Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1)Direct naar secundaire navigatie gaan (Alt 3)Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)

Flipping the odds
Een Motor van Sociale Cohesie

De secretaris-generaal van het Goethe-Institut, Johannes Ebert, tijdens zijn slotspeech op de conferentie.
De secretaris-generaal van het Goethe-Institut, Johannes Ebert, tijdens zijn slotspeech op de conferentie. | Foto (fragment): Geert Vanden Wijngaert | Foto (fragment): Geert Vanden Wijngaert

In de Brusselse creatieve hub ‘La Vallée’ werd op 28 en 29 januari 2020 een conferentie gehouden op het raakvlak van cultuur, recht en economie. Het evenement werd georganiseerd door het EU-project ‘Creative FLIP’ en de Europese Commissie en trok meer dan 230 deelnemers uit heel Europa, waaronder stakeholders en beleidsmakers uit de publieke en private sector, en actoren uit de culturele en creatieve economie.

Von Tanya Wittal-Düerkop / Benjamin Panten

“De culturele en creatieve economie van Europa staat bovenaan mijn politieke agenda”, aldus Mariya Gabriel, EU-commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, tijdens de ‘Creative FLIP’- conferentie. ‘Creative FLIP’ werd gelanceerd in februari 2019 met als doel het groeipotentieel van de Europese culturele en creatieve economie te ontsluiten en tegelijk passende en duurzame randvoorwaarden voor deze sectoren te creëren op het gebied van financiering, leren, innovatie en octrooiverlening. Het potentieel aan groei en ontwikkeling moet worden versterkt door de toegang tot financiering en intellectuele eigendomsrechten te verbeteren. De conferentie bood de gelegenheid om de op deze terreinen sinds 2019 geboekte vooruitgang niet alleen aan politieke instanties, maar ook aan een breed publiek te presenteren en verdere gezamenlijke stappen te overleggen. De secretaris-generaal van het Goethe-Institut, Johannes Ebert, benadrukte het blijvende engagement van het Goethe-Institut voor de uitbouw van een gemeenschappelijke culturele ruimte in Europa: "Voor ons is de culturele en creatieve economie niet alleen vanuit economisch oogpunt belangrijk, maar vooral ook vanwege de maatschappelijke impact, als motor van sociale cohesie in een modern en innovatief Europa. "

EEN BELANGRIJKE FACTOR VOOR DE LOCATIEKEUZE VAN BEDRIJVEN EN EEN HEFBOOM VOOR DE TOEKOMST

Iedereen is het erover eens: de culturele en creatieve sector heeft de afgelopen tien jaar een ongelooflijke boom gekend. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het branche-overschrijdende potentieel zou moeten leiden tot synergie-effecten en positieve impulsen voor duurzame jobs, sociale cohesie en innovatie. Daarom speelt deze sector ook een steeds belangrijkere rol in het beleid, zoals blijkt uit de Europese Agenda voor Cultuur 2018 of uit programma's als ‘Creatief Europa’. Hier sluit 'Creative FLIP' bij aan, met een breed gamma aan sensibiliserings-, netwerk-, competentie- en kwalificatiemaatregelen, die door het Creative Hub Network en het Goethe-Institut worden omgezet. De conferentie diende als tussentijdse evaluatie van deze – nog tot 2021 lopende – programma’s, bood een diepgaand inzicht in concrete praktijkvoorbeelden met overdracht van competenties en werkmethodes, en creëerde tegelijk een creatieve, vrije sfeer voor proactief netwerken. 
Tijdens de conferentie "Flipping the odds". Tijdens de conferentie "Flipping the odds". | Foto (fragment): Tanya Wittal-Düerkop

DIVERSITEIT, VERSNIPPERING, CONCENTRATIE

De boom van de Europese creatieve en culturele sector blijkt uit statistieken en studies. Toch heeft deze branche op haar bijzonder versnipperde werkterreinen meer dan andere economische sectoren te lijden onder beperkingen. Daarom kwam tijdens de conferentie ook dikwijls de problematische kleinschaligheid van de sector ter sprake, die een belemmering vormt voor een georganiseerde en gecoördineerde belangenbehartiging op Europees niveau. Tegelijk is de sector onderhevig aan sterke concentratiefenomenen en voortdurende marktveranderingen, met name op het gebied van platform- en streamingdiensten. Dit vormt een grote bedreiging voor haar eigen actiekader en voor de culturele diversiteit in de EU in het algemeen.
"Om onze creatieve krachten echt te ondersteunen, moeten we bruggen bouwen, passende randvoorwaarden creëren en van elkaar leren". Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. "Om onze creatieve krachten echt te ondersteunen, moeten we bruggen bouwen, passende randvoorwaarden creëren en van elkaar leren". Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. | Foto (fragment): Geert Vanden Wijngaert

FINANCIERINGSKLIMAAT EN NIEUWE BEDRIJFSMODELLEN

Tijdens de conferentie werden ook de resultaten gepresenteerd van twee enquêtes over intellectuele eigendom en over de toegang tot financiering in de culturele en creatieve economie. Hoewel de branche bij uitstek geldt als een innovatiebooster, krijgt zij nog steeds te maken met verlammende financieringsproblemen. Dankzij recente initiatieven van de EU, maar ook op nationaal en regionaal niveau, worden nu nieuwe en alternatieve bedrijfsmodellen en financieringsvormen voor deze sectoren uitgetest. Toch zijn er – volgens heel wat conferentiedeelnemers – nog steeds te veel culturele of creatieve bedrijven die door investeerders worden afgewezen.

Top