Dlouhodobé vzdělávání učitelů cizího jazyka


© Goethe-Institut

„Schule im Wandel“ weltweit auf Erfolgskurs

© Goethe-Institut, Bildausschnitt Goethe-Institut Moskau, Prag und Taschkent

Erste grenzüberschreitende Implementierungsveranstaltungen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und der Universität Madrid mit den Materialien von „Schule im Wandel“ führten zu einer ersten internationalen Diskussion unter deutschen und spanischen Studenten und sind von den Studentinnen und Studenten sehr positiv angenommen worden.

In Mittelosteuropa findet derzeit ein Fortbildungskurs für 17 Tutorinnen und Tutoren, die ab Herbst 2011 „Schule im Wandel“ in Aus- und Fortbildungsveranstaltungen ganz Mittelosteuropas anbieten werden. Mehr...
    „Škola změny“ je program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky vyučující němčinu jako cizí jazyk na druhém stupni.

    Všechny zainteresované instituce zaměřené na výuku a další vzdělávání mohou tyto materiály s filmy zdarma převzít do své vlastní platformy a tím vytvořit kurzy pro své vlastní cílové skupiny (více informací zde).

    Vývoj, testování a realizace kurzu Blended Learning byla od října 2008 do září 2010 podpořena evropským programem celoživotního učení COMENIUS.
    Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.