Historia

Një historik i shkurtër

Foto: Milica Nikolic Copyright: Goethe-Guerilla
Foto: Milica Nikolic Copyright: Goethe-Guerilla
Goethe-Guerilla in Ohrid, Juli 2011
Instituti Goethe në Beograd e ka kremtuar në vitin 2010 ditëlindjen e 40-të. Nga dëshira që Instituti edhe më tutje të mbetet me frymë të re dhe të mos e humbë kontaktin me grupet e reja të referimit ka lindur ideja që në konceptimin e programit të marrin pjesë të rinjtë aktivë dhe të interesuar nga Serbia. Kështu është shpallur konkursi, në të cilin janë paraqitur 70 të interesuar. Nga ky grup është zgjedhur gjenerata e parë e Guerilës-Goethe, i cili i ka numëruar 22 anëtarë. Me projekte të shumta, siç janë Muzeu virtual i anijeve jugosllave, aksioni „Shiko përtej gardhit“, gjurmimi për fjalën më të bukur serbe me origjinë gjermane dhe Speed dating me gjuhë gjermane, ata kanë pasur sukses të lënë gjurmë në jetën kulturore të Beogradit dhe të Institutit-Goethe. Viti i parë i veprimit të Guerilës-Goethe ka përfunduar me vlerësimin e rezulteteve dhe me zgjedhjen e gjeneratës së dytë të guerilëve, aktivitetet e të cilëve janë plotësuar në vitin 2011. Në saje të përvojave të mira në Beograd idenë për Guerilën–Goethe e kanë pranuar edhe Institutet tjera Goethe në Evropën Juglindore, kështu që në vitin 2011 janë formuar grupet edhe në Prishtinë, Sarajevë, Shkup dhe në Zagreb.

Në fillim të korrikut të vitit 2011 në Ohër është mbajtur mbledhja e parë rajonale e guerilëve, ku guerilët janë njohur njëri me tjetrin, por janë njohtuar edhe me koordinatorët vendorë dhe me punonjësit në Institutin-Goethe. Në këtë kamp veror pjesëmarrësit i kanë paraqitur projektet e deritashme nga Beogradi dhe i kanë zgjedhur temat e reja të përbashkëta. Si përparësi i kanë zgjedhur mundësitë për ndryshimin dhe përmirësimin e jetës shoqërore dhe kulturore në qytetet në të cilat jetojnë. Takimi në Ohër jo vetëm që i ka kontribuar harmonizimit të bashkëpunimit, por edhe të rinjëve ua ka mundësuar që për herë të parë të njihen me moshatarët nga shtetet fqinje dhe të bashkëpunojnë me ta (me sukses).

Nga data 2 deri më 4 dhjetor 2011 është mbajtur një takim tjetër i përbashkët në Sarajevë/Bosnjë dhe Hercegovinë. Në takim janë krahasuar rezultatet e veprimeve nga muajt e mëparshëm, janë rishqyrtuar idetë, janë hedhur të vjetrat dhe janë shtuar të rejat, me qëllim që veprimeve të suksesshme të Guerilës Goethe as në të ardhmen të mos ia ndalë rrugën asgjë.

  Goethe-Guerilja

  Informata aktuale rreth aksioneve tona

  Goethe-Guerilla

  Fotostream

  Weblog: Goethe-Guerilla

  The Goethe-Institut Belgrad will be 40 - and it is getting younger: Who is the Goethe-Guerilla and what is it doing?