Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)
Kollage med Erasmus von Rotterdam och andra humanisterFoto: Nils Geib/Goethe-Institut Schweden

Reloaded! European Values

Den europeiska humanismens traditioner och värderingar uppmärksammas genom utställningen "Europa - Humanisternas arv". Varje land i Europa hade sina humanister – akademiker, författare, konstnärer och vetenskapsmän – som utbytte idéer och tankar som än idag utgör europeiska värderingar: alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet och religion, individens frihet, demokrati och kritiskt tänkande.

Berätta för mig om Europa

Ett projekt av Goethe-institutet i samband med Tysklands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Berätta för mig om Europa - Schweden © Goethe-Institut | Design: Groupe Dejour
Under första hälften av 1900-talet skakades den europeiska kontinenten av krig, statligt förtryck och stora, sociala omvälvningar. Dessa erfarenheter gav upphov till idén om ett enat Europa, som på kontinenten säkerställde en tid av fred, frihet, välstånd och rättsligt skydd. Ändå har den europeiska idén befunnit sig i kris under flera år; de senaste månaderna har förvärrat läget ytterligare. På vilka värden byggde vi Europa? Vad kan och bör detta politiska, sociala och kulturella projekt utgöra i framtiden?


Intervjuer från "European Arcive of voices” inom ramen för projektet ”Berätta för mig om Europa”

I samtal med unga människor berättar välkända personligheter som är födda före 1945 om sina liv och erfarenheter av krig, förtryck och flykt i Europa. Lyssna på tre intervjuer med Islands tidigare president Vigdís Finnbogadóttir, den svenska idéhistorikern Sven-Erik Liedman och den norska jazzsångerskan Karin Krog.
Intro: Ljudcollage av Marc Matter 
 
Sven-Erik Liedman Sven-Erik Liedman © Arbeit an Europa e.V Podcast med den svenska idéhistorikern
Sven-Erik Liedman
(på svenska)
Audio wird geladen

Vigdís Finnbogadóttir Vigdís Finnbogadóttir © Arbeit an Europa e.V. Podcast med Islands tidigare president 
Vigdís Finnbogadóttir
(på svenska)
Audio wird geladen

Dessa podcasts är ett projekt av Goethe-Institut Schweden som finansieras genom det
Tyska utrikesdepartementets specialfonder i samband med Tysklands ordförandeskap i Europeiska unionens råd. En produktion av Tintenfisch Media. 


Karin Krog Karin Krog © Arbeit an Europa e.V. Podcast med den norska jazzsångerskan
Karin Krog (på engelska)
 
Audio wird geladen

Denna podcast genomfördes i samarbete med Östersjöstaternas råd och föreningen Arbeit an Europa. En produktion av av Tintenfisch Media.
 

Europa – Humanisternas arv

Pranciškus Skorina, 1517–1519  © Litauische Akademie der Wissenschaften Här kan se den digitala publikationen av utställningen "Europa-Humanisternas arv" på svenska, tyska och engelska. Vänligen använd Google Chrome som webbläsare.

Svenska
Tyska
Engelska

Elena Dahlberg, Institutionen för lingvistik och filologi,
Uppsala universitet:


Ladda ner som PDF:

Discussion: Erich Weede (University Bonn) , ​Caspian Rehbinder (Timbro) Katrine Marçal (Journalist) Foto: Goethe-Institut Schweden

RELOADED! EUROPEAN VALUES

In 2019-20, the Goethe-Institut Schweden orchestrated its lecture series “Reloaded! European Values” to discuss burning issues with Swedish and international audiences, such as future perspectives of transnational democracy in Europe, tolerance and immigration, common European values, causes for the rise of the West called “the European miracle” (Eric L. Jones) and Europe’s challenges in the age of globalization in a new multi-polar world. This lecture series coincided with an exhibition „Europe – Heritage of Humanists“ organized in collaboration with EUNIC-Stockholm (European Union National Institutes for Culture) and the European Commission in Sweden.

upp