Formació contínua

El Goethe-Institut ofereix anualment més de 1000 cursos de formació a tot el món, de forma presencial i online, dirigits a professors i professores d'alemany com a llengua estrangera.

Conceptes i materials

Informeu-vos sobre l'actualitat de la metodologia i de la didàctica de l'ensenyament de l'alemany com a primera o segona llengua estrangera. Us oferim material didàctic addicional, així com interessants propostes per a les vostres classes.
 

Concursos i esdeveniments

Us presentem una selecció dels concursos i de les activitats del Goethe-Institut.

.

DaF-Landkarte

Esteu buscant un centre que imparteixi l'assignatura de alemàn a la vostra localitat?