Celkový výsledok

Celkové výsledky EURÓPSKEHO KÁNONU

Ako zodpovedala väčšina z 22.235 účastníkov tieto otázky? Je kníhtlač dôležitejším vynálezom ako penicilín? A je Paríž atraktívnejšie mesto ako Kodaň?
Celkovo odpovedalo 3.379 Nemcov, 2.006 Srbov, 1.906 Talianov, 1.474 Maďarov a 1.710 Francúzov. Z Egypta sa zapojilo 294 účastníkov.

Prezrite si výsledky a porovnajte pohľady a názory 16.493 účastníkov z krajín EÚ (74,2%) s 4.249 výsledkami z krajín mimo EÚ (19,1%). Informácie o národnosti neuviedlo 6,7% účastníkov.

#1Čo pre Vás osobne znamená Európa?
 • Kultúra
 • Pospolitosť
 • Voľnosť cestovania
 • Dejiny
 • Sloboda
 • Rôznorodosť
 • Euro
 • Mier
 • Jednota
 • Domovina
 • Kultúrna rozmanitosť
 • Demokracia
#1Čo pre Vás osobne znamená Európa?
 • 1.Kultúra
 • 2.Pospolitosť
 • 3.Rôznorodosť
 • 4.Voľnosť cestovania
 • 5.Sloboda
 • 6.Dejiny
 • 7.Euro
 • 8.Mier
 • 9.Jednota
 • 10.Domovina
#1Čo pre Vás osobne znamená Európa?
 • 1.Kultúra
 • 2.Pospolitosť
 • 3.Dejiny
 • 4.Sloboda
 • 5.Voľnosť cestovania
 • 6.Pokrok
 • 7.Umenie
 • 8.Poriadok
 • 9.Rôznorodosť
 • 10.Krása
#2Ako veľmi sa cítite byť Európankou/Európanom?
 • vôbec nie 3%
 • ujde to 18%
 • vlastne áno 37%
 • plnokrvná/-ý Európanka/Európan 43%
#2Ako veľmi sa cítite byť Európankou/Európanom?
 • vôbec nie 8%
 • ujde to 15%
 • vlastne áno 37%
 • plnokrvná/-ý Európanka/Európan 47%
#2Ako veľmi sa cítite byť Európankou/Európanom?
 • vôbec nie 7%
 • ujde to 28%
 • vlastne áno 36%
 • plnokrvná/-ý Európanka/Európan 28%
#3Ako vidíte budúcnosť Európy?
veľmi dobre dobre ujde to zle
#3Ako vidíte budúcnosť Európy?
veľmi dobre dobre ujde to zle
#3Ako vidíte budúcnosť Európy?
veľmi dobre dobre ujde to zle
#4Ktoré je najvýznamnejšie európske stavebné dielo? Eiffel Tower
 • 1.Eiffelova veža Paríž, Francúzsko
 • 2.Koloseum Rím, Taliansko
 • 3.Akropola / Parthenon Atény, Grécko
 • 4.Európsky parlament Brusel, Belgicko / Štrasburg, Francúzsko
 • 5.Brandenburgská brána Berlín, Nemecko
 • 6.Dóm svätého Petra Vatikán
 • 7.Sagrada Família Barcelona, Španielsko
 • 8.Berlínsky múr Berlín, Nemecko
 • 9.Kolínsky dóm Kolín, Nemecko
 • 10.Budova Ríšskeho snemu Berlín, Nemecko
#4Ktoré je najvýznamnejšie európske stavebné dielo? Eiffel Tower
 • 1.Eiffelova veža Paríž, Francúzsko
 • 2.Koloseum Rím, Taliansko
 • 3.Akropola / Parthenon Atény, Grécko
 • 4.Európsky parlament Brusel, Belgicko / Štrasburg, Francúzsko
 • 5.Brandenburská brána Berlín, Nemecko
 • 6.Dóm svätého Petra Vatikán
 • 7.Berlínsky múr Berlín, Nemecko
 • 8.Sagrada Família Barcelona, Španielsko
 • 9.Kolínsky dóm Kolín, Nemecko
 • 10.Budova Ríšskeho snemu Berlín, Nemecko
#4Ktoré je najvýznamnejšie európske stavebné dielo? Eiffel Tower
 • 1.Eiffelova veža Paríž, Francúzsko
 • 2.Koloseum Rím, Taliansko
 • 3.Akropola / Parthenon Atény, Grécko
 • 4.Sagrada Família Barcelona, Španielsko
 • 5.Brandenburská brána Berlín, Nemecko
 • 6.Louvre Paríž, Francúzsko
 • 7.Berlínsky múr Berlín, Nemecko
 • 8.Kolínsky dóm Kolín, Nemecko
 • 9.Európsky parlament Brusel, Belgicko / Štrasburg, Francúzsko
 • 10.Šikmá veža v Pise Pisa, Taliansko
#5V ktorej európskej krajine, okrem Vašej domoviny, by ste radi krátky čas žili?
