Savamalski dizajn studioKao proces koji oblikuje naše okruženje, dizajn uvek ima i društvenu dimenziju, zato što neizbežno podrazumeva i kontakte među različitim akterima, kao što su donosioci odluka i građani na koje te odluke utiču, stručnjaci i laici, pristalice i protivnici nekog rešenja itd. S obzirom na to, dizajn nije puko sredstvo za poboljšanje estetskih kvaliteta našeg orkuženja, nego ima i potencijal za stvaranje društvene „dodatne vrednosti“. Akademija likovnih umetnosti u Hamburgu (HfbK) u Savamali želi da ostvari upravo takve efekte, i u tom će cilju realizovati dva projekta.

Projekat Alat / The Toolkit Project

Savamala danas stagnira. Imajući u vidu njen prvorazredni položaj i mnoštvo lepih starih zdanja koja se tamo nalaze, samo je, međutim, pitanje vremena kada će investitori u ovaj deo grada privući nove stanovnike, koji neguju potpuno drugačiji stil života. Zajednički, ove će pridošlice Savamalu neizbežno menjati, pa se već postavlja pitanje da li će tradicionalni način života i rada uspeti da odoli tim budućim uticajima?Projekat „Alat“ tragaće za obeležjima savamalske svakodnevice, a zatim će pokušati da pronikne u njihovu suštinu, ali i da ih arhivira. Studenti Akademije likovnih umetnosti u Hamburgu (HfbK) negovaće kontakte sa Savamalcima, u želji da od njih što više nauče. Tako će, primera radi, saznati to kako Savamalci konzerviraju hranu, kako pronalaze način da upotrebe prividno nepotrebne proizvode ili kako sami popravljaju oštećenja na svojim kućama i stanovima.

Prikupljeno će znanje studenti zabeležiti, a zatim na osnovu njega sastaviti odgovarajući open source manual, tj. internetski priručnik koji će potpuno besplatno moći da koriste svi zainteresovani. Time će oni odati priznanje znanjima i veštinama žitelja Savamale koje ovi koriste hvatajući se u koštac s izazovima svakodnevice, i ukazati na to da su data znanja i veštine kulturno dobro velike vrednosti. Projekat „Alat“ omogući će i široj javnosti da sazna nešto više o znajima koja su Savamalci akumulirali, imajući u vidu to da su ona danas gotovo nepoznata, pa zato i pod stalnom opasnoću da jednog dana sasvim padnu u zaborav.

Za Javni Dizajn / Public Design Support

Public Design Support naziv je savetovališta koje Savamalcima rečju i delom pomaže u rešavanju građevinskih pitanja i pitanja koja se tiču dizajna. Studenti Akademije likovnih umetnosti u Hamburgu (HfbK) prvo će se postarati za to da ovom savetovalištu obezbede adekvatne prostorije, gde će žitelji Savamale moći da iznose svoje probleme građevinske prirode.

Studenti akademije HfbK tragaće za rešenjima zajedno sa Savamalcima, i tako uspostaviti otvoren i konstruktivan dijalog s neposrednim okruženjem. Zahvaljujući tome, Public Design Support neće doprineti samo estetskim i arhitektonskim poboljšanjima, već i razmeni znanja i ideja u susedstvu.

  Adresa

  Kraljevića Marka 8

  Projektni tim
  Jesko Fezer, Marjetica Potrč i studenti

  Tumblr
  Facebook