Εκμάθηση Γερμανικών: Εξετάσεις Γερμανικών

Εξετάσεις Γερμανικών

©Goethe-Institut Athen Η καλή γνώση της γερμανική γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut αποδεικνύουν με σαφήνεια τις γλωσσικές ικανότητες και το επίπεδο γνώσεων του κατόχου τους. Επιπλέον αναγνωρίζονται διεθνώς, έχουν υψηλό κύρος και καλύπτουν όλα τα επίπεδα και τις δεξιότητες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα πιστοποιητικά μας επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut εγγυώνται την ποιότητα!


Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε υλικό

Download SymbolKανονισμός εξετάσεων (PDF, 335 KB)
Download SymbolΌροι συμμετοχής Αθήνα (PDF, 237 KB)
Download SymbolΠαράρτημα για εξεταζόμενους με ειδικές ανάγκες (PDF, 326 KB)


Το Goethe-Institut Athen διενεργεί τις ακόλουθες εξετάσεις Γερμανικών:

Εξετάσεις Γερμανικών για παιδιά και εφήβους:

Εξετάσεις Γερμανικών για ενήλικες:

   Εξετάσεις Γερμανικών

   Δείχνουμε τι πράγματι ξέρουμε

   Εξετάσεις του Goethe-Institut

   Εκτενείς περιγραφές των εξετάσεων

   Δείγματα εξετάσεων προσβάσιμα σε όλους

   Online-δείγματα εξετάσεων για όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εξέταση πιστοποίησης Γερμανομάθειας -αρχάριοι μέχρι και προχωρημένοι (Α1 – C2)– χωρίς εξεταστικούς φραγμούς και γι’ αυτό ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

   Εξετάσεις Γερμανικών

   Εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων Γερμανικών στα πλαίσια οικογενειακής επανένωσης