Aija Jakoviča priporoča Olga

Olga - Bernhard Schlink © Diogenes Verlag Roman se dogaja v zgodovinsko razgibanem času od konca 19. do začetka 21. stoletja in pripoveduje ljubezensko zgodbo Olge, revne sirote, in Herberta, veleposestnikovega sina.

Olga je že zelo zgodaj soočena s sovražnim okoljem ter se mora boriti za pravico do tega, da lahko zasnuje življene po lastnih željah, čeprav so meje, zaradi njenega socialnega porekla in splošnih nazorov glede vloge žensk v družbi, jasno začrtane. Zavedajoč se tega stoji z obema nogama trdno na tleh. Herbert je Olgino nasprotje – živi v takšni naglici, da se njegove noge tal niti ne dotaknejo. S Herbertovim značajem avtor odlično ponazori, kako lahko politični ideali nekega časa vplivajo na človekovo osebnost.Avtor nam z realistično vsebino romana postreže v nenavadni formi: v prvem delu nam Olgino zgodbo v distanciranem in nevtralnem slogu posreduje brezimni pripovedovalec. V drugem delu Olgo spoznamo skozi oči pripovedovalca Ferdinanda. Ta del nas napeljuje k vzporednicam z romanom »Der Vorleser«. Tretji del je najbolj čustven, sestavljajo ga Olgina in Herbertova pisma. V sklepnem delu bralce čakata dve presenečenji. Prav tako bo bralce razveselil Schlinkov gibek slog.
 

Bernhard Schlink
Olga
Diogenes Verlag, Zürich, 2018
ISBN 978-3257070156
320 strani