Ukupan rezultat

Svi rezultati EVROPSKE LISTE

Kako je 22.235 učesnika odgovorilo na ova pitanja? Da li je štamparija sveukupno važniji izum od penicilina? Da li je Pariz lepši grad od Kopenhagena?
Na anketu je odgovorilo 3.379 Nemaca, 2.006 Srba, 1.906 Italijana, 1.474 Mađara i 1.710 Francuza. Glasalo je i 294 učesnika iz Egipta.

Bacite pogled na rezultate i uporedite perspektive 16.493 učesnika iz zemalja članica Evropske unije (74,2%) sa perspektivama 4.249 učesnika iz zemalja koje nisu u Evropskoj uniji (19,1%). Učesnici koji nisu naveli svoju nacionalnost čine 6,7% ukupnog broja.

#1Šta za Vas lično znači Evropa?
 • kultura
 • zajednica
 • sloboda putovanja
 • istorija
 • sloboda
 • raznolikost
 • evro
 • mir
 • jedinstvo
 • domovina
 • kulturna raznolikost
 • demokratija
#1Šta za Vas lično znači Evropa?
 • 1.kultura
 • 2.zajednica
 • 3.raznolikost
 • 4.sloboda putovanja
 • 5.sloboda
 • 6.istorija
 • 7.evro
 • 8.mir
 • 9.jedinstvo
 • 10.domovina
#1Šta za Vas lično znači Evropa?
 • 1.kultura
 • 2.zajednica
 • 3.istorija
 • 4.sloboda
 • 5.sloboda putovanja
 • 6.napredak
 • 7.umetnost
 • 8.uređenost
 • 9.raznolikost
 • 10.lepota
#2U kojoj meri se osećate kao Evropljanin/Evropljanka?
 • uopšte ne 3%
 • tu i tamo 18%
 • uglavnom 37%
 • potpuno 43%
#2U kojoj meri se osećate kao Evropljanin/Evropljanka?
 • uopšte ne 8%
 • tu i tamo 15%
 • uglavnom 37%
 • potpuno 47%
#2U kojoj meri se osećate kao Evropljanin/Evropljanka?
 • uopšte ne 7%
 • tu i tamo 28%
 • uglavnom 36%
 • potpuno 28%
#3Kako Vam se čini budućnost Evrope?
veoma dobro dobro osrednje loše
#3Kako Vam se čini budućnost Evrope?
veoma dobro dobro osrednje loše
#3Kako Vam se čini budućnost Evrope?
veoma dobro dobro osrednje loše
#4Koja je najznačajnija evropska građevina? Eiffel Tower
 • 1.Ajfelova kula Paris, Francuska
 • 2.Koloseum Rim, Italija
 • 3.Akropolj / Partenon Atina, Grčka
 • 4.Evropski parlament Brisel, Belgija / Strazbur, Francuska
 • 5.Brandenburška kapija Berlin, Nemačka
 • 6.Crkva sv. Petra Vatikan
 • 7.Sagrada Familia Barselona, Španija
 • 8.Berlinski zid Berlin, Nemačka
 • 9.Kelnska katedrala Keln, Nemačka
 • 10.Zgrada Rajhstaga Berlin, Nemačka
#4Koja je najznačajnija evropska građevina? Eiffel Tower
 • 1.Ajfelova kula Pariz, Francuska
 • 2.Koloseum Rim, Italija
 • 3.Akropolj / Partenon Atina, Grčka
 • 4.Evropski parlament Brisel, Belgija / Strazbur, Francuska
 • 5.Brandenburška kapija Berlin, Nemačka
 • 6.Crkva sv. Petra Vatikan
 • 7.Berlinski zid Berlin, Nemačka
 • 8.Sagrada Familia Barselona, Španija
 • 9.Kelnska katedrala Keln, Nemačka
 • 10.Zgrada Rajhstaga Berlin, Nemačka
#4Koja je najznačajnija evropska građevina? Eiffel Tower
 • 1.Ajfelova kula Pariz, Francuska
 • 2.Koloseum Rim, Italija
 • 3.Akropolj / Partenon Atina, Grčka
 • 4.Sagrada Familia Barselona, Španija
 • 5.Brandenburška kapija Berlin, Nemačka
 • 6.Luvr Pariz, Francuska
 • 7.Berlinski zid Berlin, Nemačka
 • 8.Kelnska katedrala Keln, Nemačka
 • 9.Evropski parlament Brisel, Belgija / Strazbur, Francuska
 • 10.Krivi toranj u Pizi Piza, Italija
#5U kojoj evropskoj zemlji, osim svoje matične, biste rado proveli neko vreme?
