Sammanlagda resultat

Europalistans slutresultat

Hur besvarades frågorna av de 22235 deltagarna? Är boktryckarkonsten en viktigare uppfinning än penicillinet? Är Paris en mer attraktiv stad än Köpenhamn?
Svar lämnades av drygt 3379 tyskar, 2006 serber, 1906 italienare och 1710 fransmän. Även 294 egyptier var med och röstade.

Se på resultaten och jämför perspektiven hos EU-ländernas 16493 deltagare (74,2%) med perspektiven hos de 4249 deltagarna från länder utanför EU (19,1%). Andelen som inte lämnade några uppgifter om sin nationalitet var 6,7%.

#1Vad betyder Europa för dig personligen?
 • Kultur
 • Gemenskap
 • Resefrihet
 • Historia
 • Frihet
 • Mångfald
 • Euro
 • Fred
 • Enhet
 • Hemma
 • Kulturell mångfald
 • Demokrati
#1Vad betyder Europa för dig personligen?
 • 1.Kultur
 • 2.Gemenskap
 • 3.Mångfald
 • 4.Resefrihet
 • 5.Frihet
 • 6.Historia
 • 7.Euro
 • 8.Fred
 • 9.Enhet
 • 10.Hemma
#1Vad betyder Europa för dig personligen?
 • 1.Kultur
 • 2.Gemenskap
 • 3.Historia
 • 4.Frihet
 • 5.Resefrihet
 • 6.Framsteg
 • 7.Euro
 • 8.Fred
 • 9.Enhet
 • 10.Skönhet
#2Hur mycket känner du dig som en europé?
 • Inte alls 3%
 • Någorlunda 18%
 • Ganska mycket 37%
 • Fullblodseuropé 43%
#2Hur mycket känner du dig som en europé?
 • Inte alls 8%
 • Någorlunda 15%
 • Ganska mycket 37%
 • Fullblodseuropé 47%
#2Hur mycket känner du dig som en europé?
 • Inte alls 7%
 • Någorlunda 28%
 • Ganska mycket 36%
 • Fullblodseuropé 28%
#3Hur ser du på Europas framtid?
Mycket väl Bra Någorlunda väl Dåligt
#3Hur ser du på Europas framtid?
Mycket väl Bra Någorlunda väl Dåligt
#3Hur ser du på Europas framtid?
Mycket väl Bra Någorlunda väl Dåligt
#4Vilket är det viktigaste byggnadsverket i Europa? Eiffel Tower
 • 1.Eiffeltornet Paris, Frankrike
 • 2.Colosseum Rom, Italien
 • 3.Akropolis / Parthenon Athen, Grekland
 • 4.Europaparlamentet Brüssel, Belgien / Straßburg, Frankrike
 • 5.Brandenburger Tor Berlin, Tyskland
 • 6.Peterskyrkan Vartikanstaden
 • 7.Sagrada Família Barcelona, Spanien
 • 8.Berlinmuren Berlin, Tyskland
 • 9.Kölner Dom Köln, Tyskland
 • 10.Reichstagsgebäude Berlin, Tyskland
#4Vilket är det viktigaste byggnadsverket i Europa? Eiffel Tower
 • 1.Eiffeltornet Paris, Frankrike
 • 2.Colosseum Rom, Italien
 • 3.Akropolis / Parthenon Athen, Grekland
 • 4.Europaparlamentet Brüssel, Belgien / Straßburg, Frankrike
 • 5.Brandenburger Tor Berlin, Tyskland
 • 6.Peterskyrkan Vartikanstaden
 • 7.Berlinmuren Berlin, Tyskland
 • 8.Sagrada Família Barcelona, Spanien
 • 9.Kölner Dom Köln, Tyskland
 • 10.Reichstagsgebäude Berlin, Tyskland
#4Vilket är det viktigaste byggnadsverket i Europa? Eiffel Tower
 • 1.Eiffeltornet Paris, Frankrike
 • 2.Colosseum Rom, Italien
 • 3.Akropolis / Parthenon Athen, Grekland
 • 4.Sagrada Família Barcelona, Spanien
 • 5.Brandenburger Tor Berlin, Tyskland
 • 6.Louvren Paris, Frankrike
 • 7.Berlinmuren Berlin, Tyskland
 • 8.Kölner Dom Köln, Tyskland
 • 9.Europeiska parlamentet Brüssel, Belgien / Straßburg, Frankrike
 • 10.Lutande tornet i Pisa Pisa, Italien
#5I vilket europeiskt land skulle du vilja leva ett tag i, förutom ditt hemland?
