Programa de foment dels exàmens d’alemany: “Pla d’impuls de l’alemany”

Per iniciativa de l'associació de professors d'alemany de Catalunya (APALC) es va crear al 2012 entre el Departament d'Ensenyament de Catalunya i el Goethe-Institut Barcelona el primer conveni per fomentar la llengua alemanya als centres públics de secundària de Catalunya. Aquest conveni es va renovar al novembre de 2016.

El 7 de gener de 2019, la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears i el Goethe-Institut Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a la cooperació institucional en el camp de l'alemany com a llengua estrangera.

Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar i consolidar l'ensenyament de l'alemany i a més motivar als alumnes perquè segueixin amb el seu aprenentatge i puguin obtenir un reconeixement oficial de la seva competència lingüística en alemany.
 
El Goethe-Institut subvenciona una part de les taxes dels exàmens dels nivells A2 i B1 als alumnes de les escoles públiques de Catalunya i de les Illes Balears que s'acullin al Pla d’impuls.

Per poder aprovar els exàmens d'alemany del nivell A2 s'aconsella que els alumnes hagin cursat entre 200 i 350 hores lectives d'alemany i entre 350 i 500 per superar el  nivell B1. Un alumne únicament pot gaudir una vegada d'aquesta subvenció per nivell.

El Goethe-Institut Barcelona ofereix cada any una formació per a professors on s'explica el desenvolupament de la prova del nivell A2 i es donen pautes per poder preparar als alumnes de la millor manera possible. Aquesta formació està oberta a professors d'alemany de qualsevol tipus de centre o escola.

La inscripció al Pla d’impuls es realitza a través del Departament d’Ensenyament de Catalunya i de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.
Inscripció Pla d'impuls (Catalunya) Inscripció Pla d'impuls (Balears)
Top