Met het hart struikelen

Ervaringsdag

Die Stolpersteine werden gemeinsam geputzt! © Stiftung Stolpersteine / Claudia Willmitzer (Ausschnitt)

Stolpersteine zijn kleine gedenkplaten van messing die op trottoirs worden gelegd. Met elke Stolperstein herdenkt de kunstenaar Gunter Demnig de mensen die tijdens het nationaalsocialistische tijdperk ongelooflijk lijden moesten doorstaan. Elke Stolperstein is een gelegenheid om even stil te staan, herinneringen op te halen en te leren. Bezoek de eerste Stolperstein-werkplaats buiten Duitsland in de tuin van het Goethe-Institut te Amsterdam en draag persoonlijk bij aan het levend houden van de herinnering aan de slachtoffers van de gruwelijke daden van de nationaalsocialisten.

Workshops

Leertijden

Stolpersteine verlegen

Doe onderzoek en leg je eigen Stolperstein. De gevolgen van de misdaden van het nationaal-socialisme zijn merkbaar in meerdere generaties. Onderzoek op jouw school of er oud-leerlingen, ‑leraren of ‑personeelsleden waren die onder het afschuwelijke naziregime hebben geleden. Heb je iemand gevonden? Leg dan een Stolperstein op het schoolplein en draag zo een steentje bij aan gedenken aan dat wat nooit meer mag gebeuren.

Informatie voor docenten

Het Goethe-Instituut persoonlijk ervaren: Geef uw leerlingen een directe kijk op de Duitse taal en cultuur. Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw bezoek te plannen. We kijken ernaar uit om u en uw leerlingen als gasten in ons huis te verwelkomen!

Contact