Exposició Identitats Híbrides

Una exposició de fotografies de Gema Segura i Lili Marsans

"D'on ets?" Les persones que d'alguna manera no semblen "típicament alemanyes" o "típicament espanyoles" s'enfronten repetidament a aquesta pregunta. A la resposta "d'Hamburg" o "de Madrid" li segueix llavors: "I d'on vens realment?” Aquestes preguntes poden fer mal i molestar perquè tracen límits i defineixen la pertinença. En el millor dels casos, es poden prendre amb humor. Sobretot, revelen que la persona que fa la pregunta no és (encara) capaç de fer front a la diversitat social del nostre temps.

Per a aquesta exposició fotogràfica, les fotògrafes Gema Segura i Lili Marsans retraten i entrevisten dotze persones que actualment viuen a Madrid o Barcelona, que no senten cap pertinença nacional particular i que reflecteixen la diversitat del nostre món.

Lili Marsans és filla del pintor Luis Marsans, part de la fotografia i transita cap al vídeo en un recorregut experimental, lliure i multidisciplinari que passa per diversos formats per arribar al cinema documental. Sempre en un acostament poètic al rastre de la memòria, li agrada explorar els diàlegs entre llenguatges. Encara la vida des d'un compromís social.
Fotos Lili Marsans
Lili Marsans

Gema Segura és cinematógrafa saragossana provinent del món de la direcció de fotografia i el documental. Amb altes dosis d'inquietuds pels terrenys fronterers entre l'art, la dansa i les qüestions socials.
Fotos Gema Segura