Pla d'Impuls

Alumnes celebren haver superat un examen © Getty Images
  • reconeixement internacional
  • màxima qualitat
  • motivació per l'alumnat
  • un valor afegit per al projecte educatiu
  • A2 o B1

Voleu reforçar el perfil de la vostra escola i oferir una atractiva qualificació addicional al vostre alumnat?

El Goethe-Institut Barcelona realitza, en el marc del "Pla d'Impuls", exàmens oficials d'alemany i formació a escoles públiques a Catalunya i les Balears. En aquest context, el Goethe-Institut Barcelona col·labora estretament amb els departaments d'educació de Catalunya i les Balears. Ja hi ha més de 50 escoles que formen part d'aquest programa de foment. Cada any, més de 300 alumnes realitzen un examen del Goethe-Institut dins d'aquest programa.

L'alumnat de les escoles públiques de Catalunya i les Balears que participa en el programa Pla d'Impuls reb una reducció en les taxes dels certificats A2 Fit in Deutsch i B1 per a joves (B1J) del Goethe-Institut Barcelona.

Per a superar amb èxit els exàmens, es necessita entre 200 i 350 hores de classe per al nivell A2, i entre 350 i 500 hores per al nivell B1.

Per la millor preparació, el Goethe-Institut Barcelona ofereix anualment cursos de formació per al professorat d'alemany, on s'expliquen els procediments i els criteris d'avaluació dels exàmens del Goethe-Institut.

Qualsevol escola pública amb l'alemany com a assignatura a Catalunya o les Balears pot formar part del programa "Pla d'Impuls". Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Escoles del "Pla d'Impuls": Inscripció als exàmens A2 i/o B1J

Aquí trobareu el formulari d'inscripció per als certificats Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch i/o B1 per a joves (B1J) en el marc del Pla d'Impuls:

Formulari d'inscripció Catalunya

Formulari d'inscripció Illes Balears

Per qualsevol pregunta estem a la vostra disposició