Wynik ogólny

Ogólny wynik LISTY EUROPEJSKIEJ

Jakich odpowiedzi udzielał ogół uczestników ankiety sposród 22.235? Czy wynalazek druku został uznany za bardziej przełomowe wydarzenie niż wynalezienie penicyliny? Czy Paryż jest atrakcyjniejszy od Kopenhagi?
Odpowiedzi udzieliło 3.379 Niemców, 2.006 Serbów, 1.906 Włochów, 1.474 Węgrów i 1.710 Francuzów. Nawet 294 uczestników z Egiptu wzięło udział w głosowaniu.

Przejrzyjcie wyniki i spóbujcie porównać perspektywę 16.493 uczestników z krajów Unii Europejskiej (74,2%) ze spojrzeniem 4.249 uczestników z krajów spoza UE (19,1%). 6,7% ankietowanych nie podało narodowości.

#1Czym jest dla Państwa Europa?
 • Kultura
 • Wspólnota
 • Wolność podróżowania
 • Historia
 • Wolność
 • Różnorodność
 • Europejczykiem z krwi i kości
 • Pokój
 • Jedność
 • Ojczyzna
 • Zróżnicowanie kulturowe
 • Demokracja
#1Czym jest dla Państwa Europa?
 • 1.Kultura
 • 2.Wspólnota
 • 3.Różnorodność
 • 4.Wolność podróżowania
 • 5.Wolność
 • 6.Historia
 • 7.Euro
 • 8.Pokój
 • 9.Jedność
 • 10.Ojczyzna
#1Czym jest dla Państwa Europa?
 • 1.Kultura
 • 2.Wspólnota
 • 3.Historia
 • 4.Wolność
 • 5.Wolność podróżowania
 • 6.Postęp
 • 7.Sztuka
 • 8.Porządek
 • 9.Różnorodność
 • 10.Piękno
#2Jak bardzo czuje się Pani / Pan Europejczykiem?
 • wcale nie 3%
 • tak sobie 18%
 • właściwie tak 37%
 • Europejczykiem z krwi i kości 43%
#2Jak bardzo czuje się Pani / Pan Europejczykiem?
 • wcale nie 8%
 • tak sobie 15%
 • właściwie tak 37%
 • Europejczykiem z krwi i kości 47%
#2Jak bardzo czuje się Pani / Pan Europejczykiem?
 • wcale nie 7%
 • tak sobie 28%
 • właściwie tak 36%
 • Europejczykiem z krwi i kości 28%
#3Jak Państwo widzą przyszłość Europy?
bardzo dobrze dobrze tak sobie źle
#3Jak Państwo widzą przyszłość Europy?
bardzo dobrze dobrze tak sobie źle
#3Jak Państwo widzą przyszłość Europy?
bardzo dobrze dobrze tak sobie źle
#4Jaka jest najważniejsza europejska budowla? Eiffel Tower
 • 1.Wieża Eiffla Paryż, Francja
 • 2.Koloseum Rzym, Włochy
 • 3.Akropol / Partenon Ateny, Grecja
 • 4.Parlament Europejski Bruksela, belgia/Strassburg, Francja
 • 5.Brama Brandenburska Berlin, Niemcy
 • 6.Bazylika Sw. Piotra Watykan
 • 7.Sagrada Familia Barcelona, Hiszpania
 • 8.Mur berliński Berlin, Niemcy
 • 9.Katedra w Kolonii Kolonia, Niemcy
 • 10.Budynek Reichstagu Berlin, Niemcy
#4Jaka jest najważniejsza europejska budowla? Eiffel Tower
 • 1.Wieża Eiffla Paryż, Francja
 • 2.Koloseum Rzym, Włochy
 • 3.Akropol / Partenon Ateny, Grecja
 • 4.Parlament Europejski Bruksela, Belgia / Strassburg, Francja
 • 5.Brama Brandenburska Berlin, Niemcy
 • 6.Bazylika Sw. Piotra Watykan
 • 7.Mur Berliński Berlin, Niemcy
 • 8.Sagrada Familia Barcelona, Hiszpania
 • 9.Katedra w Kolonii Kolonia, Niemcy
 • 10.Budynek Reichstagu Berlin, Niemcy
#4Jaka jest najważniejsza europejska budowla? Eiffel Tower
 • 1.Wieża Eiffla Paryż, Francja
 • 2.Koloseum Rzym, Włochy
 • 3.Akropol / Partenon Ateny, Grecja
 • 4.Sagrada Familia Barcelona, Hiszpania
 • 5.Brama Brandenburska Berlin, Niemcy
 • 6.Luwr Paryż, Francja
 • 7.Mur berliński Berlin, Niemcy
 • 8.Katedra w Kolonii Kolonia, Niemcy
 • 9.Parlament Europejski Bruksela, Belgia / Strassburg, Francja
 • 10.Krzywa Wieża w Pizie Piza, Włochy
#5W którym z krajów europejskich oprócz ojczystego, chcieliby Państwo pomieszkać dłużej?
