Več informacij
2018

Nazaj na Goethe-Zertifikat B2

Pri izpitu Goethe-Zertifikat B2 je prišlo do sprememb. Stari izpit Goethe-Zertifikat B2 lahko po vsem svetu opravite do 31. 12. 2018, v izbranih izpitnih centrih pa do 31. 7. 2019. Prosimo pozanimajte se pri svojem izpitnem centru.

Korak za korakom: deli izpita

Izpit Goethe-Zertifikat B2 je sestavljen iz bralnega, slušnega, pisnega in ustnega dela (ustno preverjanje v paru ali posamezno).
Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.
 

Bralno razumevanje

Berete različna besedila, kot so oglasi, izseki iz katalogov, poljudnoznanstvena besedila, komentarji, recenzije in poročila, ter rešujete z njimi povezane naloge. Dopolnjujete manjkajoče besede v pisanem besedilu.

Trajanje: 80 minut

Pisni del

Pisno se izražate o časopisnem članku ali kratkem članku na spletu in popravljate pismo.

Trajanje: 80 minut

Slušno razumevanje

Poslušate telefonske in druge pogovore, nato pa popravljate in dopolnjujete, kar ste slišali, ter dodeljujete izjave. Poleg tega poslušate intervju na aktualno družbeno temo in rešujete z njim povezane naloge.

Trajanje: pribl. 30 minut

Ustni del

V prvem delu izpita zavzamete stališče o kratkem besedilu. Nato se pogovarjate s svojim sogovornikom, skupaj poskušata sprejeti odločitev ali najti rešitev.

Trajanje: 10 oz. 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat B2 je izpit iz nemščine za odrasle.
 
Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat B2 se priporoča starost od 16 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat B2 predpostavlja jezikovna znanja na kompetenčni stopnji B2 Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – od 600 do 800 učnih ur po 45 minut.