Cultuurgezelschappen

De drie Duits-Nederlandse cultuurgezelschappen (Deutsche Bibliothek Den Haag, Genootschap Nederland Duitsland en Stichting Cultuur & Kommunikation) zijn onafhankelijke Nederlandse instellingen die zich (voor een deel) sinds vijftig jaar toewijden aan het onderhoud van de bilaterale cultuurbetrekkingen.

Deutsche Bibliothek Den Haag

Witte de Withstraat 31-33
2518 CP Den Haag
Tel. / Fax: +31 70 3559762
info@deutschebib.de
http://www.deutschebib.de/

De Deutsche Bibliothek Den Haag beschikt over een veelzijdig aanbod aan Duitstalige media en organiseert regelmatig culturele evenementen zoals lezingen, presentaties en filmavonden. Een keer per maand vindt het literatuurcafé plaats, waarin Duitse boeken centraal staan.

Genootschap Nederland–Duitsland

Postbus 9690
1006 GD Amsterdam
Tel.: +31 20 7792016
Fax: +31 20 3700841
info@genootschapnld.nl
http://www.genootschapnld.nl/

Het genootschap Nederland-Duitsland werd, evenals de Deutsche Bibliothek Den Haag, in 1953 opgericht. In samenwerking met andere culturele instellingen worden er circa twintig culturele evenementen per jaar georganiseerd, met name lezingen, presentaties, concerten en filmvertoningen.

Stichting Cultuur & Kommunikation

Herengracht 470
1017 CA Amsterdam
Tel: +31 20 531 2907
Fax: +31 20 638 4631
astrid.nolte@goethe.de

De Stichting cultuur & Kommunikation (C&K) is een vereniging tussen Nederlandse universiteiten (Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht) en Hogescholen (Leeuwarden, Utrecht, Zwolle) die het vak Duitse taal en cultuur onderwijzen. Overige leden zijn het Goethe-Institut Nederland en de Deutsche Bibliothek Den Haag. Stichting Cultuur & Kommunikation heeft als doel het studieaanbod door cultuurprogramma’s aan te vullen en organiseert vier keer per jaar leesreizen met Duitstalige auteurs.
Top