Ausschreibungen

Zaproszenie do składania zgłoszeń na realizację zlecenia

Goethe-Institut w Warszawie ma zamiar przeprowadzić badanie rynku w zakresie kursów i egzaminów.
 
Ww. badanie rynku będzie polegało na porównaniu ogólnie dostępnych informacji nt. kursów i egzaminów oferowanych przez szkoły językowe działające na terenie Warszawy.
 
W związku z tym Goethe-Institut w Warszawie zaprasza do składania zgłoszeń na wykonanie zlecenia polegającego na:

  • przeprowadzeniu badania rynku przez Internet wzgl. telefon
  • rejestracji istotnych danych dotyczących oferty kursów i egzaminów wybranych szkół językowych z terenu Warszawy w porozumieniu z kierownictwem Działu Językowego
  • wprowadzeniu zebranych danych do systemu informatycznego Goethe-Institut. 
Okres realizacji zlecenia:
02.01.2019 – 18.01.2019

 
Wymagania:
  • Znajomość języka niemieckiego i polskiego na poziomie C1
  • Znajomość oprogramowania pakietu office
  • Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne 
Na wykonanie ww. zlecenia zostanie zawarta umowa zlecenie opiewająca łącznie na maks. 30 godzin zegarowych. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku na podstawie ewidencji czasu pracy po zakończeniu prac. Honorarium wynosi 30,00 PLN brutto / godz. zgodnie z regulaminem wynagrodzeń Goethe-Institut w Warszawie.
 
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dn. 19.12.2018 pocztą elektroniczną na adres:
karin.ende@goethe.de