EUROPOS KLAUSIMYNAS

Europietiškos kultūros beieškant

EUROPOS KLAUSIMYNO tikslas – paskatinti žmones žavėtis Europa. Šiuo metu visuomenė daugiau dėmesio skiria finansų, pinigų ir ekonomikos klausimams. Todėl antrajame plane atsiduria kiti ilgalaikiai klausimai, pavyzdžiui, kodėl stinga fantazijos kuriant jautresnę Europą, kurioje žmonės turėtų daugiau įtakos.

Projektas EUROPOS KLAUSIMYNAS – tai Goethe’s instituto, radijo stoties „Deutschlandradio Kultur“ ir leidinio DIE WELT atsakas į šią krizę. Jų tikslas – suteikti žmonėms galimybę pajusti Europą ir sudaryti sąlygas drauge kurti kultūrinės Europos viziją.

30 Goethe’s institutų, veikiančių Europoje ir kaimyninėse šalyse, taip pat (būsimosiose) ES šalyse kandidatėse, rengia žmonių apklausą apie Europos kultūrą.

EUROPOS KLAUSIMYNAS ieško naujų atsakymų į senus klausimus, pavyzdžiui, ar laikome save europiečiais ir už nacionalinės valstybės ribų, kas mus sieja ir kaip į mus žvelgia kaimynai.

Kokia Jums atrodo Europa? Koks Jūsų požiūris į Europą? Kokie, Jūsų manymu, didžiausi Europos kultūriniai laimėjimai? Klausimai apie Europos kultūrą – tai „Europos dvasinės būsenos“ atspindys, o kartu ir galimybė diskutuoti apie ateities Europos kūrimą.

Laukiame atsakymų į klausimą, kur slypi Europos vertė (analizė). Debatai apie Europą taip pat įgauna kultūrinį aspektą (komunikacija). Labai svarbu įtraukti ir kuo daugiau Europa besidominčių piliečių (dalyvavimas).

Projektas vykdomas keturiais etapais:

Apklausa
Internetinė apklausa vokiečių ir atitinkamos šalies kalba prasidės 2013 m. kovo 21 d. visų dalyvaujančių Goethe’s institutų tinklalapiuose vienu metu. Dalyviai turės atsakyti į klausimus ne tik apie didžiuosius Europos kultūros laimėjimus, bet ir apie priežastis, dėl kurių Europa atrodo tokia patraukli kultūros ir gyvenimo erdvė.

Komentarai
Apklausos rezultatus komentuos garsūs žmonės iš įvairių šalių. Patys rezultatai bus skelbiami šiame tinklalapyje, taip pat mūsų informacinių partnerių radijo stoties „Deutschlandradio Kultur“ ir leidinio DIE WELT interneto svetainėse. Savo nuomonę išsakys ne tik garsenybės – nuo 2013 m. birželio komentuoti apklausos rezultatų bus kviečiama ir internetinė bendruomenė.

Kūrybinės dirbtuvės
Į kūrybines dirbtuves bus pakviesta maždaug 20 jaunų žmonių, kurie padedami specialistų nagrinės apklausos rezultatus ir meniškai juos interpretuos. Dirbtuvių dalyviai ir jų sukurti darbai praturtins baigiamąją konferenciją.

Konferencija
2014 m. pavasarį projektą vainikuos baigiamoji konferencija, skirta intelektualams, politikams ir menininkams iš dalyvavusių šalių (kurios jau anksčiau komentavo rezultatus). Ypač svarbu įtraukti kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavusį jaunimą ir jų meninės kūrybos rezultatus, kad būtų galima pasidžiaugti europietiškos kultūros kanonu.

Vokietijos klausimynas

Ką Europa galvoja apie Vokietiją? Atsakymai iš 18 šalių.

Goethe-Institut

Plačiau apie Goethe’s instituto veiklą