 • Nemecko 28%
 • Taliansko 10%
 • Francúzsko 9%
 • Španielsko 8%
 • Veľká Británia 7%
 • Švajčiarsko 5%
 • Švédsko 4%
 • Rakúsko 4%
 • Holandsko 2%
 • Portugalsko 2%
#5V ktorej európskej krajine, okrem Vašej domoviny, by ste radi krátky čas žili?
 • Nemecko 25%
 • Taliansko 10%
 • Francúzsko 9%
 • Španielsko 8%
 • Spojené Kráľovstvo 7%
 • Švajčiarsko 5%
 • Švédsko 5%
 • Rakúsko 4%
 • Portugalsko 3%
 • Holandsko 2%
#5V ktorej európskej krajine, okrem Vašej domoviny, by ste radi krátky čas žili?
 • Nemecko 36%
 • Španielsko 10%
 • Taliansko 9%
 • Francúzsko 7%
 • Veľká Británia 6%
 • Švajčiarsko 5%
 • Rakúsko 4%
 • Holandsko 3%
 • Švédsko 3%
 • Portugalsko 2%
#6Ktorá postava európskej literatúry Vás najviac oslovuje? Don Quijote
 • 1.Don Quijote
 • 2.William Shakespeare
 • 3.Johann Wolfgang von Goethe
 • 4.Faust
 • 5.Mladý Werther
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Alighieri
 • 8.Anna Karenina
 • 9.Sherlock Holmes
 • 10.Malý princ
#6Ktorá postava európskej literatúry Vás najviac oslovuje? Don Quijote
 • 1.Don Quijote
 • 2.Faust
 • 3.Johann Wolfgang von Goethe
 • 4.William Shakespeare
 • 5.Mladý Werther
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Alighieri
 • 8.Malý princ
 • 9.Odyseus
 • 10.Sherlock Holmes
#6Ktorá postava európskej literatúry Vás najviac oslovuje? William Shakespeare
 • 1.William Shakespeare
 • 2.Johann Wolfgang von Goethe
 • 3.Don Quijote
 • 4.Anna Karenina
 • 5.Hamlet
 • 6.Faust
 • 7.Josef K.
 • 8.Ivo Andrić
 • 9.Lev Nikolajevič Tolstoj
 • 10.Sherlock Holmes
#7Ktorá krajina najviac stelesňuje budúcnosť Európy?
 • Nemecko 49%
 • Švédsko 6%
 • Francúzsko 4%
 • Švajčiarsko 4%
 • Belgicko 3%
 • Poľsko 3%
 • Veľká Británia 3%
 • Nórsko 3%
 • Holandsko 3%
 • Grécko 2%
#7Ktorá krajina najviac stelesňuje budúcnosť Európy?
 • Nemecko 47%
 • Švédsko 6%
 • Francúzsko 4%
 • Belgicko 4%
 • Poľsko 4%
 • Švajčiarsko 3%
 • Spojené Kráľovstvo 3%
 • Holandsko 3%
 • Nórsko 3%
 • Dánsko 3%
#7Ktorá krajina najviac stelesňuje budúcnosť Európy?
