Dřít pro dobrou karmu

Foto: © Daniela GellnerFoto: © Daniela Gellner
Foto: © Daniela Gellner

Díky úspěšnému nábytkovému projektu „Hartz IV Möbel“ architekt Van Bo Le-Mentzel poznal myšlenku otevřených zdrojů. Od té doby si kladl otázku, jak tento ekonomický model využít ve prospěch společnosti. Odpovědí mu byl crowdsourcing.

Andris byl ještě donedávna bez domova, teď žije v luxusu. V jeho domě o rozloze pěti metrů čtverečních je obývák-jídelna-kuchyň-koupelna v jednom i ložnice s prosklenou stěnou. Miniaturní dům označovaný jako Unreal Estate House, ve kterém Andris spí, jí a čte, mu ale neříká pane. Stavbu domu financovala spousta lidí a dům tedy patří všem těmto lidem dohromady. Van Bo Le-Mentzelovi se líbí myšlenka „nic nevlastnit a všechno sdílet“. Tento dům navrhl a prostřednictvím crowdfundingu, tedy financování formou veřejné sbírky, získal 3000 eur na pokrytí materiálových nákladů. Ne pro sebe, ale pro komunitu – a momentálně právě pro Andrise, protože "crowdu" neboli komunitě se líbí, že Andris tam může bydlet.

Lovit v moři nápadů

Van Bo Le-Mentzel je architekt a dnes už také designér nábytku a angažovaný kritik společenských poměrů. Zatímco vy čtete tenhle článek, on je schopen vylovit z moře nápadů v hlavě nejméně tři nové projekty. Kromě toho tweetuje a bloguje, pořádá workshopy, přednáší a neustále rozjíždí nové projekty.

Všechno to začalo nábytkem v roce 2010. Le-Mentzel byl téměř bez peněz, ale chtěl své přítelkyni dát hezký regál. Absolvoval tedy truhlářský kurz a vyrobil svůj první kus dřevěného nábytku. Krátce nato už navrhoval vlastní kusy nábytku, volně inspirované Bauhausem. Navrhl mimo jiné také stoličku (Berliner Hocker), u níž materiál stál jen asi 10 eur, a pohodlnou židli za 24 eur. Je to nábytek, který si mohou dovolit všichni – značka je pojmenovaná podle sociálních dávek: „Nábytek Hartz IV“ (Hartz IV Möbel). Konstrukční plány umístil designér bezplatně na internet. Také projekt Unreal Estate House má konstrukční plán – ten je ale doposud nejnáročnější.

O trochu šťastnější, virtuální i reálná

Domácí kutilové si návody z Le-Mentzelova blogu doposud stáhli přibližně 50 000krát. Čtvrtina z nich žije podle odhadu příznivce otevřených zdrojů v nuzných poměrech – podobně jako on sám na začátku svého nábytkářského projektu. Na výdělku nebo copyrightu Le-Mentzelovi nezáleží, pokud se z jeho nápadů nikdo nebude snažit vydobýt zisk. Stačí mu, když jsou lidi díky stavění a tvoření trochu šťastnější – když proudí dobrá karma. Rád sleduje, jak se kusy nábytku díky nápadům ostatních proměňují. Nejnovější kreace posílá okamžitě ven mezi lidi v komunitě, mezi „crowd“ – to je slovo, které Le-Mentzel používá v podstatě neustále.

Komunita je pro Van Bo Le-Mentzela klíčem ke svobodnému způsobu práce a života. Komunita se schází na online sítích a přibývají stále noví zájemci. Jeho komunita čítá v současné době přibližně 22 000 lidí, kteří jsou na Facebooku příznivci jeho stránky Konstruieren statt konsumieren neboli Konstruování namísto konzumování. Jsou to lidé, kteří rádi sdílejí své nápady a vzájemně se podporují. K nim se pojí ještě asi 1000 sledujících na Twitteru a několik tisíc příznivců v e-mailovém rozdělovníku. „Sociální sítě umožňují férovou komunikaci, v níž hierarchie nehraje žádnou roli,“ prohlašuje Le-Mentzel. Virtuální komunita však funguje i v reálném životě. Dům nazvaný Unreal Estate House stojí právě v Berlíně jen proto, že ho sem přivezl kdosi z Mnichova, kde byl postaven před Pinakothek der Moderne. To celé se domluvilo přes internet.