 • Nemačka 28%
 • Italija 10%
 • Francuska 9%
 • Španija 8%
 • Ujedinjeno Kraljevstvo 7%
 • Švajcarska 5%
 • Švedska 4%
 • Austrija 4%
 • Holandija 2%
 • Portugalija 2%
#5U kojoj evropskoj zemlji, osim svoje matične, biste rado proveli neko vreme?
 • Nemačka 25%
 • Italija 10%
 • Francuska 9%
 • Španija 8%
 • Ujedinjeno Kraljevstvo 7%
 • Švajcarska 5%
 • Švedska 5%
 • Austrija 4%
 • Portugalija 3%
 • Holandija 2%
#5U kojoj evropskoj zemlji, osim svoje matične, biste rado proveli neko vreme?
 • Nemačka 36%
 • Španija 10%
 • Italija 9%
 • Francuska 7%
 • Ujedinjeno Kraljevstvo 6%
 • Švajcarska 5%
 • Austrija 4%
 • Holandija 3%
 • Švedska 3%
 • Portugalija 2%
#6Koji je najupečatljiviji lik iz evropskog književnog dela? Don Quijote
 • 1.Don Kihot
 • 2.Vilijam Šekspir
 • 3.Johan Volfgang fon Gete
 • 4.Faust
 • 5.Verter
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Aligijeri
 • 8.Ana Karenjina
 • 9.Šerlok Holms
 • 10.Mali princ
#6Koji je najupečatljiviji lik iz evropskog književnog dela? Don Quijote
 • 1.Don Kihot
 • 2.Faust
 • 3.Johan Volfgang fon Gete
 • 4.Vilijam Šekspir
 • 5.Verter
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Aligijeri
 • 8.Mali princ
 • 9.Odisej
 • 10.Šerlok Holms
#6Koji je najupečatljiviji lik iz evropskog književnog dela? William Shakespeare
 • 1.Vilijam Šekspir
 • 2.Johan Volfgang fon Gete
 • 3.Don Kihot
 • 4.Ana Karenjina
 • 5.Hamlet
 • 6.Faust
 • 7.Jozef K.
 • 8.Ivo Andrić
 • 9.Lav Nikolajevič Tolstoj
 • 10.Šerlok Holms
#7Koja zemlja u najvećoj meri oslikava budućnost Evrope?
 • Nemačka 49%
 • Švedska 6%
 • Francuska 4%
 • Švajcarska 4%
 • Belgija 3%
 • Poljska 3%
 • Ujedinjeno Kraljevstvo 3%
 • Norveška 3%
 • Holandija 3%
 • Grčka 2%
#7Koja zemlja u najvećoj meri oslikava budućnost Evrope?
 • Nemačka 47%
 • Švedska 6%
 • Francuska 4%
 • Belgija 4%
 • Poljska 4%
 • Švajcarska 3%
 • Ujedinjeno Kraljevstvo 3%
 • Holandija 3%
 • Norveška 3%
 • Danska 3%
#7Koja zemlja u najvećoj meri oslikava budućnost Evrope?
