Vad kan du göra i din stad eller på din skola?

Varför inte anordna en egen språkdag på din skola?
  • Arrangera språkcaféer, matlagningskurser, föreläsningar och tävlingar om språk.

  • Visa filmer på främmande språk

  • Informera om studier och arbete utomlands

  • Lär er några ord på de språk som talas av eleverna på skolan.

  • Anordna en utställning om de länder där din skola har samarbetspartners

  • Anordna en utställning med böcker och tidskrifter från andra länder på biblioteket eller i entrén till din arbetsplats

  • Samarbeta med skol- eller personalmatsalen och servera mat från andra länder