Odpovědnost v komunitě

A přes internet našel Van Bo Le-Mentzel asi tisíc lidí, které trápila stejná věc jako jej. Le-Mentzel miluje legendární model basketbalové obuvi, conversky Chucks. Tato značka však patří výrobci sportovního zboží Nike, a ten ani zdaleka nevyrábí své zboží tak férově, jak by se to Le-Mentzelovi líbilo. Mladý Berlíňan se tedy rozhodl rozjet sám výrobu, která by používala ekologicky nezávadné materiály a poskytovala dělníkům za práci důstojnou mzdu. Prostřednictvím crowdfundingové webové stránky startnext našel dost lidí, kteří chtěli výrobu alternativního modelu obuvi Karma Chakhs kofinancovat. A našel i několik lidí, kteří tuto iniciativu podpořili svými vědomostmi – vyznali se v oblasti „fair trade“ a navázali kontakt s továrnami. Le-Mentzel proto říká, že výrobu neorganizoval sám: „Stojí za tím celá komunita.“ A udělala to dobře. Dvěma dodávkami už obšťastnila různé přátele obuvi, lidí, přírody a internetu. Na třetí várce se právě pracuje. Model obuvi byl před nedávnem přejmenován na Karma Classics – a už teď je legendárnější než originál.

Boty Karma Classics se bez očekávání zisku dostávají k těm, kteří je chtějí mít – ale je k tomu nutná pomoc těchto lidí. Podle Van Bo Le-Mentzela jde prý o to, aby hospodaření přinášelo dobrou karmu. Peníze jsou prý jen prostředek k dosažení tohoto cíle. Pro Le-Mentzela jsou boty Karma Classics důkazem toho, že tradiční řetězec tvorby hodnot, který spojuje začátek s koncem, už dnes není funkční. Spotřebitel, který stál dříve na konci toho řetězce a čekal, se dnes podílí na celém procesu, stává se součástí celého příběhu daného produktu a musí tedy také převzít odpovědnost. Další část odpovědnosti přejímá teď komunita Karma od svého iniciátora Le-Mentzela. Sdružení Karma by se mělo v budoucnosti starat o výrobu a neustálé zlepšování sportovní obuvi a dál čile pokračovat v šíření komunitní myšlenky.

Dobře, svobodně a spravedlivě

Le-Mentzel hledá prostřednictvím svých iniciativ odpovědi na zásadní otázky, symbolicky shrnuté do sedmi „W“ – jde mu o svobodné zacházení s vědomostmi („Wissen“), s prostorem k bydlení („Wohnraum“) a ovzduším („Wolkenraum“), s teplem („Wärme“), vodou („Wasser“), blahem („Wohlergehen“) a ukazováním cest („Wegeführung“). Když se ho zeptáte, co se za poslední dva roky naučil, napadnou ho hned tři věci: „Za prvé: komunita lidí je inteligentnější než já. Za druhé: dovol, aby se ti, pro které něco děláš, na věci také aktivně podíleli. A za třetí: selhání nevadí. Hlavní je vůbec začít.“ Pro tohoto designéra je úspěch, když to, co dnes dělá, i dětem jeho malého syna umožní dobrý, svobodný a spravedlivý život. To je jeho zcela konkrétní definice schopnosti obstát i před generací vnuků, tedy definice trvale udržitelného rozvoje.

V rámci této ideje dopomohl – samozřejmě – už zase ke vzniku celé řady nových nápadů. Například Crowd Book je projekt, který jako předloha layoutu umožňuje každému uživateli a každé uživatelce tisknout na běžné domácí tiskárně vlastní knihy. Dalším projektem je DStipendium, kde jde o to, že skupinově financovaný základní příjem podporuje dobrovolníky, kteří se na plný úvazek angažují ve prospěch druhých. Zatímco Le-Mentzel kmitá od jednoho projektu ke druhému, rozsvěcuje možná právě Andris ve svém minidomečku závěsnou lampu Indie-Pendant Lamp, nejnovější kousek „nábytku Hartz IV“, a vyhlíží ven na třpytivou hladinu vody. Obojí je dobré pro karmu. A přesně o to jde.

Podpora v nezaměstnanosti II, hovorově nazývaná Hartz IV, je finanční podporou pro osoby ve věku 15 až 65 let. Byla zavedena 1.1. 2005. Narozdíl od podpory v nezaměstnanosti I je vypálcena i osobám, které nikdy nepracovali. Podmínkou bývá skutečnost, že daná osoba není schopná svoji rodinu, děti nebo manžela/ku uživit z vlastních prostředků (majetek a příjmy).

Zdroj: juraforum.de
Josefa Kny
je vědecká pracovnice obecně prospěšné nadace FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit a Norbert Elias Center for Transformation Design & Research, při Univerzitě Flensburg.

překlad: Yvona Vašíčková

září 2015
odkazy k tématu

Všude na světě lidé žijí pro lepší budoucnost. Sbíráme jejich příběhy a ukazujeme, co je možné už dnes. jadumagazin.eu/futureperfect

Témata jádu

Až po uši
Hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí. více...

Dnes je zítra
Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

V očích pozorovatele
… tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

Někam patřit
Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

Archiv témat
Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...