 • Nemačka 58%
 • Švajcarska 6%
 • Švedska 5%
 • Francuska 4%
 • Ujedinjeno Kraljevstvo 3%
 • Norveška 3%
 • Turska 3%
 • Grčka 2%
 • Srbija 2%
 • Holandija 2%
#8Koji je najznačajniji evropski izum? Letterpress
 • 1.štamparija Nemačka
 • 2.parna mašina Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 3.automobil Nemačka
 • 4.antibiotici / penicilin Škotska / Nemačka
 • 5.telefon Nemačka
 • 6.elektricitet različite evropske zemlje
 • 7.evro Luksemburg / EU
 • 8.demokratija Grčka
 • 9.Amerika Italija / Španija
 • 10.sijalica Škotska
#8Koji je najznačajniji evropski izum? Letterpress
 • 1.štamparija Nemačka
 • 2.parna mašina Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 3.automobil Nemačka
 • 4.antibiotici / penicilin Škotska / Nemačka
 • 5.telefon Nemačka
 • 6.evro Luksemburg / EU
 • 7.demokratija Grčka
 • 8.elektricitet različite evropske zemlje
 • 9.Evropska Unija  
 • 10.radio različite evropske zemlje
#8Koji je najznačajniji evropski izum? Letterpress
 • 1.štamparija Nemačka
 • 2.elektricitet različite evropske zemlje
 • 3.parna mašina Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 4.telefon Nemačka
 • 5.antibiotici / penicilin Škotska / Nemačka
 • 6.automobil Nemačka
 • 7.Amerika Italija / Španija
 • 8.demokratija Grčka
 • 9.sijalica Škotska
 • 10.železnica Ujedinjeno Kraljevstvo
#9Koji je najznačajniji doprinos Evrope svetskoj kulturi?
 • 1.demokratija
 • 2.muzika / klasična muzika
 • 3.štamparija
 • 4.književnost
 • 5.filozofija
 • 6.umetnost
 • 7.renesansa
 • 8.prosvetiteljstvo
 • 9.arhitektura
 • 10.očuvanje / zaštita kulturnog nasleđa
#9Koji je najznačajniji doprinos Evrope svetskoj kulturi?
 • 1.demokratija
 • 2.štamparija
 • 3.muzika / klasična muzika
 • 4.književnost
 • 5.filozofija
 • 6.umetnost
 • 7.prosvetiteljstvo
 • 8.renesansa
 • 9.Deklaracija ljudskih prava
 • 10.arhitektura
#9Koji je najznačajniji doprinos Evrope svetskoj kulturi?
 • 1.književnost
 • 2.renesansa
 • 3.muzika / klasična muzika
 • 4.umetnost
 • 5.demokratija
 • 6.očuvanje / zaštita kulturnog nasleđa
 • 7.slikarstvo
 • 8.filozofija
 • 9.arhitektura
 • 10.štamparija
#10Ko je najznačajniji evropski umetnik/umetnica (sve oblasti)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Italija
 • 2.Pablo Picasso Španija
 • 3.Michelangelo Buonarroti Italija
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Austrija
 • 5.Vincent van Gogh Holandija
 • 6.Salvador Dalí Španija
 • 7.Ludwig van Beethoven Nemačka
 • 8.Johann Sebastian Bach Nemačka
 • 9.William Shakespeare Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Nemačka
#10Ko je najznačajniji evropski umetnik/umetnica (sve oblasti)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Italija
 • 2.Pablo Picasso Španija
 • 3.Michelangelo Buonarroti Italija
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Austrija
 • 5.Vincent van Gogh Holandija
 • 6.Johann Sebastian Bach Nemačka
 • 7.Salvador Dalí Španija
 • 8.Ludwig van Beethoven Nemačka
 • 9.William Shakespeare Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Nemačka
#10Ko je najznačajniji evropski umetnik/umetnica (sve oblasti)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Italija
 • 2.Pablo Picasso Španija
 • 3.Michelangelo Buonarroti Italija
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Austrija
 • 5.Vincent van Gogh Holandija
 • 6.Salvador Dalí Španija
 • 7.Ludwig van Beethoven Nemačka
