EURÓPSKY KÁNON

Hľadanie európskej kultúry

Cieľom EURÓPSKEHO KÁNONU je nadchnúť ľudí pre Európu. V súčasnosti sa hlavný dôraz kladie na otázky financií, meny a hospodárstva. To odpútava pozornosť od iných, trvalejších otázok, ako napr. nedostatok fantázie pre citlivejšie vnímanie Európy formovanej jej občanmi.

Goetheho inštitút spolu s Deutschlandradio Kultur a denníkom DIE WELT reaguje na túto krízu práve projektom EURÓPSKY KÁNON. Jeho cieľom je umožniť mnohým ľuďom zažiť Európu a spoluvytvárať platformu vlastných vízií kultúrnej Európy.

30 Goetheho inštitútov v Európe, v susedných krajinách a v prístupových krajinách EU robí anketu o európskej kultúre.

EURÓPSKY KÁNON má nájsť nové odpovede na staré otázky, ako sa vnímame ako Európania mimo národnoštátnych hraníc, čo nás spája a aký názor máme na našich susedov.

Ako Vy vnímate Európu? Aký je Váš pohľad na Európu? Aké sú z Vášho pohľadu tie najvýznamnejšie európske kultúrne hodnoty. Otázky európskej kultúry sú odrazom „európskych nálad“ a zároveň základom diskusie o budúcnosti Európy.

Dúfame, že dostaneme odpovede na otázku, čo vytvára hodnotu Európy (analýza). Zároveň získa debata o Európe kultúrny rozmer (komunikácia). Zapojenie obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o Európu je pre nás obzvlášť dôležité (participácia).

Projekt má štyri stupne:

Anketa
Anketa sa spustí online 21. marca 2013 na všetkých stránkach zúčastnených Goetheho inštitútov v nemčine a v jazyku krajiny. Otázky sa týkajú významných kultúrnych európskych hodnôt ako aj dôvodov, ktoré
Európu zviditeľňujú ako atraktívny priestor pre život.

Komentáre
Prominentné osobnosti z jednotlivých hostiteľských krajín na záver okomentujú výsledky ankety. Výsledky uverejníme na webových stránkach a u mediálnych partnerov Deutschlandradio Kultur a v denníku DIE WELT. Vypočujeme si nielen prominentné hlasy – ale od júna 2013 pozveme aj užívateľov sociálnych sietí, aby komentovali výsledky.

Kreatívne tvorivé dielne
Asi 20 mladých ľudí sa v kreatívnych dielňach zaoberá pod odborným dohľadom výsledkami ankety a umelecky ich interpretujú. Mladí umelci a vytvorené práce obohatia záverečnú konferenciu.

Konferencia
Na jar 2014 sa projekt ukončí záverečnou konferenciou s osobnosťami, politikmi a umelcami zo zúčastnených krajín, ktorí už predtým okomentovali výsledky. Na sprístupnenie európskeho kultúrneho kánonu je zvlášť dôležité zapojenie mladých ľudí, ktorí pracovali v tvorivých dielňach a výsledkov ich umeleckej tvorby.

Nemecký kultúrny kánon

Čo si myslí Európa o Nemecku? Odpovede 18 krajín.

Goethe-Institut

Získajte viac informácií o aktivitách Goetheho inštitútu