Voices of Culture

Voices of Culture Dialogue Meeting © Voices of Culture

 “Voices of Culture” – gestructureerde dialoog tussen de Europese Commissie en de culturele sector

In een steeds meer gemondialiseerde wereld probeert de Europese Commissie de rol en functie van cultuur ook binnen de EU te versterken. Met het project "Voices Of Culture" wil zij daarom de communicatie verbeteren tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers op het vlak van cultuur.

Dit moet culturele spelers helpen om hun belangen op Europees niveau beter te kunnen behartigen. Daarom werd een overlegplatform ontwikkeld dat vertegenwoordigers van de cultuursector uit alle EU-lidstaten samenbrengt met de Europese Commissie. Op basis van besprekingen die in verschillende EU-landen plaatsvinden, ontwikkelen de 35 deelnemende experts beleidsnota’s, die aansluitend tijdens zogenaamde overlegvergaderingen in Brussel met de Europese Commissie worden besproken. Het projectbureau, waarvan de coördinatie in het Goethe-Institut in Brussel is gevestigd, wordt sinds oktober 2014 samen met de partners gerund.

Projektwebsite „Voices of Culture“
Facebook-pagina „Voices of Culture“
Twitter Voices of Culture

"Voices of Culture" wordt gerealiseerd door het Goethe-Institut
Top