 • 8.William Shakespeare Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 9.Rembrandt van Rijn Holandija
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Nemačka
#11Ko je najvažniji političar u Evropi (trenutno ili u prošlosti)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Nemačka
 • 2.Winston Churchill Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 3.Willy Brandt Nemačka
 • 4.Konrad Adenauer Nemačka
 • 5.Charles de Gaulle Francuska
 • 6.Robert Schuman Luksemburg
 • 7.Margaret Thatcher Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 8.Napoleon Bonaparte Francuska
 • 9.Adolf Hitler Nemačka
 • 10.Helmut Kohl Nemačka
#11Ko je najvažniji političar u Evropi (trenutno ili u prošlosti)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Nemačka
 • 2.Winston Churchill Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 3.Willy Brandt Nemačka
 • 4.Konrad Adenauer Nemačka
 • 5.Robert Schuman Francuska / Nemačka / Luksemburg
 • 6.Charles de Gaulle Francuska
 • 7.Margaret Thatcher Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 8.Napoleon Bonaparte Francuska
 • 9.Helmut Kohl Nemačka
 • 10.Michail Gorbatschow Rusija
#11Ko je najvažniji političar u Evropi (trenutno ili u prošlosti)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Nemačka
 • 2.Winston Churchill Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 3.Josip Broz Tito Jugoslavija
 • 4.Adolf Hitler Nemačka
 • 5.Margaret Thatcher Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 6.Wladimir Putin Rusija
 • 7.Charles de Gaulle Francuska
 • 8.Napoleon Bonaparte Francuska
 • 9.Otto von Bismarck Nemačka
 • 10.Zoran Đinđić Srbija
#12Ko je najveći evropski sportista/sportistkinja? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković teniser, Srbija
 • 2.Michael Schumacher vozač Formule 1, Nemačka
 • 3.Roger Federer teniser, Švajcarska
 • 4.Rafael Nadal teniser, Španija
 • 5.Cristiano Ronaldo fudbaler, Portugalija
 • 6.David Beckham fudbaler, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 7.Steffi Graf teniserka, Nemačka
 • 8.Zinédine Zidane fudbaler, Francuska
 • 9.Pietro Mennea atletičar, Italija
 • 10.Franz Beckenbauer fudbaler, Nemačka
#12Ko je najveći evropski sportista/sportistkinja? Michael Schumacher
 • 1.Michael Schumacher vozač Formule 1, Nemačka
 • 2.Roger Federer teniser, Švajcarska
 • 3.Rafael Nadal teniser, Španija
 • 4.Pietro Mennea atletičar, Italija
 • 5.Cristiano Ronaldo fudbaler, Portugalija
 • 6.Steffi Graf teniserka, Nemačka
 • 7.David Beckham fudbaler, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 8.Zinédine Zidane fudbaler, Francuska
 • 9.Sebastian Vettel vozač Formule 1, Nemačka
 • 10.Franz Beckenbauer fudbaler, Nemačka
#12Ko je najveći evropski sportista/sportistkinja? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković teniser, Srbija
 • 2.Roger Federer teniser, Švajcarska
 • 3.Michael Schumacher vozač Formule 1, Nemačka
 • 4.Cristiano Ronaldo fudbaler, Portugalija
 • 5.Zinédine Zidane fudbaler, Francuska
 • 6.David Beckham fudbaler, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 7.Rafael Nadal teniser, Španija
 • 8.Franz Beckenbauer fudbaler, Nemačka
 • 9.Lionel Messi fugbaler, Argentina
 • 10.Sergej Bubka atletičar u disciplini skok motkom, Ukrajina
#13Koja zemlja ima najbolju kuhinju u Evropi?
 • 1.Italija
 • 2.Francuska
 • 3.Španija
 • 4.Grčka
 • 5.Srbija
 • 6.Mađarska
 • 7.Turska
 • 8.Nemačka
 • 9.Poljska
 • 10.Belgija
#13Koja zemlja ima najbolju kuhinju u Evropi?
