Nemščina za otroke
Filmi pri pouku – več zabave pri učenju jezikov

Otroci obožujejo filme.
Otroci obožujejo filme. | Fotografija (izsek): © goodluz – Fotolia.com

Otroci obožujejo filme. Filmi k pouku vnesejo raznolikost in zabavo – in pospešujejo učni proces. Na kaj morajo biti učitelji pri uporabi filmov pri pouku pozorni? Nekaj nasvetov in primerov iz prakse.
 

Otroci maternega jezika in drugega jezika ne usvajajo tako zlahka in hitro, kot pogosto domnevamo. Gre za dolgotrajen proces, ki zahteva metodično in didaktično dobro premišljeno podajanje snovi. Zgodnje učenje tujih jezikov mora tako zagotavljati učno situacijo, ki upošteva vsa – jezikovna, socialna, emocionalna, kognitivna in motorična – razvojna področja. Dandanes so čedalje mlajši otroci zaznamovani z mediji in zelo vizualno usmerjeni, »nočejo samo poslušati in govoriti, to, kar slišijo, hočejo tudi videti.« (Rück 2004: 204) Zato so filmi pri zgodnjem učenju tujih jezikov še posebej primerni.

Dobri razlogi

Novi mediji za otroke predstavljajo nekaj magičnega. Ogled filma in nadaljnje aktivnosti, povezane z njim, lahko pomagajo razbiti rutino. Mali učenci postanejo motivirani in tako lahko (ponovno) vzbudimo zanimanje in veselje do novega jezika in ciljne kulture. Sam film in menjavanje aktivnosti pripomorejo, da njihova koncentracija ne popusti tako hitro.

Filmi k pouku vnesejo raznolikost in zabavo. Filmi k pouku vnesejo raznolikost in zabavo. | © DragonImages – Fotolia.com Filmske vsebine lahko veliko pripomorejo k učnemu procesu na kognitivnem področju: otroke seznanjajo z napetimi in zanimivimi temami, posredujejo vsebine o deželi ciljnega jezika ter uvajajo in utrjujejo nov besedni zaklad. Poleg tega ogled filma sočasno stimulira različna čutila. To je prednost predvsem za manj uspešne otroke: povezava slike in glasu olajša razumevanje. Neznane besede se da pogosto razbrati iz konteksta, ne da bi si pomagali z maternim jezikom.

Otroci pa lahko filme ustvarjajo tudi sami. Narišejo slikice za določene besede in si izmislijo kratko zgodbico, ki jo lahko posnamejo z mobilnim telefonom. Tako pridobivajo prve izkušnje s snemanjem lastnih kratkih filmov, ki jih lahko na primer preko YouTube objavijo na spletu.

Napotki za uporabo filmov

Filmi nikakor ne smejo biti sami sebi namen, podpirati morajo učni proces, biti morajo zabavni in obogatiti učenje. (Prim. Widlok 2014:45) Skupinski ogled naj bi spodbujal ukvarjanje z jezikom in dajal pobudo za nadaljnje pogovore. Zato naj filmi ne bi učencev preveč obremenjevali, ne jezikovno ne kognitivno. Poleg tega morajo učitelji poznati vsebino filma in če je to potrebno, učence nanj primerno pripraviti.

Med nalogami povezanimi s filmom naj bo nekaj za vsakega učenca in vse učne tipe: nebesedne aktivnosti, kot je ilustriranje določene scene, slikovni narek ali pantomima; pa tudi jezikovne naloge, kot so ugibanje besed ali iskanje asociacij. Za otroke, ki še posebno radi govorijo, so primerne preproste igre vlog, kjer novo naučeno snov uporabijo v jezikovno komunikativnem kontekstu. Pri tem morajo biti vsebine za otroke pomembne in tesno povezane z njihovim individualnim spoznavnim svetom. Preproste vsebine, ki jih poznajo iz vsakodnevnega življenja, male učence spodbudijo h govorjenju.

Pri tem pa praviloma velja: manj je več. Upoštevati je treba, da je čas koncentracije pri tej starostni skupini zelo kratek. Že od tri do petminutni film in z njim povezane naloge, ki nudijo ustvarjalno, igrivo in praktično delo, lahko veliko pripomorejo k učnemu procesu tujega jezika.

Učni materiali

Iz serije priljubljenih oddaj »Sendung mit dem Elefanten« je Goethe-Institut izbral nekaj kratkih filmov. Na treh DVD-jih so zbrani številni risani in naravoslovni filmi za jezikovne stopnje od A1 do B1. Filmi so še posebej primerni za zgodnje učenje tujega jezika.
 
B wie Burg und Blume
B kot Burg in Blume

Tri kratke filme iz serije »Sendung mit dem Elefanten«, ki govorijo o črkah B, D in F lahko prenesete prek spodnje povezave. Na praktičnem primeru morfema D pa si lahko ogledate, kako film uporabiti pri pouku. Našli boste tudi primere nalog, ki so povezane s filmom. K drugima dvema filmoma lahko učenci posnamejo svoje kratke filme. Želimo vam obilo zabave!

   

Literatura

Rück, Heribert: „Prinzipien des frühen Fremdsprachenerwerbs.“ In: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 57/2004, 188-207.

Widlok, Beate: „Die Sendung mit dem Elefanten lädt zum Mitmachen ein – Kurzfilme im frühen Fremdsprachenunterricht.“ In: Frühes Deutsch 31/2014, 39-45.