 • Tyskland 28%
 • Italien 10%
 • Frankrike 9%
 • Spanien 8%
 • Storbritannien 7%
 • Schweiz 5%
 • Sverige 4%
 • Österrike 4%
 • Nederländerna 2%
 • Portugal 2%
#5I vilket europeiskt land skulle du vilja leva ett tag i, förutom ditt hemland?
 • Tyskland 25%
 • Italien 10%
 • Frankrike 9%
 • Spanien 8%
 • Storbritannien 7%
 • Schweiz 5%
 • Sverige 5%
 • Österrike 4%
 • Portugal 3%
 • Nederländerna 2%
#5I vilket europeiskt land skulle du vilja leva ett tag i, förutom ditt hemland?
 • Tyskland 36%
 • Spanien 10%
 • Italien 9%
 • Frankrike 7%
 • Storbritannien 6%
 • Schweiz 5%
 • Österrike 4%
 • Nederländerna 3%
 • Sverige 3%
 • Portugal 2%
#6Vilken är den mest gripande rollfiguren i den europeiska litteraturen? Don Quijote
 • 1.Don Quijote
 • 2.William Shakespeare
 • 3.Johann Wolfgang von Goethe
 • 4.Faust
 • 5.Den Unge Werther
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Alighieri
 • 8.Anna Karenina
 • 9.Sherlock Holmes
 • 10.Lille prinsen
#6Vilken är den mest gripande rollfiguren i den europeiska litteraturen? Don Quijote
 • 1.Don Quijote
 • 2.Faust
 • 3.Johann Wolfgang von Goethe
 • 4.William Shakespeare
 • 5.Den unge Werther
 • 6.Hamlet
 • 7.Dante Alighieri
 • 8.Lille prinsen
 • 9.Odysseus
 • 10.Sherlock Holmes
#6Vilken är den mest gripande rollfiguren i den europeiska litteraturen? William Shakespeare
 • 1.William Shakespeare
 • 2.Johann Wolfgang von Goethe
 • 3.Don Quijote
 • 4.Anna Karenina
 • 5.Hamlet
 • 6.Faust
 • 7.Josef K.
 • 8.Ivo Andrić
 • 9.Lew Nikolajewitsch Tolstoi
 • 10.Sherlock Holmes
#7Vilket land symboliserar bäst Europas framtid?
 • Tyskland 49%
 • Sverige 6%
 • Frankrike 4%
 • Schweiz 4%
 • Belgien 3%
 • Polen 3%
 • Storbritannien 3%
 • Norge 3%
 • Nederländerna 3%
 • Grekland 2%
#7Vilket land symboliserar bäst Europas framtid?
 • Tyskland 47%
 • Sverige 6%
 • Frankrike 4%
 • Belgien 4%
 • Polen 4%
 • Schweiz 3%
 • Storbritannien 3%
 • Nederländerna 3%
 • Norge 3%
 • Danmark 3%
#7Vilket land symboliserar bäst Europas framtid?