 • w Niemczech 28%
 • we Włoszech 10%
 • we Francji 9%
 • w Hiszpanii 8%
 • w Zjednoczonym Królestwie 7%
 • w Szwajcarii 5%
 • w Szwecji 4%
 • w Austrii 4%
 • w Holandii 2%
 • w Portugalii 2%
#5W którym z krajów europejskich oprócz ojczystego, chcieliby Państwo pomieszkać dłużej?
 • w Niemczech 25%
 • we Włoszech 10%
 • we Francji 9%
 • w Hiszpanii 8%
 • w Zjednoczonym Królestwie 7%
 • w Szwajcarii 5%
 • w Szwecji 5%
 • w Austrii 4%
 • w Portugalii 3%
 • w Holandii 2%
#5W którym z krajów europejskich oprócz ojczystego, chcieliby Państwo pomieszkać dłużej?
 • w Niemczech 36%
 • w Hiszpanii 10%
 • we Włoszech 9%
 • we Francji 7%
 • w Zjednoczonym Królestwie 6%
 • w Szwajcarii 5%
 • w Austrii 4%
 • w Holandii 3%
 • w Szwecji 3%
 • w Portugalii 2%
#6Która postać w literaturze europejskiej najbardziej chwyta za serce? Don Quijote
 • 1.Don Kiszot
 • 2.William Shakespeare
 • 3.Johann Wolfgang von Goethe
 • 4.Faust
 • 5.Młody Werter
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Alighieri
 • 8.Anna Karenina
 • 9.Sherlock Holmes
 • 10.Mały Książę
#6Która postać w literaturze europejskiej najbardziej chwyta za serce? Don Quijote
 • 1.Don Kiszot
 • 2.Faust
 • 3.Johann Wolfgang von Goethe
 • 4.William Shakespeare
 • 5.Młody Werter
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Alighieri
 • 8.Mały Książę
 • 9.Odyseusz
 • 10.Sherlock Holmes
#6Która postać w literaturze europejskiej najbardziej chwyta za serce? William Shakespeare
 • 1.William Shakespeare
 • 2.Johann Wolfgang von Goethe
 • 3.Don Kiszot
 • 4.Anna Karenina
 • 5.Hamlet
 • 6.Faust
 • 7.Josef K.
 • 8.Ivo Andrić
 • 9.Lew Nikołajewicz Tołstoj
 • 10.Sherlock Holmes
#7Który z krajów najbardziej ucieleśnia przyszłość Europy?
 • Niemcy 49%
 • Szwecja 6%
 • Francja 4%
 • Szwajcaria 4%
 • Belgia 3%
 • Polska 3%
 • Zjednoczone Królestwo 3%
 • Norwegia 3%
 • Holandia 3%
 • Grecja 2%
#7Który z krajów najbardziej ucieleśnia przyszłość Europy?
 • Niemcy 47%
 • Szwecja 6%
 • Francja 4%
 • Belgia 4%
 • Polska 4%
 • Szwajcaria 3%
 • Zjednoczone Królestwo 3%
 • Holandia 3%
 • Norwegia 3%
 • Dania 3%
#7Który z krajów najbardziej ucieleśnia przyszłość Europy?
