O nás

© iStockphoto© iStockphotoGoetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko.

Podporujeme výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestujeme medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňujeme obsiahly obraz o Nemecku.

Prostredníctvom našej siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, Nemeckých študovní ako aj licenčných škôl a centier pre výučbu nemeckého jazyka plníme centrálne úlohy zahraničnej kultúrnej politiky a politiky vzdelávania. Sme partnermi tak verejných a súkromných kultúrnych inštitúcií, ako aj spolkových krajín, komún a hospodárstva.

Čerpáme z bohatstva našej otvorenej spoločnosti a živej nemeckej kultúry. Spájame skúsenosti a predstavy našich partnerov v Nemecku a v zahraničí s našou odbornou kompetenciou v partnerskom dialógu. Sme poskytovateľom služieb a partnerom pre všetkých, ktorí sa aktívne zaoberajú Nemeckom a nemeckým jazykom a kultúrou. Pracujeme politicky nezávisle a samostatne.

Reagujeme aktívne na kultúrnopolitické výzvy globalizácie a vyvíjame inovatívne koncepcie humánneho sveta, založeného na porozumení, v ktorom sa kultúrna rozmanitosť chápe ako bohatstvo.

  © iStockphoto

  Goetheho inštitút v Bratislave si do budúcich rokov stanovil nasledovné ciele:

  • podpora integrácie mladej slovenskej kultúrnej scény do európskych sietí,
  • podpora dialógu a výmeny skúseností s nemeckými a inými európskymi umelcami a tvorcami, pričom ťažisko spočíva v súčasnej kultúre a umení,
  • udržať a podľa možností posilniť postavenie nemeckého jazyka na Slovensku - predovšetkým v kontexte otvorenia hraníc po rozšírení EU, a
  • sprístupňovať informácie o Nemecku a o živote v Nemecku v minulosti a v súčasnosti.
  Všetky tieto ciele predpokladajú úzku spoluprácu so slovenskými partnerskými organizáciami, v ktorej vidíme základ našej práce.

  Kontakt

  Goethe-Institut
  Panenská 33
  81482 Bratislava
  Slovensko
  Tel: +421 2 59 204 311
  Fax: +421 2 59 204 343
  info@bratislava.goethe.org
  Príjazd

  Facebook

  Navštívte nás na Facebooku

  Newsletter

  Informácie o programe Goetheho inštitútu Bratislava cez e-mail