Tanja Petrič priporoča Krieg und Liebe. Essays

Krieg und Liebe  - Lukas Bärfuss © Wallstein Verlag Lukas Bärfuss ni le eden najbolj artikuliranih dramatikov in pripovednikov z nemškega govornega področja, temveč tudi luciden in kritičen (evropski) mislec in esejist. V svojih esejih, ki se na slogovni ravni dotikajo različnih žanrov – od kratke zgodbe do poezije – in pogosto mutirajo v inovativen konglomerat, na podlagi »posamičnih primerov« spregovori o univerzalnem. V esejistični zbirki Krieg und Liebe (Vojna in ljubezen), kot že v knjigi Stil und Moral (Slog in morala), je moč najti najrazličnejša besedila – refleksije ob branju, govore, predavanja o poetiki in kolumne.
Srž njegovih novih razmislekov so pojavne oblike nasilja (naj gre za vojno uničenje, izkoreninjanje, jezikovno nasilje, odtegnitev prihodnosti ali le za »la petite mort«), ki je pogosto povezano z erosom. V sondiranju aktualnih političnih in družbenih razmer je Bärfuss neizprosno iskren. Izgovori to, kar drugi nočejo videti. Zato človeka kar zmrazi, ko zapiše: »Kot družba smo izgubili ideal, ideal odprte prihodnosti, prihodnosti, ki je na naši strani.« A le kakšno perspektivo ima družba brez prihodnosti?
    

Lukas Bärfuss
Krieg und Liebe. Essays
Wallstein Verlag, Göttingen 2018
ISBN 978-3-8353-3241-6
294 strani