 • Niemcy 58%
 • Szwajcaria 6%
 • Szwecja 5%
 • Francja 4%
 • Zjednoczone Królestwo 3%
 • Norwegia 3%
 • Turcja 3%
 • Grecja 2%
 • Serbia 2%
 • Holandia 2%
#8Jak jest najważniejszy europejski wynalazek? Letterpress
 • 1.Druk / Prasa drukarska Niemcy
 • 2.Maszyna parowa Zjednoczone Królestwo
 • 3.Samochód Niemcy
 • 4.Antybiotyki / penicylina Szkocja / Niemcy
 • 5.Telefon Niemcy
 • 6.Elektryczność różne kraje europejskie
 • 7.Europejczykiem z krwi i kości Luksemburg / Unia Europejska
 • 8.Demokracja Grecja
 • 9.Ameryka Włochy / Hiszpania
 • 10.żarówka Szkocja
#8Jak jest najważniejszy europejski wynalazek? Letterpress
 • 1.Druk / Prasa drukarska Niemcy
 • 2.Maszyna parowa Zjednoczone Królestwo
 • 3.Samochód Niemcy
 • 4.Antybiotyki / Penicylina Szkocja / Niemcy
 • 5.Telefon Niemcy
 • 6.Euro Luksemburg / Unia Europejska
 • 7.Demokracja Grecja
 • 8.Elektryczność Różne kraje europejskie
 • 9.Unia Europejska  
 • 10.Radio Różne kraje europejskie
#8Jak jest najważniejszy europejski wynalazek? Letterpress
 • 1.Druk / Prasa drukarska Niemcy
 • 2.Elektryczność Różne kraje europejskie
 • 3.Maszyna parowa Zjednoczone Królestwo
 • 4.Telefon Niemcy
 • 5.Antybiotyki / Penicylina Szkocja / Niemcy
 • 6.Samochód Niemcy
 • 7.Ameryka Włochy / Hiszpania
 • 8.Demokracja Grecja
 • 9.Zarówka Szkocja
 • 10.Kolej żelazna Zjednoczone Królestwo
#9Co stanowi najważniejszy wkład Europy do kultury światowej?
 • 1.Demokracja
 • 2.Muzyka / Muzyka klasyczna
 • 3.Druk / Prasa drukarska
 • 4.Literatura
 • 5.Filozofia
 • 6.Sztuka
 • 7.Renesans
 • 8.Oświecenie
 • 9.Architektura / Budownictwo
 • 10.Ochrona i zachowanie dóbr kultury
#9Co stanowi najważniejszy wkład Europy do kultury światowej?
 • 1.Demokracja
 • 2.Druk / Prasa drukarska
 • 3.Muzyka / Muzyka klasyczna
 • 4.Literatura
 • 5.Filozofia
 • 6.Sztuka
 • 7.Oświecenie
 • 8.Renesans
 • 9.Deklaracja Praw Człowieka
 • 10.Architektura / Budownictwo
#9Co stanowi najważniejszy wkład Europy do kultury światowej?
 • 1.Literatura
 • 2.Renesans
 • 3.Muzyka / Muzyka klasyczna
 • 4.Sztuka
 • 5.Demokracja
 • 6.Ochrona i zachowanie dóbr kultury
 • 7.Malarstwo
 • 8.Filozofia
 • 9.Architektura i budownictwo
 • 10.Druk / Prasa drukarska
#10Kto jest najważniejszym europejskim artystą / artystką (we wszystkich dziedzinach)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Włochy
 • 2.Pablo Picasso Hiszpania
 • 3.Michelangelo Buonarroti Włochy
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Austria
 • 5.Vincent van Gogh Holandia
 • 6.Salvador Dalí Hiszpania
 • 7.Ludwig van Beethoven Niemcy
 • 8.Johann Sebastian Bach Niemcy
 • 9.William Shakespeare Zjednoczone Królestwo
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Niemcy
#10Kto jest najważniejszym europejskim artystą / artystką (we wszystkich dziedzinach)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Włochy
 • 2.Pablo Picasso Hiszpania
 • 3.Michelangelo Buonarroti Włochy
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Austria
 • 5.Vincent van Gogh Holandia
 • 6.Johann Sebastian Bach Niemcy
 • 7.Salvador Dalí Hiszpania
 • 8.Ludwig van Beethoven Niemcy
 • 9.William Shakespeare Zjednoczone Królestwo
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Niemcy
#10Kto jest najważniejszym europejskim artystą / artystką (we wszystkich dziedzinach)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Włochy / Hiszpania
