Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1)Direct naar secundaire navigatie gaan (Alt 3)Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)

Online conferentie ‘United for a New Future’
Hoe ziet de toekomst na de crisis eruit?

Nu Duitsland het voorzitterschap van de Europese Raad op zich neemt, zet het Goethe-Institut nog meer in op zijn Europees engagement. Een paar dagen voor het EU-voorzitterschap van start ging, zochten mensen uit de culturele en creatieve sector tijdens de conferentie ‘United for a New Future’ samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad naar manieren om uit de crisis te komen.

Von Tanya Wittal-Düerkop en Benjamin Panten

Op 1 juli wordt Duitsland voorzitter van de EU. Die dag start ook een Europees cultureel programma dat focust op een Europese publieke opinie en op Europese solidariteit. De projecten die het Goethe-Institut in het kader van het cultureel programma van de Duitse regering opzet, verdiepen zich in de vraag: Welke afspraken maakt Europa straks en hoe kan Europa ook in coronatijden verbonden blijven? Overal in Europa belichten de projecten van het Goethe-Institut via debatten en kunst de veelzijdigheid van Europa en het creëren van een gemeenschappelijke Europese publieke opinie. Johannes Ebert, secretaris-generaal van het Goethe-Institut, formuleerde het zo: ‘Precies in een tijd waarin de Europese Unie sterk getroffen wordt door de gevolgen van Covid-19 en nationalistische gevoelens steeds meer de kop opsteken, zetten wij met onze projecten in op het versterken van de Europese publieke opinie, om verbondenheid en solidariteit op Europees vlak mogelijk te maken.’

Enkele dagen voor het begin van het Duitse EU-voorzitterschap opende hij de conferentie met een krachtige oproep aan de politieke verantwoordelijken. Hij zei dat de coronacrisis niet alleen ontwrichtend is, ze biedt ook kansen, om te investeren in een nieuw, op waarden gebaseerd, duurzaam en innovatief beleid voor de Europese culturele en creatieve sector: ‘In de voorbije maanden zijn over de staatsgrenzen heen creatieve en culturele initiatieven ontstaan die inspireren en nieuwe vormen van vrijheid creëren, en dat in een tijd waarin het openbare leven stilviel. Sinds het begin van de crisis hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement strategieën ontwikkeld en snel financiële middelen ter beschikking gesteld. Ik zou graag zien dat het culturele ecosysteem in de nieuwe meerjarenbegroting de gepaste financiële middelen krijgt toegewezen, want de sector is een booster voor innovatie en verbondenheid. Niets minder dan het overleven van onze culturele veelzijdigheid staat op het spel. Er bestaat geen betere manier om die te redden dan samen plannen te maken en samen dingen uit te werken. En er bestaat geen beter moment om dat te doen dan nu.’

Het voortbestaan van de sector loopt gevaar

In de EU heeft de pandemie zware economische klappen uitgedeeld en de cultuurwereld en de creatieve industrie behoren tot de zwaarst getroffen sectoren. Puur financieel gezien is het voortbestaan van de branche in gevaar. Maar de lockdownmaatregelen hebben niet alleen geleid tot een verlies van inkomsten en het schrappen van banen, ze hebben ook gevolgen gehad voor de publieke perceptie en vaak zelfs voor waardeoordelen. Daarom schetste de conferentie de brede waaier van uitdagingen en problemen waarmee mensen uit de cultuur- en creatieve sector op dit moment moeten afrekenen.

In haar openingstoespraak benadrukte Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, het belang van het gemeenschappelijke platform ‘Creatives Unite’. Dat platform wordt sinds mei 2020 gemeenschappelijk beheerd door het Goethe-Institut en het European Creative Hubs Network (ECHN) en maakt deel uit van het door Europa gesteunde project ‘Creative FLIP’. Het platform verzamelt tal van actuele initiatieven en informatie over de gevolgen van de pandemie op de culturele en creatieve sector en voor alle betrokkenen in en buiten de EU. ‘Vooral de culturele en creatieve sector met zijn innovatiekracht, zijn creativiteit en zijn veelzijdigheid heeft het door deze crisis zwaar te verduren,’ zei Mariya Gabriel. ‘Ik beschouw het als mijn taak samen manieren te zoeken om uit deze crisis te komen, de sector te versterken en instrumenten aan te reiken die de toekomst veiligstellen.’

De Kroatische minister van Cultuur, Nina Obuljen-Koržinek, onderstreepte het belang van de conferentie en van het uitwisselingsplatform: ‘Het is belangrijk dat wij als politieke verantwoordelijken een luisterend oor bieden, de ideeën van mensen uit de culturele en creatieve sector begeleiden en gepaste maatregelen nemen, zowel nationaal als op Europees niveau.’

Veelvuldige uitwisselingen ondanks de contactbeperkingen Veelvuldige uitwisselingen ondanks de contactbeperkingen | Foto: Wanda Poitschke

Duurzame financieringsmodellen voor de sector ontwikkelen

Sabine Verheyen, voorzitter van de Commissie Cultuur en Onderwijs in het Europees Parlement, uitte scherpe kritiek op de besparingen die de Europese Commissie in haar nieuwe, herwerkte voorstel voor de EU-begroting 2021-2027 voorziet voor onderwijs- en cultuurprogramma’s. De culturele en creatieve sector is een van de zwaarst getroffen sectoren en de financiële middelen zouden opgetrokken moeten worden, net zoals daar voor andere programma’s al een akkoord over is bereikt. De sector is immers een niet onbelangrijke economische pijler, goed voor ongeveer vier procent van het bruto binnenlands product van de EU.

Ook Johannes Ebert kant zich tegen besparingen: ‘We bevinden ons in een beslissende fase van de onderhandelingen over de toekomstige meerjarenbegroting. Dit is een unieke gelegenheid om een EU-begroting voor te leggen die de culturele en creatieve sector helpt om er na de crisis weer bovenop te komen. Het Goethe-Institut pleit ervoor dat men bij de volgende generatie EU-programma’s rekening houdt met de noden van de sector. Het Goethe-Institut deelt de bezwaren die de sector heeft bij het recentste voorstel, dat aanzienlijke besparingen voorziet voor o.a. ‘Creative Europe’, het ‘Solidarity Corps’ en ‘Erasmus +’.’

Generalsekretär Johannes Ebert
Goethe-Institut e.V.

Perspectieven voor de culturele en creatieve sector in Europa

Europarlementslid Christian Ehler vraagt dat er na de coronacrisis werk wordt gemaakt van een fundamentele, structurele verandering van de economie in het algemeen. Voor de culturele en creatieve economie hoopt hij op een conjunctuurprogramma dat gelijkwaardig is aan dat van andere industrietakken, en dat het niet bij nationale transferbetalingen of liquiditeitssteun blijft. Alleen zo kan men de sector daadwerkelijk sterker maken, jobs behouden en zelfs nieuwe arbeidsplaatsen creëren. We mogen de mensen in die sector niet alleen de slachtofferrol toebedelen, integendeel, we moeten ze zien als een deel van de oplossing en het antwoord op de crisis, verklaarde het Europarlementslid. Daarvoor hebben ze van de politieke verantwoordelijken twee dingen nodig: een langetermijnplan en concrete perspectieven voor de culturele en creatieve sector in Europa.

Top