 • Nemecko 58%
 • Švajčiarsko 6%
 • Švédsko 5%
 • Francúzsko 4%
 • Veľká Británia 3%
 • Nórsko 3%
 • Turecko 3%
 • Grécko 2%
 • Srbsko 2%
 • Holandsko 2%
#8Ktorý európsky vynález je najvýznamnejší? Letterpress
 • 1.Kníhtlač Nemecko
 • 2.Parný stroj Veľká Británia
 • 3.Automobil Nemecko
 • 4.Antibiotiká / penicilín Škótsko / Nemecko
 • 5.Telefón Nemecko
 • 6.Elektrina Rôzne európske krajiny
 • 7.Euro Luxembursko / EÚ
 • 8.Demokracia Grécko
 • 9.Amerika Taliansko / Španielsko
 • 10.Žiarovka Škótsko
#8Ktorý európsky vynález je najvýznamnejší? Letterpress
 • 1.Kníhtlač Nemecko
 • 2.Parný stroj Veľká Británia
 • 3.Automobil Nemecko
 • 4.Antibiotiká / penicilín Škótsko / Nemecko
 • 5.Telefón Nemecko
 • 6.Euro Luxembursko / EÚ
 • 7.Demokracia Grécko
 • 8.Elektrina Rôzne európske krajiny
 • 9.Európska Únia  
 • 10.Rádio Rôzne európske krajiny
#8Ktorý európsky vynález je najvýznamnejší? Letterpress
 • 1.Kníhtlač Nemecko
 • 2.Elektrina Rôzne európske krajiny
 • 3.Parný stroj Spojené Kráľovstvo
 • 4.Telefón Nemecko
 • 5.Antibiotiká / penicilín Škótsko / Nemecko
 • 6.Automobil Nemecko
 • 7.Amerika Taliansko / Španielsko
 • 8.Demokracia Grécko
 • 9.Žiarovka Škótsko
 • 10.Železnica Spojené Kráľovstvo
#9Aký je najvýznamnejší európsky príspevok do svetovej kultúry?
 • 1.Demokracia
 • 2.Hudba / klasická hudba
 • 3.Kníhtlač
 • 4.Literatúra
 • 5.Filozofia
 • 6.Umenie
 • 7.Renesancia
 • 8.Osvietenstvo
 • 9.Architektúra
 • 10.Ochrana kultúrneho dedičstva
#9Aký je najvýznamnejší európsky príspevok do svetovej kultúry?
 • 1.Demokracia
 • 2.Kníhtlač
 • 3.Hudba / klasická hudba
 • 4.Literatúra
 • 5.Filozofia
 • 6.Umenie
 • 7.Osvietenstvo
 • 8.Renesancia
 • 9.Deklarácia ľudských práv
 • 10.Architektúra
#9Aký je najvýznamnejší európsky príspevok do svetovej kultúry?
 • 1.Literatúra
 • 2.Renesancia
 • 3.Hudba / klasická hudba
 • 4.Umenie
 • 5.Demokracia
 • 6.Ochrana kultúrneho dedičstva
 • 7.Maliarstvo
 • 8.Filozofia
 • 9.Architektúra
 • 10.Kníhtlač
#10Kto je najvýznamnejším európskym umelcom/umelkyňou (všetky oblasti)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Taliansko
 • 2.Pablo Picasso Španielsko
 • 3.Michelangelo Buonarroti Taliansko
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Rakúsko
 • 5.Vincent van Gogh Holandsko
 • 6.Salvador Dalí Španielsko
 • 7.Ludwig van Beethoven Nemecko
 • 8.Johann Sebastian Bach Nemecko
 • 9.William Shakespeare Veľká Británia
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Nemecko
#10Kto je najvýznamnejším európskym umelcom/umelkyňou (všetky oblasti)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Taliansko
 • 2.Pablo Picasso Španielsko
 • 3.Michelangelo Buonarroti Taliansko
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Rakúsko
 • 5.Vincent van Gogh Holandsko
 • 6.Johann Sebastian Bach Nemecko
 • 7.Salvador Dalí Španielsko
 • 8.Ludwig van Beethoven Nemecko
 • 9.William Shakespeare Veľká Británia
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Nemecko
#10Kto je najvýznamnejším európskym umelcom/umelkyňou (všetky oblasti)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Taliansko
 • 2.Pablo Picasso Španielsko
 • 3.Michelangelo Buonarroti Taliansko
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Rakúsko
 • 5.Vincent van Gogh Holandsko
 • 6.Salvador Dalí Španielsko
