Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat C1

Vse na enem mestu! Deli izpita

Izpit Goethe-Zertifikat C1 je sestavljen iz bralnega in slušnega razumevanja, pisnega in ustnega dela (ustno preverjanje v paru ali posamezno).
Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.
 

Bralno razumevanje

Berete besedila iz poljudnoznanstvenih knjig, komentarje, recenzije in/ali poročila. V nalogah, ki se nanašajo nanje, pokažete, da lahko obvladujete večje količine besedil, pri čemer med drugim pišete izvlečke.

Trajanje: 70 minut

Pisni del

V dobro strukturiranem besedilu se izčrpno razpišete o neki temi. V zvezi s tem dobite informacije v obliki grafike.

Trajanje: 80 minut

Slušno razumevanje

Poslušate telefonske in druge pogovore, intervjuje ali radijska poročila, si o njih delate zapiske in razporejate izjave.

Trajanje: pribl. 40 minut

Ustni del

V prvem delu izpita zavzamete stališče o kratkem besedilu. Nato se pogovarjate s svojim sogovornikom, skupaj poskušata sprejeti odločitev ali najti rešitev.

Trajanje: 10 oz. 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat C1 je izpit iz nemščine za odrasle.
 
Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat C1 se priporoča starost od 16 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat C1 predpostavlja jezikovna znanja na peti kompetenčni stopnji (C1) Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – od 800 do 1000 učnih ur po 45 minut.