Center alternativne in avtonomne produkcije Tkanje družbenih mrež za bolj zdravo tkivo mestnega življenja

Gruppe
© Colourbox

Usoda je hotela, da se ta stavba nahaja v Tkalskem prehodu, zaradi česar je po novem dobila ime Tkalka, kar je idealno ime za prostor, čigar dejavnosti so usmerjene v tkanje povezav. Stavba je bila pet let nenaseljena, saj si je prejšnja mestna oblast obetala masten dobiček od njene morebitne prodaje. Vendar pa do tega ni prišlo, zato je mesto Maribor kot njen lastnik v jeseni leta 2014 dalo stavbo v najem več organizacijam - pri čemer je glavna pobuda za to prišla iz CAAP-a, krovne organizacije, v okviru katere je že prej na drugi lokaciji delovalo osem zadrug in društev ter desk-sharing in coworking uporabnikov.

Pospešiti razvoj mesta

Danes je Tkalka 2.500 kvadratnih metrov velik skupnostni prostor, v katerem deluje več kot 30 organizacij, socialnih podjetij, zadrug, društev, različnih - tudi javnih - institucij, mladi in starejši podjetniki in podjetnice, posamezniki, neformalne iniciative itd. Njene dejavnosti so prvenstveno usmerjene v ustvarjanje pogojev za razvoj novih podjetji, še posebej s socialnim poudarkom, razvijanje inovacij na socialnem področju, kot tudi v izobraževanje in turizem. Gre torej za živopisno združbo akterjev in dejavnosti, ki imajo skupen cilj: prispevati k razvoju mesta z ustvarjanjem novih delovnih mest in izboljšanjem kakovosti življenja. Na tem mestu velja omeniti, da so tudi sicer v slovenskih mestih številne stavbe prazne in prepuščene propadanju, pogosto zaradi dejstva, da je bilo po privatizaciji v devetdesetih letih težko doseči dogovor med lastniki, ali naj se stavbo bodisi proda, odda ali obnovi.

CAAP - Prvi tovrstni skupnostni center v Sloveniji

Zgodovina CAAP-a - Centra alternativne in avtonomne produkcije se konkretno začne s projektom Urbane brazde, ki je bil zagnan kot del EU-programa "Maribor - Evropska prestolnica kulture 2012". Temu projektu gre med drugim tudi zahvala, da ima danes to majhno mesto (100.000 prebivalcev) več skupnostnih urbanih vrtov, ki vsi delujejo na ekološki osnovi. "Gre za oživljanje delov mesta in lokalnega okolja - ne glede na to, ali gre za vsebine trajnostne preskrbe s hrano, za trajnostno mobilnost, urbane vrtove, biotsko pestrost, socialno vključevanje, zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti ali druge programe," nam pojasni vodja centra Karolina Babič.

Radio MARŠ - ena najstarejših organizacij pod Tkalkino streho

Lokalni študentski radio je bil ustanovljen leta 1990, torej eno leto pred osamosvojitvijo Slovenije od Jugoslavije, s čimer je skorajda Metuzalem med prebivalci Tkalke. Čeprav bije radijska postaja skorajda nenehen boj za svoje financiranje, status in primerno opremljenost, ji je uspelo v drugo četrtino stoletja svojega življenja. Vendar ostajajo realistični glede svojega vpliva in vloge v medijskem prostoru 21. stoletja: na vprašanje o načrtih za naslednje desetletje, nam sveže pečeni odgovorni urednik Jernej Osim odgovori hudomušno: "Preživeti naslednje leto!". Odkar je MARŠ del Tkalke, lahko na njegovi frekvenci poslušamo tudi oddajo Tkanje, ki je namenjena predstavitvi Tkalkinih organizacij in njihovega dela.

"Poslovna stavba s tematiko"

To je moto Tkalke - skupnostnega prostora, čigar razvoj je zaenkrat temeljil predvsem na spontanosti. Vendar, ker gre za zelo velik in zelo raznolik organizem, so leto 2015 razglasili za leto konsolidacije. Zato Karolina glede tega napove, da jim je že sedaj jasno, da bo Tkalka v prihodnosti za namene upravljanja vendarle potrebovala neko formalnopravno strukturo, morebiti v obliki konzorcija.

Vendar tudi s to zaenkrat še spontano strukturo se najbrž največja težava pokaže na tedenskih sproščenih druženjih ob petkih: „Kako naj ob teh priložnostih izberemo glasbo, v kateri bomo skupaj uživali mladi in starejši, umetniki in kmetovalci, Romi in računalniški zanesenjaki, humanistično izobraženi teoretiki in praktično naravnani obrtniki?", se ob tem nasmeji Karolina.