 • 2.Pablo Picasso Hiszpania
 • 3.Michelangelo Buonarroti Włochy
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Austria
 • 5.Vincent van Gogh Holandia
 • 6.Salvador Dalí Hiszpania
 • 7.Ludwig van Beethoven Niemcy
 • 8.William Shakespeare Zjednoczone Królestwo
 • 9.Rembrandt van Rijn Holandia
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Niemcy
#11Kto jest najważniejszym politykiem w Europie (żyjącym lub z przeszłości)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Niemcy
 • 2.Winston Churchill Zjednoczone Królestwo
 • 3.Willy Brandt Niemcy
 • 4.Konrad Adenauer Niemcy
 • 5.Charles de Gaulle Francja
 • 6.Robert Schuman Luksemburg
 • 7.Margaret Thatcher Zjednoczone Królestwo
 • 8.Napoleon Bonaparte Francja
 • 9.Adolf Hitler Niemcy
 • 10.Helmut Kohl Niemcy
#11Kto jest najważniejszym politykiem w Europie (żyjącym lub z przeszłości)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Niemcy
 • 2.Winston Churchill Zjednoczone Królestwo
 • 3.Willy Brandt Niemcy
 • 4.Konrad Adenauer Niemcy
 • 5.Robert Schuman Francja /Niemcy / Luksemburg
 • 6.Charles de Gaulle Francja
 • 7.Margaret Thatcher Zjednoczone Królestwo
 • 8.Napoleon Bonaparte Francja
 • 9.Helmut Kohl Niemcy
 • 10.Michail Gorbatschow Rosja
#11Kto jest najważniejszym politykiem w Europie (żyjącym lub z przeszłości)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Niemcy
 • 2.Winston Churchill Zjednoczone Królestwo
 • 3.Josip Broz Tito Jugosławia
 • 4.Adolf Hitler Niemcy
 • 5.Margaret Thatcher Zjednoczone Królestwo
 • 6.Wladimir Putin Rosja
 • 7.Charles de Gaulle Francja
 • 8.Napoleon Bonaparte Francja
 • 9.Otto von Bismarck Niemcy
 • 10.Zoran Đinđić Serbia
#12Kto jest najwybitniejszym sportowcem? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković Tenisista, serbia
 • 2.Michael Schumacher Kierowca rajdowy, Niemcy
 • 3.Roger Federer Tenisista, Szwajcaria
 • 4.Rafael Nadal Tenisista, Hiszpania
 • 5.Cristiano Ronaldo Piłkarz, Portugalia
 • 6.David Beckham Piłkarz, Zjednoczone Królestwo
 • 7.Steffi Graf Tenisistka, Niemcy
 • 8.Zinédine Zidane Piłkarz, Francja
 • 9.Pietro Mennea Lekkoatleta, Włochy
 • 10.Franz Beckenbauer Piłkarz, Niemcy
#12Kto jest najwybitniejszym sportowcem? Michael Schumacher
 • 1.Michael Schumacher Kierowca rajdowy, Niemcy
 • 2.Roger Federer Tenisista, Szwajcaria
 • 3.Rafael Nadal Tenisista, Hiszpania
 • 4.Pietro Mennea Lekkoatleta, Włochy
 • 5.Cristiano Ronaldo Piłkarz, Portugalia
 • 6.Steffi Graf Tenisistka, Niemcy
 • 7.David Beckham Piłkarz, Zjednoczone Królestwo
 • 8.Zinédine Zidane Piłkarz, Francja
 • 9.Sebastian Vettel Kierowca rajdowy, Niemcy
 • 10.Franz Beckenbauer Piłkarz, Niemcy
#12Kto jest najwybitniejszym sportowcem? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković Tenisista, Serbia
 • 2.Roger Federer Tenisista, Szwajcaria
 • 3.Michael Schumacher Kierowca rajdowy, Niemcy
 • 4.Cristiano Ronaldo Piłkarz, Portugalia
 • 5.Zinédine Zidane Piłkarz, Francja
 • 6.David Beckham Piłkarz, Zjednoczone Królestwo
 • 7.Rafael Nadal Tenisista, Hiszpania
 • 8.Franz Beckenbauer Piłkarz, Niemcy
 • 9.Lionel Messi Piłkarz, Argentyna
 • 10.Sergej Bubka Tyczkarz, Ukraina
#13Który z krajów ma najsmaczniejszą kuchnię w Europie?
 • 1.Włochy
 • 2.Francja
 • 3.Hiszpania
 • 4.Grecja
 • 5.Serbia
 • 6.Węgry
 • 7.Turcja
 • 8.Niemcy
 • 9.Polska
 • 10.Belgia
#13Który z krajów ma najsmaczniejszą kuchnię w Europie?
