Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Koostööpartnerid

Goethe-Institut Goethe Instituut
Goethe Instituut on üle maailma tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut. Instituudi eesmärgiks on edendada saksa keelt välismaal ning tegeleda rahvusvahelise kultuurialase koostööga. Projektis „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“
on Goethe Instituudi ülesandeks projekti koordineerimine, mis toimub Praha instituudi kaudu. Regiooni iga riigi Goethe Instituut viib projekti läbi oma maal.

Gemeinnützige Hertie-Stiftung Mittetulunduslik Hertie Fond
Mittetulunduslik Hertie Fond kuulub Saksamaa suurte erafondide hulka. Tegu on fondiga, mis toetab eelkõige järgnevaid valdkondi: demokraatia-alast kasvatust, neuroteadusi, Euroopa integratsiooni ja töö ning perekonna ühendamist. Fond alustas Saksamaal projektiga „Jugend debattiert“  ja oli rahvusvahelise projekti „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ eeskujuks. Rahvusvahelisse projekti panustatakse õppematerjalidega ja kogemustega varasematest aastatest..

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus
Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus organiseerib koolitööd välismaal. Üle maailma toetatakse nii personaliga kui ka rahaliselt rohkem kui 1200 kooli, millest 140 on Saksamaa koolid. Projektis „Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ on nad vastutavad koolides toimuvate väitlusvoorude eest, millesse on kaasatud Saksa Välismaise Koolihardus Keskuse õppekonsultandid ja õpetajad.