 • 7.Ludwig van Beethoven Nemecko
 • 8.William Shakespeare Spojené Kráľovstvo
 • 9.Rembrandt van Rijn Holandsko
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Nemecko
#11Ktorá politička/ktorý politik sú najdôležitejší v Európe (žijúci alebo z minulosti)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Nemecko
 • 2.Winston Churchill Veľká Británia
 • 3.Willy Brandt Nemecko
 • 4.Konrad Adenauer Nemecko
 • 5.Charles de Gaulle Francúzsko
 • 6.Robert Schuman Luxembursko
 • 7.Margaret Thatcher Veľká Británia
 • 8.Napoleon Bonaparte Francúzsko
 • 9.Adolf Hitler Nemecko
 • 10.Helmut Kohl Nemecko
#11Ktorá politička/ktorý politik sú najdôležitejší v Európe (žijúci alebo z minulosti)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Nemecko
 • 2.Winston Churchill Veľká Británia
 • 3.Willy Brandt Nemecko
 • 4.Konrad Adenauer Nemecko
 • 5.Robert Schuman Francúzsko / Nemecko / Luxembursko
 • 6.Charles de Gaulle Francúzsko
 • 7.Margaret Thatcher Veľká Británia
 • 8.Napoleon Bonaparte Francúzsko
 • 9.Helmut Kohl Nemecko
 • 10.Michail Gorbatschow Rusko
#11Ktorá politička/ktorý politik sú najdôležitejší v Európe (žijúci alebo z minulosti)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Nemecko
 • 2.Winston Churchill Spojené Kráľovstvo
 • 3.Josip Broz Tito Juhoslávia
 • 4.Adolf Hitler Nemecko
 • 5.Margaret Thatcher Spojené Kráľovstvo
 • 6.Wladimir Putin Rusko
 • 7.Charles de Gaulle Francúzsko
 • 8.Napoleon Bonaparte Francúzsko
 • 9.Otto von Bismarck Nemecko
 • 10.Zoran Đinđić Srbsko
#12Kto je najväčšou/najväčším európskou/európskym športovkyňou/športovcom? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković Tenista, Srbsko
 • 2.Michael Schumacher Pretekár, Nemecko
 • 3.Roger Federer Tenista, Švajčiarsko
 • 4.Rafael Nadal Tenista, Španielsko
 • 5.Cristiano Ronaldo Futbalista, Portugalsko
 • 6.David Beckham Futbalista, Veľká Británia
 • 7.Steffi Graf Tenistka, Nemecko
 • 8.Zinédine Zidane Futbalista, Francúzsko
 • 9.Pietro Mennea Atlét, Taliansko
 • 10.Franz Beckenbauer Futbalista, Nemecko
#12Kto je najväčšou/najväčším európskou/európskym športovkyňou/športovcom? Michael Schumacher
 • 1.Michael Schumacher Pretekár, Nemecko
 • 2.Roger Federer Tenista, Švajčiarsko
 • 3.Rafael Nadal Tenista, Španielsko
 • 4.Pietro Mennea Atlét, Taliansko
 • 5.Cristiano Ronaldo Futbalista, Portugalsko
 • 6.Steffi Graf Tenistka, Nemecko
 • 7.David Beckham Futbalista, Veľká Británia
 • 8.Zinédine Zidane Futbalista, Francúzsko
 • 9.Sebastian Vettel Pretekár, Nemecko
 • 10.Franz Beckenbauer Futbalista, Nemecko
#12Kto je najväčšou/najväčším európskou/európskym športovkyňou/športovcom? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković Tenista, Srbsko
 • 2.Roger Federer Tenista, Švajčiarsko
 • 3.Michael Schumacher Pretekár, Nemecko
 • 4.Cristiano Ronaldo Futbalista, Portugalsko
 • 5.Zinédine Zidane Futbalista, Francúzsko
 • 6.David Beckham Futbalista, Spojené Kráľovstvo
 • 7.Rafael Nadal Tenista, Španielsko
 • 8.Franz Beckenbauer Futbalista, Nemecko
 • 9.Lionel Messi Futbalista, Argentína
 • 10.Sergej Bubka Skokan o tyči, Ukrajina
#13Ktorá krajina má najlepšiu európsku kuchyňu?
 • 1.Taliansko
 • 2.Francúzsko
 • 3.Španielsko
 • 4.Grécko
 • 5.Srbsko
 • 6.Maďarsko
 • 7.Turecko
 • 8.Nemecko
 • 9.Poľsko
 • 10.Belgicko
#13Ktorá krajina má najlepšiu európsku kuchyňu?