 • Tyskland 58%
 • Schweiz 6%
 • Sverige 5%
 • Frankrike 4%
 • Storbritannien 3%
 • Norge 3%
 • Turkiet 3%
 • Grekland 2%
 • Serbien 2%
 • Nederländerna 2%
#8Vilken är den viktigaste europeiska uppfinningen? Letterpress
 • 1.Boktryckarkonsten Tyskland
 • 2.Ångmaskinen Storbritannien
 • 3.Bilen Tyskland
 • 4.Antibiotika / penicillinet Skottland / Tyskland
 • 5.Telefonen Tyskland
 • 6.Elektriciteten olika europeiska länder
 • 7.Euron Luxemburg / EU
 • 8.Demokratin Grekland
 • 9.Amerika Italien / Spanien
 • 10.Glödlampan Skottland
#8Vilken är den viktigaste europeiska uppfinningen? Letterpress
 • 1.Boktryckarkonsten Tyskland
 • 2.Ångmaskinen Storbritannien
 • 3.Bilen Tyskland
 • 4.Antibiotika / penicillinet Skottland / Tyskland
 • 5.Telefonen Tyskland
 • 6.Euron Luxemburg / EU
 • 7.Demokratin Grekland
 • 8.Elektriciteten Olika europeiska länder
 • 9.Eurpeiska unionen  
 • 10.Radion Olika europeiska länder
#8Vilken är den viktigaste europeiska uppfinningen? Letterpress
 • 1.Boktryckarkonsten Tyskland
 • 2.Elektriciteten Olika europeiska länder
 • 3.Ångmaskinen Storbritannien
 • 4.Telefonen Tyskland
 • 5.Antibiotika / penicillinet Skottland / Tyskland
 • 6.Bilen Tyskland
 • 7.Amerika Italien / Spanien
 • 8.Demokratin Grekland
 • 9.Glödlampan Skottland
 • 10.Järnvägen Storbritannien
#9Vilket är det viktigaste europeiska bidraget till världens kultur?
 • 1.Demokratin
 • 2.Musiken / den klassiska musiken
 • 3.Boktryckarkonsten
 • 4.Litteraturen
 • 5.Filosofin
 • 6.Konsten
 • 7.Renässansen
 • 8.Upplysningen
 • 9.Arkitekturen / byggkonsten
 • 10.Skydd av det kulturella arvet
#9Vilket är det viktigaste europeiska bidraget till världens kultur?
 • 1.Demokratin
 • 2.Boktryckarkonsten
 • 3.Musiken / den klassiska musiken
 • 4.Litteraturen
 • 5.Filosofin
 • 6.Konsten
 • 7.Upplysningen
 • 8.Renässansen
 • 9.Den Allmänna föklaringsn om de männskliga rättigheterna
 • 10.Arkitekturen / byggkonsten
#9Vilket är det viktigaste europeiska bidraget till världens kultur?
 • 1.Litteraturen
 • 2.Renässansen
 • 3.Musiken / den klassiska musiken
 • 4.Konsten
 • 5.Demokratin
 • 6.Skydd av det kulturella arvet
 • 7.Måleri
 • 8.Filosofin
 • 9.Arkitekturen / byggkonsten
 • 10.Boktryckarkonsten
#10Vem är den viktigaste europeiska konstnären (alla områden)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Italien
 • 2.Pablo Picasso Spanien
 • 3.Michelangelo Buonarroti Italien
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Österrike
 • 5.Vincent van Gogh Nederländerna
 • 6.Salvador Dalí Spanien
 • 7.Ludwig van Beethoven Tyskland
 • 8.Johann Sebastian Bach Tyskland
 • 9.William Shakespeare Storbritannien
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Tyskland
#10Vem är den viktigaste europeiska konstnären (alla områden)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Italien
 • 2.Pablo Picasso Spanien
 • 3.Michelangelo Buonarroti Italien
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Österrike
 • 5.Vincent van Gogh Nederländerna
 • 6.Johann Sebastian Bach Tyskland
 • 7.Salvador Dalí Spanien
 • 8.Ludwig van Beethoven Tyskland
 • 9.William Shakespeare Storbritannien
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Tyskland
#10Vem är den viktigaste europeiska konstnären (alla områden)? Leonardo da Vinci
 • 1.Leonardo da Vinci Italien
 • 2.Pablo Picasso Spanien
 • 3.Michelangelo Buonarroti Italien
