Targetes plegables: primers auxilis en alemany

Foto Zungenbrecher © © Goethe-Institut Barcelona Zungenbrecher © Goethe-Institut Barcelona
Per què no practicar la pronunciació alemanya d'una manera completament diferent? Amb les nostres targetes plegables d'embarbussaments els alumnes poden recitar frases complicades entre ells. 
Als nostres vídeos es pot veure que no és tan fàcil. Els exercicis que els acompanyen mostren com es pot millorar la pronunciació.
També es pot organitzar un concurs intern de videos a la classe: qui el pot dir ràpid i sense errors?

Targetes plegables

Comanda

Posem a la disposició de les escoles de l'àrea de responsabilitat del Goethe-Institut Barcelona/Espanya les nostres targetes plegables. El professorat d'Andorra, Aragó, Catalunya, La Rioja, Murcia, Navarra i València han d'enviar el full de comanda a:bkd-barcelona@goethe.de
Top