EIROPIEŠU EIROPA

Eiropas kultūru meklējot

Projekta EIROPIEŠU EIROPA mērķis ir iejūsmināt cilvēkus par Eiropu. Šobrīd publiskās uzmanības fokusā ir finanšu, valūtas un ekonomiskie jautājumi. Tas novērš uzmanību no citiem, laika gaitā nemainīgiem jautājumiem, piemēram, par nepietiekami attīstītu vīziju par izjustāku, daudz lielākā mērā pilsoņu līdzveidotu Eiropu.

Ar projektu EIROPIEŠU EIROPA Gētes institūts kopā ar Deutschlandradio Kultur un laikrakstu DIE WELT reaģē uz šo krīzi. Ar mērķi pēc iespējas vairāk cilvēkiem ļaut izjust Eiropu un kopīgi radīt platformu, kurā katrs var piedalīties kultūras Eiropas vīzijas veidošanā.

30 Gētes institūti Eiropā un tās kaimiņvalstīs, kā arī (potenciālajās) ES kandidātvalstīs jautā cilvēkiem par Eiropas kultūru.

EIROPIEŠU EIROPAI jārod jaunas atbildes uz vecajiem jautājumiem – kā mēs uztveram sevi kā eiropiešus ārpus savu nacionālo valstu robežām, kas mūs satur kopā un kā mūs redz mūsu kaimiņi.

Kā jūs izjūtat Eiropu? Kāds ir jūsu Eiropas redzējums? Ko jūs uzskatāt par Eiropas nozīmīgāko kultūras sasniegumu? Eiropas kultūras jautājumi atspoguļo „Eiropas dvēseles stāvokli“ un vienlaikus veido pamatu diskusijai par nākotnes Eiropas veidošanu.

Tāpēc mēs ceram saņemt atbildes uz jautājumu, kas nosaka Eiropas vērtību (analīze). Vienlaikus debates par Eiropu iegūst kultūras aspektu (komunikācija). Eiropā ieinteresētu pilsoņu iesaistīšana mums ir īpaši svarīga (līdzdalība).

Projektu veido četri posmi:

Aptauja
Aptauja sākas tiešsaistē 2013. gada 21. martā vienlaicīgi visu iesaistīto Gētes institūtu mājaslapās vācu un attiecīgās valsts valodā. Tā izvaicā gan par būtiskiem kultūras sasniegumiem Eiropā, gan arī par iemesliem, kas padara Eiropu tik pievilcīgu kā kultūras un dzīves telpu.

Komentēšana
Pēc aptaujas noslēguma katras dalībvalsts prominentas personības komentēs aptaujas rezultātus. Tie tiks publicēti šajā mājaslapā un arī mūsu mediju partneru – Deutschlandradio Kultur un DIE WELT – mājaslapās. Taču sadzirdētas tiks ne tikai prominentas balsis – arī visi tīmekļa lietotāji, sākot ar 2013. gada jūniju, tiek aicināti komentēt aptaujas rezultātus.

Radošās darbnīcas
Radošajās darbnīcās apmēram 20 jaunieši kopā ar lietparatīgiem kuratoriem mākslinieciski interpetēs aptaujas rezultātus. Darbnīcu dalībnieki ar radītajiem darbiem piedalīsies noslēguma konferencē.

Konference
2014. gada pavasarī notiks projekta noslēguma konference, kurā piedalīsies dalībvalstis pārstāvoši intelektuāļi, politiķi un mākslinieki, kuri jau iepriekš komentējuši aptaujas rezultātus. Īpaši būtiska ir radošo darbnīcu dalībnieku un viņu radīto darbu iesaistīšana konferencē, tādējādi sniedzot iespēju izjust Eiropas kultūras kanonu.

Vācija Eiropas kaimiņu redzējumā

Ko Eiropa domā par Vāciju? 18 valstu atbildes.

Goethe-Institut

Uzziniet vairāk pa Gētes institūta aktivitātēm