 • 4.Wolfgang Amadeus Mozart Österrike
 • 5.Vincent van Gogh Nederländerna
 • 6.Salvador Dalí Spanien
 • 7.Ludwig van Beethoven Tyskland
 • 8.William Shakespeare Storbritannien
 • 9.Rembrandt van Rijn Nederländerna
 • 10.Johann Wolfgang von Goethe Tyskland
#11Vem är den viktigaste politikern i Europa (levande eller död)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Tyskland
 • 2.Winston Churchill Storbritannien
 • 3.Willy Brandt Tyskland
 • 4.Konrad Adenauer Tyskland
 • 5.Charles de Gaulle Frankrike
 • 6.Robert Schuman Luxemburg
 • 7.Margaret Thatcher Storbritannien
 • 8.Napoleon Bonaparte Frankrike
 • 9.Adolf Hitler Tyskland
 • 10.Helmut Kohl Tyskland
#11Vem är den viktigaste politikern i Europa (levande eller död)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Tyskland
 • 2.Winston Churchill Storbritannien
 • 3.Willy Brandt Tyskland
 • 4.Konrad Adenauer Tyskland
 • 5.Robert Schuman Frankrike
 • 6.Charles de Gaulle Frankrike
 • 7.Margaret Thatcher Storbritannien
 • 8.Napoleon Bonaparte Frankrike
 • 9.Helmut Kohl Tyskland
 • 10.Michail Gorbatschow Ryssland
#11Vem är den viktigaste politikern i Europa (levande eller död)? Angela Merkel
 • 1.Angela Merkel Tyskland
 • 2.Winston Churchill Storbritannien
 • 3.Josip Broz Tito Jugoslavien
 • 4.Adolf Hitler Tyskland
 • 5.Margaret Thatcher Storbritannien
 • 6.Wladimir Putin Russland
 • 7.Charles de Gaulle Frankrike
 • 8.Napoleon Bonaparte Frankrike
 • 9.Otto von Bismarck Tyskland
 • 10.Zoran Đinđić Serbien
#12Vem är Europas främsta idrottsman eller idrottskvinna? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković Tennisspelare, Serbien
 • 2.Michael Schumacher Racerförare, Tyskland
 • 3.Roger Federer Tennisspelare, Schweiz
 • 4.Rafael Nadal Tennisspelare, Spanien
 • 5.Cristiano Ronaldo Fotbollsspelare, Portugal
 • 6.David Beckham Fotbollsspelare, Storbritannien
 • 7.Steffi Graf Tennisspelare, Tyskland
 • 8.Zinédine Zidane Fotbollsspelare, Frankrike
 • 9.Pietro Mennea Friidrottare, Italien
 • 10.Franz Beckenbauer Fotbollsspelare, Tyskland
#12Vem är Europas främsta idrottsman eller idrottskvinna? Michael Schumacher
 • 1.Michael Schumacher Racerförare, Tyskland
 • 2.Roger Federer Tennisspelare, Schweiz
 • 3.Rafael Nadal Tennisspelare, Spanien
 • 4.Pietro Mennea Friidrottare, Italien
 • 5.Cristiano Ronaldo Fotbollsspelare, Portugal
 • 6.Steffi Graf Tennisspelare, Tyskland
 • 7.David Beckham Fotbollsspelare, Storbritannien
 • 8.Zinédine Zidane Fotbollsspelare, Frankrike
 • 9.Sebastian Vettel Racerförare, Tyskland
 • 10.Franz Beckenbauer Fotbollsspelare, Tyskland
#12Vem är Europas främsta idrottsman eller idrottskvinna? Novak Đoković
 • 1.Novak Đoković Tennisspelare, Serbien
 • 2.Roger Federer Tennisspelare, Schweiz
 • 3.Michael Schumacher Racerförare, Tyskland
 • 4.Cristiano Ronaldo Fotbollsspelare, Portugal
 • 5.Zinédine Zidane Fotbollsspelare, Frankrike
 • 6.David Beckham Fotbollsspelare, Storbritannien
 • 7.Rafael Nadal Tennisspelare, Spanien
 • 8.Franz Beckenbauer Fotbollsspelare, Tyskland
 • 9.Lionel Messi Fotbollsspelare, Argentinien
 • 10.Sergej Bubka Stavhoppare, Ukraina
#13Vilket land har det bästa europeiska köket?
 • 1.Italien
 • 2.Frankrike
 • 3.Spanien
 • 4.Grekland
 • 5.Serbien
 • 6.Ungern
 • 7.Turkiet
 • 8.Tyskland
 • 9.Polen
 • 10.Belgien
#13Vilket land har det bästa europeiska köket?
