Lisainformatsioon

Tagasi Goethe-Zertifikat C1

Kõik koos! Eksami osad

Eksam Goethe-Zertifikat C1 koosneb lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisosast (suuline paaris- või individuaaleksam)
Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.
 

Lugemine

Loete populaarteaduslikke tekste, kommentaare, retsensioone ja/või aruandeid. Nende juurde kuuluvaid ülesandeid lahendades näitate, et oskate ringi käia pikemate tekstidega, mh nende sisu kohta kokkuvõtteid tehes.

Kestus: 70 minutit

Kirjutamine

Väljendate end konkreetsel teemal üksikasjalikult hea ülesehitusega tekstis. Alusinfo on Teile antud graafiku kujul.

Kestus: 80 minutit

Kuulamine

Kuulate vestlusi, telefonikõnesid, intervjuusid või raadiosaateid, teete nende kohta märkmeid ning sobitusülesandeid.

Kestus: umbes 40 minutit

Rääkimine

Eksami esimeses osas avaldate arvamust ühe lühiteksti kohta. Seejärel arutlete vestluspartneriga, et jõuda ühiselt otsusele või leida lahendus.

Kestus: 10 kuni 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat C1 on täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam.

Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat C1 on soovitatav alates 16. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat C1 eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) viiendal keeleoskustasemel (C1).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 800 kuni 1000 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.