uvanlige navn

Fra vugge til grav – uvanlige navn

In Germany a name change is only possible when there are important grounds for the change.  Photo: styleuneed © 123RFEine Namensänderung ist in Deutschland nur möglich, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Foto: styleuneed © 123RFPeter Monitariabeliogelader høres fint ut. Men det er nok ingen som vil hete Blödmann (idiot) eller Kotflügel (skvettlapp på kjøretøy). Folk som er svært misfornøyde med slike etternavn, kan endre dem hos myndighetene.

Navneloven er i Tyskland regulert i detalj i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, borgerlig lovbok). Ekteskapsinngåelse, skilsmisse og adopsjon er eksempler på tilfeller der en navneendring er berettiget. Men enkelte andre tilfeller kan via domstolene også lede til navneendringer, for eksempel fra „Blödmann“ til „Blörmann“. På juridisk tysk heter det „Öffentlich-rechtliche Namensänderung nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“ (offentligrettslig navneendring iht. loven om endring av etternavn og fornavn) – men det er kun mulig når det foreligger en vektig grunn. Søkerens personlige interesser må veie tyngre enn andre interesser. Og om dét er tilfellet, avhenger av søkerens grunner til navneendring. I henhold til den offentligrettslige navneloven kan navn bare endres dersom det foreligger usedvanlige omstendigheter. Ifølge tyske myndigheter er lovens eneste formål å korrigere ulempe som kan være forbundet med å bruke et navn gitt av sivilrettslig lov.

„En navneendring vurderes blant annet ikke hvis den bare begrunnes med at søkeren ikke liker navnet sitt, eller at et annet navn har en finere klang eller en sterkere effekt på tredjepart“, forklarer Dr. Philipp Spauschus, talsmann for det føderale innenriksministeriet. Men etternavn som er støtende eller latterlige, eller som kan gi opphav til frivole eller upassende ordspill, hjemler med jevne mellomrom navneendring.

Kriterium: navnets lengde

Jeder darf zunächst frei wählen, welchen anderen Familiennamen er führen möchte.  Foto: zimmytws © 123RFI mai 2009 fastslo forvaltningsdomstolen i Koblenz at ønsket om å hete noe annet alene ikke hjemler navneendring. Dersom formålet med en navneendring er å distansere seg fra en del av familien, har man heller ikke en vektig grunn. Det fikk en ung mann erfare da han ville ta navnet til sin kjødelige far.

TLikevel står alle fritt til å velge hvilke andre etternavn de vil bruke. Men de har ingen rett til det. En selvmotsigelse? Nei, for det er for eksempel ikke ønsket at det nye navnet skal føre til nye problemer. Fantasinavn vil trolig bare bli akseptert av myndighetene hvis de høres ut som navn og kan skrives. Lengden på navnet er også et kriterium. Hvis de som heter Müller, Meyer eller Schulze, absolutt vil kalles „Moridalberedertuderupp“ i framtiden, kan de sende inn en søknad, men det er usannsynlig at myndighetene godkjenner navnet. En motsatt navneendring vil de nok godkjenne.

„En navneendringen er berettiget når det er problemer med å stave eller uttale et etternavn og dette fører til mer enn et ubetydelige hinder for søkeren. Det samme gjelder for dobbeltnavn og veldig lange eller svært kompliserte etternavn.“, sier sier Philipp Spauschus.

Adelsnavn er veldig populære

Adelsnamen sind im Wege der Namensänderung nur in seltenen Ausnahmefällen zu gewähren.  Foto: Collpicto © iStockphotoForvaltningsdomstolen i Freiburg ga også barna til en fraskilt kone en rask navneendring fordi de som stalking-ofre måtte tåle psykisk terror fra faren i flere år. Fordi de ble plaget, forfulgt og trakassert, fikk de umiddelbart lov til å bruke sin mors etternavn i stedet for farens.

En kvinne som absolutt ønsket et adelig navn, lyktes derimot ikke. Hun påsto at hun stadig ble ertet og latterliggjort på grunn av navnet sitt. Hun hadde derfor isolert seg mer og mer fra omverdenen, blitt stadig mer usikker på seg selv og til slutt deprimert. Med navnet von P.“ kunne hun imidlertid identifisere seg, sa hun. Det er bare i noen få unntakstilfeller navn kan endres til adelsnavn. Fare for psykisk sykdom hvis ønsket adelsnavn ikke godkjennes, er etter all sannsynlighet ikke et unntakstilfelle.

Når forbrytelser spiller en rolle

Der Beamte im Amt vor Ort hat immer einen Berurteilungsspielraum.  Foto: tupungato © 123RFHeller ikke Beate fra Münster lyktes med sitt forsøk på å endre navn. Hun ønsket at fornavnet skulle endres til Béatrice. Søkeren hevdet at navnet Beate utløste aversjon i Frankrike på grunn av dets fonetiske nærhet til det franske ordet béate (oversatt: trangsynt, skinnhellig person, i dagligtale i forbindelse med être: stå og glo“) Hun forklarte at hun hovedsakelig arbeidet i Frankrike, og der ble hun utsatt for mye mobbing. Domstolen syntes ikke det var en tilstrekkelig grunn.

Når det gjelder forbrytelser, er situasjonen en helt annen – når for eksempel et sjeldent eller oppsiktsvekkende etternavn er så tett knyttet til en forbrytelse eller en forbryter på grunn av mediedekningen av et lovbrudd, at en bredere del av befolkningen selv etter lang tid assosierer navnet med kriminalitet. Da kan gjerningsmannen og eventuelt også hans slektninger endre etternavn, slik at det blir enklere å komme tilbake til samfunnet.

Det er imidlertid saksbehandleren man må overbevise om at man trenger et nytt navn – og det må gjøres skriftlig. Saksbehandleren har hva juristene kaller et vurderingsspillerom. Han kan innvilge søknaden, men han er ikke nødt til det. Håndteringen av søknader om navneendring reguleres ulikt i delstatene, og informasjon om dette kan innhentes fra de respektive hjemkommunene.

Daniel Grosse
er frilansjournalist, redaktør og jurist i Marburg.

Copyright: Goethe-Institut e. V., Internet-Redaktion
november 2012

Har du spørsmål til denne artikkelen? Skriv til oss!
internet-redaktion@goethe.de

Relaterte linker

Rorys Berlin-blogg

Rory MacLean Weblog
Hvordan bosetter man seg i Berlin? Skarpsindig og humoristisk beskriver reiseforfatteren Rory MacLean sitt nye hjem.

Weblog: "Møtes i Finland"

Under „Meet in Finland“ kan du lese hva forfattere og kunstnere som har oppholdt seg i Finland over en lengre periode etter invitasjon fra Goethe-Institut, har opplevd der.