ÁRPÁD BERNÁTH PRIPOROČA Der Panzer zielte auf Kafka

Der Panzer zielte auf Kafka - Heinrich Böll © Kiepenheuer & Witsch Bil je že večer, ko je Heinrich Böll z ženo in sinom Renéjem 20. avgusta leta 1968 prispel v Prago. Češkoslovaško društvo pisateljev ga je povabilo, naj se na »kraju samem prepriča o poteku obnovitvenih procesov.« Brez povabila, vendar sočasno s tremi gosti iz Kölna, pa se je na pot odpravilo tudi tristo tisoč vojakov Varšavskega pakta, da bi kakršne koli obnovitvene procese na Češkoslovaškem neizprosno zaustavili in v »bratskem mestu« uveljavili sovjetsko prakso socializma z nečloveškim obrazom, in sicer z orožjem. Tako se je Böllov goodwill tour prevesil v spominov poln obisk fronte. Pisatelj, ki so ga zelo cenili tako na Vzhodu kot na Zahodu, je na lepem postal vojni poročevalec. Petdeset let po teh dogodkih, ki so zaznamovali svetovno zgodovino, je René Böll na novo izdal poročila svojega očeta in intervjuje iz časopisov. Ti so dopolnjeni z dogodki, ki jih je doživel sam, in z lastnimi fotografskimi dokumentacijami ter izčrpnimi opombami. Prvič smo dobili vpogled tudi v Böllove dnevniške zapise, na podlagi katerih so nastajala poročila. Vpogled v razloge in posebnosti »praške pomladi« pa podaja tudi Martin Schulze Wessel, ki je napisal spremno študijo.
 

Heinrich Böll
Der Panzer zielte auf Kafka
Uredil René Böll.
Spremno študijo napisal Martin Schulze Wessel.
Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 2018
ISBN 978-3462051551
224 strani