 • 1.Italien
 • 2.Frankrike
 • 3.Spanien
 • 4.Grekland
 • 5.Ungern
 • 6.Tyskland
 • 7.Polen
 • 8.Turkiet
 • 9.Belgien
 • 10.Portugal
#13Vilket land har det bästa europeiska köket?
 • 1.Italien
 • 2.Serbien
 • 3.Frankrike
 • 4.Turkiet
 • 5.Grekland
 • 6.Tyskland
 • 7.Spanien
 • 8.Ungern
 • 9.Bosnien och Herzegovina
 • 10.Schweiz
#14På vilka europeiska språk, förutom engelska, borde en europé kunna säga mer än "tack" och "varsågod"?
 • 1.Tyska
 • 2.Franska
 • 3.Spanska
 • 4.Italienska
 • 5.Polska
 • 6.Grekiska
 • 7.Portugisiska
 • 8.Turkiska
 • 9.Svenska
 • 10.Nederländska
#14På vilka europeiska språk, förutom engelska, borde en europé kunna säga mer än "tack" och "varsågod"?
 • 1.Tyska
 • 2.Franska
 • 3.Spanska
 • 4.Italienska
 • 5.Polska
 • 6.Grekiska
 • 7.Portugisiska
 • 8.Turkiska
 • 9.Svenska
 • 10.Nederländska
#14På vilka europeiska språk, förutom engelska, borde en europé kunna säga mer än "tack" och "varsågod"?
 • 1.Tyska
 • 2.Franska
 • 3.Spanska
 • 4.Italienska
 • 5.Serbiska
 • 6.Grekiska
 • 7.Turkiska
 • 8.Portugisiska
 • 9.Svenska
 • 10.Nederländska
#15Vilken är den bästa europeiska filmen? Livet är underbart
 • 1.Livet är underbart Roberto Benigni
 • 2.De andras liv Florian Henckel
 • 3.Amalie från Montmartre Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.En oväntad vänskap Olivier Nakache och Éric Toledano
 • 6.Amour Michael Haneke
 • 7.Den spanska lägenheten Cédric Klapisch
 • 8.Himmel över Berlin Wim Wenders
 • 9.Pianisten Roman Polański
 • 10.Det ljuva livet Federico Fellini
#15Vilken är den bästa europeiska filmen? Livet är underbart
 • 1.Livet är underbart Roberto Benigni
 • 2.De andras liv Florian Henckel
 • 3.Amalie från Montmartre Jean-Pierre Jeunet
 • 4.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 5.En oväntad vänskap Olivier Nakache och Éric Toledano
 • 6.Den spanska lägenheten Cédric Klapisch
 • 7.Himmel över Berlin Wim Wenders
 • 8.Amour Michael Haneke
 • 9.Pianisten Roman Polański
 • 10.Det ljuva livet Federico Fellini
#15Vilken är den bästa europeiska filmen? Livet är underbart
 • 1.Livet är underbart Roberto Benigni
 • 2.Amour Michael Haneke
 • 3.Amalie från Montmartre Jean-Pierre Jeunet
 • 4.De andras liv Florian Henckel
 • 5.En oväntad vänskap Olivier Nakache och Éric Toledano
 • 6.Pianisten Roman Polański
 • 7.Himmel över Berlin Wim Wenders
 • 8.Good Bye, Lenin! Wolfgang Becker
 • 9.Amarcord Federico Fellini
 • 10.Underground Emir Kusturica
#16Vilken stad är Europas mest attraktiva enligt dig?
#16Vilken stad är Europas mest attraktiva enligt dig?
 • 1.Berlin
 • 2.Paris
 • 3.Rom
 • 4.London
 • 5.Barcelona
 • 6.Wien
 • 7.Prag
 • 8.Venedig
 • 9.München
 • 10.Amsterdam
#16Vilken stad är Europas mest attraktiva enligt dig?
 • 1.Paris
 • 2.Berlin
 • 3.Barcelona
 • 4.Rom
 • 5.London
 • 6.Wien
 • 7.Prag
 • 8.München
 • 9.Amsterdam
 • 10.Madrid