Συνεργάτες


Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΙΣΤΑ είναι ένα κοινό πρόγραμμα του Goethe-Institut, της εφημερίδας DIE WELT και του ραδιοφωνικού σταθμού Deutschlandradio Kultur.

www.welt.de

www.dradio.de/dkultur