Översättningsstöd

Übersetzungsförderung Photo: Loredana La Rocca

Goethe-Instituts program för översättningsstöd, ”Översättning av tyska böcker till främmande språk”, ger stöd till utländska förlag som ger ut tysk litteratur. Syftet är att en icke-tyskspråkig läsekrets ska få tillgång till aktuell samtidslitteratur, barn- och ungdomsböcker, viktiga vetenskapliga verk och fackböcker.

Programmet uppfyller kulturpolitiska mål och är ett viktigt styrmedel för tysk kultur- och utbildningspolitik i utlandet.

När översättningsstöd beviljas står Goethe-Institut för en del av översättningskostnaderna. Bidraget utbetalas till det utländska förlaget när den översatta titeln har publicerats. Det är inte avsett att täcka hela översättningskostnaderna, inte heller tryckkostnader och kostnader för redaktionellt arbete.

Översättningsstödet har funnits i 40 år och har bidragit till utgivningen av cirka
6 000 böcker på 45 språk.