 • 1.Włochy
 • 2.Francja
 • 3.Hiszpania
 • 4.Grecja
 • 5.Węgry
 • 6.Niemcy
 • 7.Polska
 • 8.Turcja
 • 9.Belgia
 • 10.Portugalia
#13Który z krajów ma najsmaczniejszą kuchnię w Europie?
 • 1.Włochy
 • 2.Serbia
 • 3.Francja
 • 4.Turcja
 • 5.Grecja
 • 6.Niemcy
 • 7.Hiszpania
 • 8.Węgry
 • 9.Bośnia i Hercegowina
 • 10.Szwajcaria
#14W którym z języków europejskich, za wyjątkiem angielskiego, każdy Europejczyk powinien umieć powiedzieć więcej niż tylko "Proszę" i "Dziękuję"?
 • 1.po niemiecku
 • 2.po francusku
 • 3.po hiszpańsku
 • 4.po włosku
 • 5.po polsku
 • 6.po grecku
 • 7.po portugalsku
 • 8.po turecku
 • 9.po szwedzku
 • 10.po holendersku
#14W którym z języków europejskich, za wyjątkiem angielskiego, każdy Europejczyk powinien umieć powiedzieć więcej niż tylko "Proszę" i "Dziękuję"?
 • 1.po niemiecku
 • 2.po francusku
 • 3.po hiszpańsku
 • 4.po włosku
 • 5.po polsku
 • 6.po grecku
 • 7.po portugalsku
 • 8.po turecku
 • 9.po szwedzku
 • 10.po holendersku
#14W którym z języków europejskich, za wyjątkiem angielskiego, każdy Europejczyk powinien umieć powiedzieć więcej niż tylko "Proszę" i "Dziękuję"?
 • 1.po niemiecku
 • 2.po francusku
 • 3.po hiszpańsku
 • 4.po włosku
 • 5.po serbsku
 • 6.po grecku
 • 7.po turecku
 • 8.po portugalsku
 • 9.po szwedzku
 • 10.po holendersku
#15Jaki jest najlepszy film europejski? Zycie jest piękne
 • 1.Zycie jest piękne Roberto Benigni
 • 2.Zycie na podsłuchu Florian Henckel
 • 3.Amelia Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.Nietykalni Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Miłość Michael Haneke
 • 7.Smak życia Cédric Klapisch
 • 8.Niebo nad Berlinem Wim Wenders
 • 9.Pianista Roman Polański
 • 10.Słodkie życie / La dolce vita Federico Fellini
#15Jaki jest najlepszy film europejski? Zycie jest piękne
 • 1.Zycie jest piękne Roberto Benigni
 • 2.Zycie na podsłuchu Florian Henckel
 • 3.Amelia Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.Nietykalni Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Smak życia Cédric Klapisch
 • 7.Niebo nad Berlinem Wim Wenders
 • 8.Miłość Michael Haneke
 • 9.Pianista Roman Polański
 • 10.Słodkie życie / La dolce vita Federico Fellini
#15Jaki jest najlepszy film europejski? Zycie jest piękne
 • 1.Zycie jest piękne Roberto Benigni
 • 2.Miłość Michael Haneke
 • 3.Amelia Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Zycie na podsłuchu Florian Henckel
 • 5.Nietykalni Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Pianista Roman Polański
 • 7.Niebo nad Berlinem Wim Wenders
 • 8.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 9.Amarcord Federico Fellini
 • 10.Underground Emir Kusturica
#16Które miasto w Europie jest Państwa zdaniem najbardziej atrakcyjne?
#16Które miasto w Europie jest Państwa zdaniem najbardziej atrakcyjne?
 • 1.Berlin
 • 2.Paryż
 • 3.Rzym
 • 4.Londyn
 • 5.Barcelona
 • 6.Wiedeń
 • 7.Praga
 • 8.Wenecja
 • 9.Monachium
 • 10.Amsterdam
#16Które miasto w Europie jest Państwa zdaniem najbardziej atrakcyjne?
 • 1.Paryż
 • 2.Berlin
 • 3.Barcelona
 • 4.Rzym
 • 5.Londyn
 • 6.Wiedeń
 • 7.Praga
 • 8.Monachium
 • 9.Amsterdam
 • 10.Madryt