Online kvíz

Děkujeme všem za účast! Odpovědi z kvízu o evropských jazycích bylo možné odesílat do 26. září 2017 (do půlnoci).
Výherci cen budou vyrozuměni e-mailem do 13.10.2017.

1. V kolika evropských zemích je angličtina oficiálním jazykem:

3 (Velká Británie, Malta, Irsko)


2. Jak dlouho je bulharština úředním jazykem EU?

Deset let, od vstupu Bulharska do EU 1. ledna 2007


3. Dánský výraz "have en kæp i øret" (doslova "mít hůl v uchu") znamená:

být namol opilý


4. Kolik osob mluví estonsky?

Přibližně 1 milion


5. Kolik procent obyvatel Finska patří do skupiny tzv. finských Švédů?

6 %


6. Kolik procent slov v dnešní angličtině má svůj původ ve francouzském jazyce?

cca 70 %


7. V jakém století byla založena první literární památka v gruzínštině?

V. století


8. Kolik existuje v Itálii státem uznávaných a chráněných menšinových jazyků?

12 (albánština, francouzština, frankoprovensálština, furlanština, chorvatština, katalánština, ladinština, němčina, okcitánština, řečtina, sardinština a slovinština)


9. K jaké větvi indoevropských jazyků patří lotyština?

k východobaltské (jako litevština)


10. Co má Němec na mysli, když říká: „Für mich sind das böhmische Dörfer“ (doslova „To jsou pro mě české vesnice.“)

„To je pro mě španělská vesnice.“


11. Rakouská němčina, případně vídeňský dialekt používají hodně výrazů a rčení českého původu. Který z následujících tří příkladů je ovšem vymyšlený?

Raitsche od slova rajče


12. Od kdy je čeština úředním jazykem EU?

od 1. května 2004 po vstupu České republiky do EU


13. Jaké zvíře kupují Norové v pytli místo českého zajíce?

kočku


14. Tvorba v polštině přinesla čtyřem polským spisovatelům Nobelovu cenu za literaturu. Který z nich to nebyl:

Bolesław Prus


15. Co znamená výraz ”ha en bulle i ugnen” ve švédštině?

otěhotnět


16. Z jakého jazyka se do češtiny dostala následující slova: eidam, polder, kajuta, bóje, marast, brajgl a flám?

nizozemština

Speak-dating

Vyzvěte své přátele k účasti přes Facebook!

Aplikace EUNIC App

Evropská kultura v Praze ve Vašem mobilu

EUNIC Česká republika

Kulturní instituty států Evropské unie

Evropský den
jazyků Sprachflagge Sprachflagge

oficiální stránka