Newsletter

Chcete mať vždy aktuálne informácie? Žiadny problém - radi Vám budeme pravidelne posielať newsletter s novinkami z nášho inštitútu v Bratislave.

Newsletter forumdeutsch-lis
Ak chcete pravidelne získavať informácie z Goetheho inštitútu v Bratislave pre učiteľov nemeckého jazyka a vymieňať si informácie medzi sebou, zaregistrujte sa prosím do newslettra forumdeutsch-lis. Zadajte Vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu. Newsletter slúži na to, aby sme podporili výmenu nápadov a informácií v oblasti výučby nemeckého jazyka.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o nových materiáloch pre výučbu nemeckého jazyka, o krajinovedných materiáloch v internete, o súťažiach, štipendiách atď. Ako prví sa dozviete o aktuálnej ponuke podujatí Goetheho inštitútu, Spolku učiteľov a germanistov Slovenska (SUNG) a ponukách ďalších vzdelávacích inštitúcií.
Zápis do newslettra forumdeutsch-lis
Newsletter bratislava-lis
Chcete mať vždy aktuálne informácie o kultúrnych podujatiach a ponuke knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave? Potom sa zapíšte do nášho newslettra!
Zápis do newslettra bratislava-lis