 • 1.Taliansko
 • 2.Francúzsko
 • 3.Španielsko
 • 4.Grécko
 • 5.Maďarsko
 • 6.Nemecko
 • 7.Poľsko
 • 8.Turecko
 • 9.Belgicko
 • 10.Portugalsko
#13Ktorá krajina má najlepšiu európsku kuchyňu?
 • 1.Taliansko
 • 2.Srbsko
 • 3.Francúzsko
 • 4.Turecko
 • 5.Grécko
 • 6.Nemecko
 • 7.Španielsko
 • 8.Maďarsko
 • 9.Bosna a Hercegovina
 • 10.Švajčiarsko
#14V ktorých európskych jazykoch, okrem angličtiny, by mala Európanka/by mal Európan vedieť povedať niečo viac ako "prosím" a ďakujem"?
 • 1.Nemčina
 • 2.Francúzština
 • 3.Španielčina
 • 4.Taliančina
 • 5.Poľština
 • 6.Gréčtina
 • 7.Portugalčina
 • 8.Turečtina
 • 9.Švédština
 • 10.Holandština
#14V ktorých európskych jazykoch, okrem angličtiny, by mala Európanka/by mal Európan vedieť povedať niečo viac ako "prosím" a ďakujem"?
 • 1.Nemčina
 • 2.Francúzština
 • 3.Španielčina
 • 4.Taliančina
 • 5.Poľština
 • 6.Gréčtina
 • 7.Portugalčina
 • 8.Turečtina
 • 9.Švédština
 • 10.Holandština
#14V ktorých európskych jazykoch, okrem angličtiny, by mala Európanka/by mal Európan vedieť povedať niečo viac ako "prosím" a ďakujem"?
 • 1.Nemčina
 • 2.Francúzština
 • 3.Španielčina
 • 4.Taliančina
 • 5.Srbština
 • 6.Gréčtina
 • 7.Turečtina
 • 8.Portugalčina
 • 9.Švédština
 • 10.Holandčina
#15Ktorý je najlepší európsky film? Život je krásny
 • 1.Život je krásny Roberto Benigni
 • 2.Životy tých iných Florian Henckel
 • 3.Amélia z Montmartru Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.Nedotknuteľní Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Láska Michael Haneke
 • 7.Erasmus alebo Priatelia po španielsky Cédric Klapisch
 • 8.Nebo nad Berlínom Wim Wenders
 • 9.Pianista Roman Polański
 • 10.Sladký život Federico Fellini
#15Ktorý je najlepší európsky film? Život je krásny
 • 1.Život je krásny Roberto Benigni
 • 2.Životy tých iných Florian Henckel
 • 3.Amélia z Montmartru Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.Nedotknuteľní Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Erasmus alebo Priatelia po španielsky Cédric Klapisch
 • 7.Nebo nad Berlínom Wim Wenders
 • 8.Láska Michael Haneke
 • 9.Pianista Roman Polański
 • 10.Sladký život Federico Fellini
#15Ktorý je najlepší európsky film? Život je krásny
 • 1.Život je krásny Roberto Benigni
 • 2.Láska Michael Haneke
 • 3.Amélia z Montmartru Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Životy tých iných Florian Henckel
 • 5.Nedotknuteľní Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Pianista Roman Polański
 • 7.Nebo nad Berlínom Wim Wenders
 • 8.Good bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 9.Amarcord Federico Fellini
 • 10.Underground Emir Kusturica
#16Ktoré je pre Vás najatraktívnejšie mesto v Európe?
#16Ktoré je pre Vás najatraktívnejšie mesto v Európe?
 • 1.Berlín
 • 2.Paríž
 • 3.Rím
 • 4.Londýn
 • 5.Barcelona
 • 6.Viedeň
 • 7.Praha
 • 8.Benátky
 • 9.Mníchov
 • 10.Amsterdam
#16Ktoré je pre Vás najatraktívnejšie mesto v Európe?
 • 1.Paríž
 • 2.Berlín
 • 3.Barcelona
 • 4.Rím
 • 5.Londýn
 • 6.Viedeň
 • 7.Praha
 • 8.Mníchov
 • 9.Amsterdam
 • 10.Madrid