LISTA EUROPEJSKA

W poszukiwaniu kultury europejskiej

Celem LISTY EUROPEJSKIEJ jest wzbudzić zainteresowanie Europą. Obecnie w centrum powszechnej uwagi stoją sprawy finansowe, walutowe i gospodarcze. To skutecznie odwraca uwagę od innych żywotnych problemów, jak na przykład braku wyobraźni samych Europejczyków, mogących mieć wpływ na kształt Europy.

Projekt LISTA EUROPEJSKA realizowany przez Goethe-Instiut oraz rozgłośnię Deutschland Radio Kultura i dziennik DIE WELT jest reakcją na ten kryzys. Celem jest umożliwić wielu ludziom przeżywanie Europy oraz stworzenie platformy dla wspólnego kształtowania wizji kulturowej Europy.

30 Instytutów Goethego w krajach Europy oraz sąsiadujących, jak również w krajach kandydująccych do Unii Europejskiej bada opinię ludzi na temat kultury europejskiej.

LISTA EUROPEJSKA ma za zadanie znaleźć nowe odpowiedzi na stare pytania: jak my sami postrzegamy siebie jako Europejczyków, ponad narodowymi granicami, co nas jednoczy, jak widzą nas sąsiedzi.

Jak Wy przeżywacie Europę? Jakie jest Wasze spojrzenie na nią? Co Waszym zdaniem jest najbardziej znaczącym osiągnięciem kulturowym Europy? Problemem kultury europejskiej jest odzwierciedlenie „duszy europejskiej” i jednocześnie dyskusja odnośnie kształtowania podstaw przyszłej Europy.

Spodziewamy się zatem odpowiedzi na pytanie, co stanowi o wartści Europy (analiza). Tym samym debata wokół Europy zyska oblicze kulturowe (komunikacja). Zaangażowanie zainteresowanych obywatelek i obywateli jest dla nas szczególnie istotne (partycypacja).

4 etapy realizacji projektu:

Ankieta
Ankieta wystartuje online w dniu 21 marca 2013 jednocześnie na stronach wszystkich biorących w niej udział Instytutów Goethego, zawsze po niemiecku i w języku danego kraju. Padają pytania tak o kulturowe osiągnięcia Europy, jak również o przyczyny postrzegania Europy jako tak atrakcyjnej przestrzeni kulturowej i miejsca do życia.

Komentarze
Wyniki ankiety zostaną opatrzone komentarzami wybitnych osobistości z danego kraju, które zostaną później opublikowane na stronach internetowych naszych partnerów medialnych: rozgłośni Deutschland Radio Kultura oraz dziennika DIE WELT. Jednak usłyszymy nie tylko znakomitości – od czerwca 2013 zapraszamy także użytkowników sieci do komentowania opublikowanych wyników.

Creative Labs / Warsztaty twórcze
Podczas warsztatów twórczych około 20 młodych ludzi pod fachowym kierunkiem przeanalizuje wyniki ankiety i przygotuje ich interpretacje artystyczne. Udział uczestników warsztatów oraz ich prace będą uzupełnieniem konferencji.

Konferencja
Konferencja podsumowująca projekt, z udziałem intelektualistów, artystów, polityków, którzy wcześniej już komentowali wyniki ankiety, odbędzie się wiosną 2014 roku. Szczególnie istotną częścią konferencji będzie udział młodzieży, uczestniczącej w warsztatach twórczych oraz prezentacja ich refleksji artystycznych.

Europejska ankieta

Co Europa myśli o Niemczech? Odpowiedzi z 18 krajów

Goethe-Institut

Więcej na temat działalności Goethe-Institut