Kurzy nemčiny na Slovensku
A1–C2

Kurzy nemčiny Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kurzy nemčiny pre dospelých

Ide o kurzy všeobecnej nemčiny na úrovniach A1 – C2 pre dospelých. Ciele a obsah učiva zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu jazykov (GER).

Kurzy nemčiny pre deti a mládež

Tieto kurzy sú určené pre mládež vo veku 7 až 15 rokov. Zapísať sa môžu žiaci s predchádzajúcou znalosťou nemčiny aj úplní začiatočníci.

Kurzy prípravy na skúšky

Tieto kurzy Vás cielene pripravia na centrálne skúšky Goetheho inštitútu a dajú Vám návod, ako skúška prebieha.

Špeciálne kurzy

Kurzy s konkrétnym obsahovým zameraním, pre špeciálne cieľové skupiny alebo na precvičovanie jednotlivých zručností.

Naše formáty kurzov

Prezenčné kurzy

Jazykové kurzy všeobecného jazyka na úrovniach A1 – C2 pre dospelých študentov. Učebné ciele a obsah týchto kurzov sa orientuje podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) a pripravuje účastníkov kurzov na skúšky Goethe-Zertifikat A1 až C2.

Blended learning kurzy

Komunikatívne vyučovanie v triede kombinované s flexibilnými online modulmi. Efektívne vyučovanie nemčiny a optimálna príprava na medzinárodné Goetheho certifikáty.
  

Extenzívne kurzy

Otvárajú sa 3x ročne - v septembri (jesenný trimester), v januári (zimný trimester) a v apríli (jarný trimester). Každý trimester  trvá 11 týždňov po 4 vyučovacie jednotky týždenne - spolu 44 vyučovacích jednotiek.

Superintenzívne kurzy

Intenzívne kurzy sa konajú v lete v dvoch termínoch - v júli a v auguste, vždy v doobedňajších alebo v poobedňajších hodinách. Trvajú dva týždne, každý deň po 4 vyučovacie jednotky, spolu 40 vyučovacích jednotiek.

Viac informácií

Termíny a poplatky

Nájdite si svoj kurz pomocou vyhľadávača kurzov

Kontakt a zápis

Máte záujem o jazykový kurz alebo by ste chceli viac informácií? Radi Vám pomôžeme.