Europalistan

På jakt efter en europeisk kultur

Målet med Europalistan är att engagera människor för Europa. Det offentliga fokuset ligger för tillfället på finans-, valuta- och näringslivsfrågor. Det distraherar från andra, återkommande frågor som t.ex. bristen på fantasi vad gäller ett sinnligare Europa, mer präglat av dess invånare.

Genom projektet Europalistan reagerar Goethe-Institut gemensamt med Deutschlandradio Kultur och DIE WELT på denna kris. Målet är att göra Europa möjligt att uppleva för många människor och skapa en gemensam plattform, där de kan vara med och forma sina visioner om ett kulturellt Europa.

30 stycken Goethe-Institut i Europa och i grannländerna och (potentiella) nya medlemmar i EU frågar människor om en europeisk kultur.

30 stycken Goethe-Institut i Europa och i grannländerna och (potentiella) nya medlemmar i EU frågar människor om en europeisk kultur.

Europalistan är tänkt att hitta nya svar på gamla frågor, hur vi uppfattar oss själva som européer bortom de nationella gränserna, vad som håller oss samman och vilken syn våra grannar har på oss.

Hur upplever ni Europa? Vilken är er syn på Europa? Vad är i era ögon Europas viktigaste kulturella bedrifter? Frågor om den europeiska kulturen är en avbild av det ”europeiska sinneläget“ och samtidigt grundvalarna för att diskutera formandet av det framtida Europa.

Vi hoppas på att få svar på frågan vad som utgör Europas värde (analys). Samtidigt ger debatten kring Europa en mångfacetterad kulturell bild (kommunikation). Det är särskilt viktigt för oss att inkludera medborgare som är intresserade av Europa (deltagande).

Projektet har fyra nivåer:

Enkät
Enkäten finns online samtidigt på alla deltagande Goethe-instituts webbsidor den 21 mars 2013, både på tyska och respektive nationellt språk. Enkäten rör såväl Europas viktigaste kulturella bedrifter som anledningarna till att Europa uppenbarligen framstår som en attraktiv plats för liv och kultur.

Kommentarer
Efteråt kommenterar välkända personer från varje gästland resultaten. De publiceras här på webbsidan och hos våra partners Deutschlandradio Kultur och DIE WELT. Men inte bara framstående röster kommer här till tals – även alla som vill inbjuds att kommentera resultaten från och med juni 2013.

Creative Labs
I kreativa workshops tar ca. 20 ungdomar med hjälp av experter itu med resultaten, och tolkar dem konstnärligt. Deltagarna och deras verk får sedan berika avslutningskonferensen.

Konferens
En avslutningskonferens under våren 2014 med intellektuella, konstnärer, politiker och deltagare från våra workshops, som redan tidigare har kommenterat resultaten, avrundar projektet. Det är särskilt viktigt att inkludera de ungdomar som deltagit i våra workshops och deras konstnärliga alster för på så sätt få uppleva den europeiska kulturkanonen.

Tysklandslistan

Vad tänker Europa om Tyskland? Svar från 18 länder.

Goethe-Institut

Få reda på mer om Goethe-Institutets aktiviteter