 • 1.Italija
 • 2.Francuska
 • 3.Španija
 • 4.Grčka
 • 5.Mađarska
 • 6.Nemačka
 • 7.Poljska
 • 8.Turska
 • 9.Belgija
 • 10.Portugalija
#13Koja zemlja ima najbolju kuhinju u Evropi?
 • 1.Italija
 • 2.Srbija
 • 3.Francuska
 • 4.Turska
 • 5.Grčka
 • 6.Nemačka
 • 7.Španija
 • 8.Mađarska
 • 9.Bosna i Hercegovina
 • 10.Švajcarska
#14Na kom evropskom jeziku, osim engleskog, bi svaki Evropljanin/Evropljanka trebalo da zna da kaže nešto više od "Izvolite" i "Hvala"?
 • 1.nemački
 • 2.francuski
 • 3.španski
 • 4.italijanski
 • 5.poljski
 • 6.grčki
 • 7.portugalski
 • 8.turski
 • 9.švedski
 • 10.holandski
#14Na kom evropskom jeziku, osim engleskog, bi svaki Evropljanin/Evropljanka trebalo da zna da kaže nešto više od "Izvolite" i "Hvala"?
 • 1.nemački
 • 2.francuski
 • 3.španski
 • 4.italijanski
 • 5.poljski
 • 6.grčki
 • 7.portugalski
 • 8.turski
 • 9.švedski
 • 10.holandski
#14Na kom evropskom jeziku, osim engleskog, bi svaki Evropljanin/Evropljanka trebalo da zna da kaže nešto više od "Izvolite" i "Hvala"?
 • 1.nemački
 • 2.francuski
 • 3.španski
 • 4.italijanski
 • 5.srpski
 • 6.grčki
 • 7.turski
 • 8.portugalski
 • 9.švedski
 • 10.holandski
#15Koji je najbolji evropski film? Život je lep
 • 1.Život je lep Roberto Benigni
 • 2.Život drugih Florian Henckel
 • 3.Čudesna sudbina Amelije Pulen Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.Intouchables Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Ljubav Michael Haneke
 • 7.L'auberge espagnole Cédric Klapisch
 • 8.Nebo nad Berlinom Wim Wenders
 • 9.Pijanista Roman Polański
 • 10.Sladak život Federico Fellini
#15Koji je najbolji evropski film? Život je lep
 • 1.Život je lep Roberto Benigni
 • 2.Život drugih Florian Henckel
 • 3.Čudesna sudbina Amelije Pulen Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.Intouchables Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.L'auberge espagnole Cédric Klapisch
 • 7.Nebo nad Berlinom Wim Wenders
 • 8.Ljubav Michael Haneke
 • 9.Pijanista Roman Polański
 • 10.Sladak život Federico Fellini
#15Koji je najbolji evropski film? Život je lep
 • 1.Život je lep Roberto Benigni
 • 2.Ljubav Michael Haneke
 • 3.Čudesna sudbina Amelije Pulen Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Život drugih Florian Henckel
 • 5.Intouchables Olivier Nakache / Éric Toledano
 • 6.Pijanista Roman Polański
 • 7.Nebo nad Berlinom Wim Wenders
 • 8.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 9.Amarkord Federico Fellini
 • 10.Podzemlje Emir Kusturica
#16Koji grad je za Vas najprivlačniji u Evropi?
#16Koji grad je za Vas najprivlačniji u Evropi?
 • 1.Berlin
 • 2.Pariz
 • 3.Rim
 • 4.London
 • 5.Barselona
 • 6.Beč
 • 7.Prag
 • 8.Venecija
 • 9.Minhen
 • 10.Amsterdam
#16Koji grad je za Vas najprivlačniji u Evropi?
 • 1.Pariz
 • 2.Berlin
 • 3.Barselona
 • 4.Rim
 • 5.London
 • 6.Beč
 • 7.Prag
 • 8.Minhen
 • 9.Amsterdam
 • 10.Madrid