granic“ był gościem Wiosennych Spotkań Branży Wydawniczej i Medialnej w Lipsku. W niedzielę 15 marca 2008 r. dr Matthias Makowski (dyrektor Wydziału d/s Języka, Goethe-Institut) rozmawiał z Iliją Trojanowem o wielo- und kilkujęzyczności.więcej ...

  Języki łączą – konkurs pocztówkowy (Białoruś)

  Dzieci i młodzież zajęły się problematyką wielojęzyczności.więcej ...

  Sant Jordi – Festiwal Książki i Róży w Barcelonie (Hiszpania)

  Instytut Goethego w Barcelonie w bardzo udany sposób rozpoczął już wspieranie języka niemieckiego jako obcego w ramach koncepcji wielojęzyczności Komisji Europejskiej.więcej ...

  Promocja Metro Barcelona – Języki łączą (Hiszpania)

  Jasno deklarowanym celem Komisji Europejskiej jest – zgodnie z mottem „Jedność w różnorodności“ – utrzymanie i wspieranie różnorodności językowej w Europie. Zasadą tą kieruje się również Instytut Goethego w Barcelonie, który w ścisłej współpracy z Instytutem Francuskim, Włoskim Instytutem Kultury, Britsh Council i portugalskim Instytutem im.więcej ...

  Konkurs „Mój świat – moje języki“ (Macedonia)

  Biuro Instytutu Goethe w Skopje realizowało w roku 2008 projekt „Mój świat – moje języki“, w którym wzięło udział 20 macedońskich szkół podstawowych. Na początku odbył się konkurs.więcej ...

  „Dubasch“ – literacki projekt w Indiach 2008

  „Dubasch“ jest projektem literackim adresowanym do pisarzy z krajów multijęzycznych oraz z krajów, w których wielojęzyczności nie ma. Zwrócono się do nich z prośbą o krótkie opowiadania i anegdoty na temat wielojęzyczności.więcej ...

  mehrsprachICH

  You voted: This is our multilingual ambassador!

  11 Questions on Multilingualism

  © colourbox.com
  Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

  PATRONAT NAD PROJEKTEM

  copyright: Europäische Kommission
  Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności