De EUROPA-LIJST

Op zoek naar een Europese cultuur

Het doel van de EUROPA-LIJST is om mensen enthousiast te maken voor Europa. De publieke focus in Europa ligt momenteel sterk op financiële, monetaire en economische vraagstukken. Dat leidt af van andere, meer duurzame vragen, zoals bijvoorbeeld van het gebrek aan fantasie over een meer gevoeld, een door de burgers gedragen Europa.

Met het project EUROPA-LIJST reageert het Goethe-Institut in samenwerking met Deutschlandradio Kultur en DIE WELT op deze crisis. Het doel is om Europa voor heel veel mensen beter invoelbaar te maken en zo gezamenlijk een platform te creëren, waarmee zij hun visie van een cultureel verenigd Europa mede vorm kunnen geven.

30 Goethe-Institute in Europa, in de buurlanden en in potentiële nieuwe EU-landen enquêteren de mensen naar een Europese cultuur.

De EUROPA-LIJST moet nieuwe antwoorden geven op oude vragen, hoe wij ons zelf als Europeaan – buiten de eigen nationale staatsgrenzen – zien, wat ons bindt en hoe onze buren ons zien.

Hoe beleven jullie Europa? Wat is jullie blik op Europa? Wat zijn in jullie ogen de belangrijkste culturele verworvenheden van Europa? De vragen naar de Europese cultuur is een spiegel van de “Europese gemoedstoestand” en tegelijkertijd de basis voor een discussie over de toekomstige vormgeving van Europa.

Zo hopen wij op antwoorden op de vraag, wat de waarde van Europa bepaalt (analyse). Tegelijkertijd krijgt het debat over Europa ook een culturele dimensie (communicatie). De participatie van burgers die geïnteresseerd zijn in Europa, is voor ons heel belangrijk (participatie).

Het project bestaat uit vier onderdelen:

Enquête
De enquête gaat op 21 maart tegelijk op de alle pagina’s van de deelnemende Goethe-Institute online, steeds in het Duits en in de landstaal. In de enquête worden vragen gesteld over zowel de belangrijkste culturele verworvenheden als naar de redenen, die Europa cultureel en als leefgebied aantrekkelijk maken.

Reacties
Aansluitend geven prominente persoonlijkheden uit de verschillende gastlanden hun mening over de resultaten. Deze meningen worden hier op de website en bij onze mediapartners van Deutschlandradio Kultur en DIE WELT gepubliceerd. Maar niet alleen prominenten komen aan het woord – ook de internetgemeenschap wordt uitgenodigd om vanaf juni 2013 te reageren op de resultaten.

Creative Labs
In creatieve workshops gaan circa 20 jongeren onder deskundige begeleiding met de resultaten aan de slag en geven hun kunstzinnige interpretatie ervan. De deelnemers en hun kunstwerken vullen de afsluitende conferentie aan.

Conferentie
Een conferentie in het voorjaar van 2014 met intellectuelen, politici en kunstenaars uit de deelnemende landen – die daarvoor al hun mening over de resultaten hebben gegeven – rondt het project af. Heel belangrijk is daarbij is de participatie van de jongeren uit de workshops met hun kunstwerken, om de Europese culturele kanon op die manier werkelijk zichtbaar te maken.

De Duitsland-lijst

Wat denkt Europa over Duitsland? Antwoorden uit 18 landen.

Goethe-Institut

Meer informatie over de activiteiten van het Goethe-Institut